+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه بیست و سوم آبان 1393 و ساعت 12:20 |


برچسب‌ها: پرویزسروری استادحقیر, حامدماکوئی استادپرویزسروری, 9سال ازهمدیگرفاصلهءسنّی داریم
+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 12:19 |

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 11:53 |

یلـــــــداشبِ طــــولانیِ ســـال بادامبارک           تغییرِهــــــواشورِوصــــال بادامبــــــارک 

برتُرک وبَلُوچ،فارس وگیلک،کُردولُـــر،ایران           ایرانیان را(مسعودا)حــال بادامبــــــارک 

((چیلله گئجه سی)) 

   چیلله گئجه سی،ایسته دیقیم ائلیم گولــــه 

   ائل طایفا هامی،آغ قــــاراساچ تئلیم گولــــه 

   دیل حیـــرانی یام،شیرین زبان دیلیم گولــــه 

                                             ایرانلی نـه وار،(مسعودا)سویله ویقــــــاریم 

                                             ایرانلیــــدی ایرانلی منــیم شـوخ نیگــــــاریم  

       

((حنّــــــانه))  

حنّـــــــانه سیرکـــردی گلشنِ راز         ندیــــــــدم نازِتـو آهنگِ اعجــــــاز  

دلارامـی برایــــم(مسعودا)گــــــو        صباحی چندرامی گشتی دمساز 

    فرامــــــوشِ جهان گشتم جهانی        ندارم تــــــابِ زیستن ای گلِ نـــاز 

==============================

آغـــاجـدان دروساری تاخــــــتاقاپی 

ایده دن بئل قازماچئرکی نین ساپی 

تندیردن کیـخان ایستی لاواش تاپی 

                                                  آغزیمــــــدادی داددُوزوآتمیش ایلی 

                                                  آغارتـــدیم(مسعود)دِه غربتده تئلی 

============================= 

=============================


برچسب‌ها: دوستان عزیزخانهءکاه گلی که بادست نشان میدهم زادگاه, 1327, 11, 1
+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 11:50 |

رحلت حضرت رسول اکرم(ص)وشهادت فرزندبرومندش امام  

    حسن مجتبی(ع)را برجهان اسلام تسلییت میگویم. 

================================== 

نئیَـــــم نومید زمانه خسته ام کرده       زخویشتن خویش بیزارناله ام کرده  

چـــوبلبل می سُرودم نغمــهءدل را       دل افکنـــــــدم دلــی آواره ام کرده

 جـــــــوانی بودومن آن روزگارِخوش       دریغــــــــاآه وزار بیچـــاره ام کرده 

پریشانحال ودرمانده سپـــردم عمر        کشیدم رنجِ هجـــران نفله ام کرده 

تــــــــوکّل برخـــــــداآرامشِ جانـــم         بگـو(مسعود)همین آسوده ام کرده 

صباحی چنــــــدراباشم به امّیــدش       فــرازِبنـــــــدگی فرهیخته ام کرده 

بدانـم این جهان افسانه ای بیش نیست        فسانـــــــه میشوم آمـاده ام کرده

 (حنّــــــانه) 

    گریه کردی سالها اشکِ فــــراقت بی ریــــــا ء  

                                        غُبـــــارِکفشِ پدرراسرمه بـرچــــشم توتیــــــاء 

    شیفتـــــــهءمادرشـــــدی دانم فــرازِعشقِ تو  

                                        عاشقانــــــــه میــــــروی راهِ بلنــــــدِاتقیــــــاء 

    بال وپرریختــــــی برایِ وصل برمعبـــودِخویش  

                                        عالـــمِ توعالــــمِ بــــــالاست حقّــــــاکبریــــــاء 

    فاضــــــله خوانــم فَخــــورآزاده دروادیِّ عشق  

                                        درّدرلاکِ صـــــــدف بــــــروالــــدینت کیمیــــــاء 

    خــــــودشـــــــدی مادردرین دورانِ تنگِ زندگی  

                                        مادری خوش نام وجــاکردی میـــانِ اوصیــــــاء 

    پاکبـــــــازودلنـــــــــوازی برهمــــــــه اطرافیان  

                                         پیرهـــن ازعشق پرتن کردی فرشت بوریــــــا  

    سوختی وساختی بپایان رفت عمرت شورِحال  

                                         برتوسوخــتن هست هنردل واپسی ازاشقیاء 

    (مسعودا)گــــــورمزِهمــــزیستی محبّت کارِتو  

                                        مـــی ورزی بربینــــــوابرآن که غــــــــیرِ اغنیاء

======================

 (بیهــــوده فروختم دل) 

      مست هستم ومستانـــــــه،پروازِسفرکــــــردم 

                                  دنبــــــالِ هـــــوایِ نفس،عمرم راهدرکــــــردم 

       دنیـــــــارافــــــنادیدم،بااین همــــــــه نازعشوه 

                                       خــــوردم فریبِ نازش،خم خویش کمرکــــــردم  

     نازداردونازعشـــــــوه،زیبـــــــائی ســــراب آخر 

                                       بیهــــــوده فروختم دل،بیهــــــوده گذرکــــــردم  

     دورانِ جـــــــوانی رفت،بانالـــــــهءبی وقفـــــه 

                                       دیوانــــــــهءمسحوری،تسلیــــــمِ قدرکــــــردم  

     خویشــــــتن راندانستـــــــــه،بابارِگناهـــــــانم 

                                       هرروزهــــــــزاران بار،برخـــویش نظرکــــــردم  

     گفتــــــم چراغم خـــــوردی،تادردِکمـــــــرگیری 

                                       بااین همــــــه احوالات عمرم رابه سرکــــــردم  

     افسانه جهان(مسعود)خویشتن شدی افسانه 

                                       گــــــوبرغمِ دورانش،خویشتن راسپــرکــــــردم  

     باغبــــــانِ غمش بــودم،غمخـــــــوارهءبی پروا 

                                       آوردخـــــزان بــــــادش،احساسِ خطرکــــــردم 

=========================== 

 (یالانیـــــــن بازاری) 

     (یالانـــــــین بازاری،دیللــــرده شیریــــــن).....پروین 

                                             دُزُونــــــــوتاپمیـــــــرام،دانــیشا بیریــــــن 

     چـــــــــوخوناباخــــیرام ،ایکی ئوزلـــــــودو 

                                             اُوزومـــــــــه ظنینم ،قویـــــــوسودریــــــن 

     فلکین آی اینسان، دوشئـــــــرسن بیرگون 

                                            کیمـــــــدیرَرسویولا،سویوچــوخ سریــــــن 

     ائوایچـــــــره یالانــی،دانیشان کیـــــــشی 

                                            کــــــوسدورَرآروادی، ترک ائلئـــــراریــــــن  

     اولمـــــــویاائوده گــــــــر،یالان وعــــــده لر 

                                            ائـــــــواولاراینسانـــــــــا،بهــشتِ بریــــــن 

     آروادداگئــــرکــــــــدیر،یالان دئمــــــــی یه 

                                            کیشی یه سینـــــــدیرار،اریـــن کمریــــــن 

     ایستی ساخلامـاق بیزیم، ائو بورجــــوموز 

                                            بورجلویوخ اوشاقــــــا،بیلئــــخ قدیریــــــن 

     یاشامـــین یاشامــــــــاق،بیرعائلـــــــه ده 

                                             یاغـــــــدیراربـــــرکت،(مسعود)ازبریــــــن 

     اُولسون بونغمـــــــه لر،نغمــــــــهءحـــیات 

                                             حقـّیـــــدن آل باراتی،حـــــــق سفریــــــن 

     محکومسان یاشامایانـــــــــدیروجـــــــودو

                                             یانمـــــــاق بوسفــــرده ،سنین هنــــــرین 

     یانــــــدی احمدنبی(ص)،علی مرتضی(ع) 

                                             زهرانین(س)عشقینــــه،واردی خبریــــــن 

     هــــرکس کی یانــــدیرا،جیسمینی ائــــوه 

                                             یانـــدیراللاراونــــــــا،گــــــــــورَر ثمریــــــن 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه شانزدهم آذر 1393 و ساعت 19:51 |

(به احمد(ص)اقتداءکردم به محمود) 

 

        زانســان پست ترحیـــــــــوان ندیــــــدم 

                                            به خـــودشک دارم وانســــان ندیــــــدم  

          درین دنیــــــــایِ افسونگــــــرپریشــــان 

                                  صـداقت اهـــــــلِ دل پیمـــــان ندیــــــدم  

        بهاران درغــــمِ دوستان ســـــــوخـــــتم 

                                    صمیمـــــیّت دریــــــــن دوران ندیــــــدم  

          همـــــــه مهمانیـــــــم اندراین خــــــرابه 

                                    بــــدونِ ریب ورنگ مهمـــــــان ندیــــــدم  

         شباهنـــــــگِ وجـــــــودم عشق خوانَــد 

                                    هرآن عــــاشق وِراخـــــــندان ندیــــــدم  

         فراعـــــــین تـــــاج برسرحُکـــــــم راندند 

                                    به پیمــــان استــــــوارسلطان ندیــــــدم  

         فــــــریب تاجِ زرّین خـــــــــوردهـــــرکس 

                                             نشست بـرتخــــتِ طاووس آن ندیــــــدم   

         درانجــــــامِ فـــــرایض ظاهـــــری خوش 

                                              زدل آکنـــــــــــــده ازایمــــــــان ندیــــــم 

         علی(ع)احمد(ص)مــــــــرابیـــــداریِ دل 

                                             علی(ع)وارشــــاهــــــدِ دوران ندیــــــدم  

         به احمد(ص)اقتـــــــداءکـــردم به محمود      

                                             چـــــــوآئیــــــنِ محمّد(ص)دین ندیــــــدم  

         مـــــــراآرامــــــــش دل(مسعودا)گـــــــو 

                                             کتـــــــابی اقضــــل ازقــــــرآن ندیــــــدم  

         طــــــوافِ کعبـــــــهءدل کـــــــردم دلبـــر 

                                            خــداست جانانــــــه ازاوجـــــان ندیــــــدم  

         مریـــــــدم اهـــــــــلِ دل دروادیِ عشـــق 

                                            قَــــــدَرقُـــــــدرَت چـــــواوجانان ندیــــــدم 

======================== 

 

(حسرت داغی) 

      (شیدابولبول تک دولاندیم داغ داشی قان آغلادیـــم)  

                               گورمــــــــه دیم جانانیمی زولفوپریشان آغلادیــــــم  

        سئوگی دونیاسی قـــانات چالدیم وصالین عشقینه  

                                شاپــــرک وارجیسمیدن یاندیم هراسان آغلادیــــــم  

      قالمادی عوموروم جـــــــــاوانلیقدا قوجالتدی روزگار  

                               ائسدیــــردی بادِخــــــزان تقدیره قوربان آغلادیــــــم  

      لیـــلی مجنــــون دونیاسی چوللـــرده گئزدیم ایللری 

                               تاپمادیم لیـــــــلا ایزی افسرده حیــــران آغلادیــــــم  

      مات ومبـــــــهوت قالمیشام اوزدونیاما(مسعود)دئنه 

                               بونه تقدیـــرجان دئـــــــدیم جاناناجاندان آغلادیــــــم  

      قالمی ییب عمـــــرِمفــــــیدیم ساومیشام دورانیمی 

                               گولمه دیم هئچ بیرزامان چـون ابرِنیسان آغلادیــــــم  

      باخمـــــــادی ظالیم فلک آغلارگوزومــــــــده حسرته 

                               چئکـــــــدی حسرت داغینی آلاله نعمـان آغلادیــــــم  

      گئلمیشدیم دونیایه گولمئک بیلمه دیم گولمئک نئدیر 

                               یاغـــــــدیردی اُودقلبیمه قلبیمده طوفان آغلادیــــــم  

      بیرنئچـــــــه گونلوق حــــــیاتی آه وزاریــــم عرشیده 

                               فـــرش آغلیردردیمه چوخ تشنه عطشان آغلادیــــــم 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دوم آذر 1393 و ساعت 23:44 |

توجّه-1:دوستان یک هفته درمیان روزهای دوشنبه باپست جدید درخدمتتون هستم.....پست بعدی:(93/9/3)  

 =================================== 

((شریکندمردوزن)) 

غـــــــلامم برهرآنکه اوخــداجوست    حبیبِ بی ریــــا یکــــــرنگ بردوست 

فـــــرازِبنـــــــدگی برعبـــــــدِمُخلص    جبین سایـد به خاک دنیا هیاهوست 

فضــــیلت بنــــــده را دروادیِ عشق    سرودِعشق خوانــدذات اویاهوست 

گذرگاه است جهـــان باعشوه نازش    مــــــراداومامریدیم مهــــــرِاوروست 

برایِ ذی حــــیات ذی نفس وانسان    نگنجـــدآنکه تسلیم هست برپوست 

نبالیـــــــم برزروزیـــور به مسنـــــــد    سراب است زندگی شادیّش آرزوست 

حــــــریمِ خانــــه ورزدمــــــردمحبّت    به فــرزندیابه همسرکارِنیــــکوست 

شریکنــــــدمــردوزن درکارِخانــــــــه    پس آن عشقِ محبّت بارِ ماکــوست 

من آن پیــرِمحــــــبّم(مسعودا)گـــــو    دل ازدلـــبرندانم دلبـــــــــرم اوست 

  

((باغبانی کردم-1)) 

این نوشتم دوستان گمان نکنند گلایه اززندگی دارم.خویشتن ملاک عمل قراردادم خویش را بردیگران درس باشد.تجربهءسنّی است سرشارازمهر درونی همگان رادوست دارم اینکه در حیات به تفاهـــــــم تن دردهندبرای جلوگیری از پاشیدگی خانواده ومیتــــــوان عکس قضیّه راتفسیرکرد به نام مردها.هیچ تعهّــــــدی وجودندارد درقبال ســــــوءاستفاده کردن ازاخلاق یکدیگر.لازم میدانم احترام متقابل داشته باشیم برای استحکام بنیـــــان خانواده وسرمشق زندگی برای فرزندان آینده تاآتش جهـــــــل جانمان رانسوزاند.سوختن عشق است نه برای جهل. باآگاهی تمام برهمنوع خودبسوزیم تانشان دهیم کرامت انسانی راخلیــــــفةُ الله نام گرفته واشرف خلقت.شرافت ازآن بشزیّت است حریم عشق رامحترم شمارد. 

باغبـــــــانی کردم انــــدراین جـــــــهانِ بی وفا 

هیچ نـــــــیافتم ازجـــــــهانیّ وجهانــــیّان شفا  

مخفلِ اُنســـــــم خــــــدابودوخداوند حکـــــــیم 

تیره بختـــــی برمنِ عـــاشق نشدقسمت صفا  

روزگارانی سپـــــــردم درحریـــــــمِ عــــاشقی 

غــــــم نشست برقلبِ نورانیّـــــــم آهنــگِ جفا  

(مسعودا)تقـــــــدیربرتوبارکـــــــرداین زنــدگی 

دوستـــــــانِ نامُــــروّت گـــــــــوزَدَنـــــدَم ازقفا  

خـــــــــویش راباورندارم درچـــــــنین روزگارِغم 

هرکه دیدم روی خوش جــــــوروستــم دراختفا 

حقّ گفتـــــــم حقّ راتمکین کـــــــردم درحــیات 

برحقـــــــوق خویشتن خویشم نمــــــودم اکتفا  

شــــاهدِپیــــــــرم درین دِیرخـــــــراب آزرده دل 

خسته جان شدحیدرِکرّار(ع)مُحمّد(ص)مصطفا 

======================  

          ((ایچیمــــــده طوفان))...ترکی 

ایچیمـــــــده طوفان فیـــــــــرتانا،آچـــــیب آغاردابیلمیرم 

درک ائله میرظالیـــــــم قیزی،ئوزه کیـــــــــخاردابیلمیرم  

هانسی عصرین انسانیدی،عصــــــرِحجردئنــدی دئمئک 

قیرمیــزی سی کیخـــــــیرئوزه، ئوزوقیــــــــزاردابیلمیرم 

 قاباردیر ئوزوئوزومــــــــه ،اُودیاغدیریرگــــــــویدن یــــئره 

اُودیالیـــــــرام اُودایچینده،ئــــــــوزوقــــــــــاباردابیلمیرم  

شرم لازیمـــــدی بشره،اولماسا هئچ چـــــاره سی یوخ 

مـــــات قالمیشام ایشلرینـــــــهّ هانسی قراردا بیلمیرم  

بئش بارمـــــاقی اُون ائلی ییب ،یاندیرمیشــــام ایاقیندا 

بیلمی ییبــــــــدی محبّـــــــتی،افکـــــاری هاردا بیلمیرم 

 سئس سالیردینــــــدیرن کیمی،دانیشمیرام لالدی دئییر 

قیشقیریریئرگـــــــوی تی تی ریر،قهری هاواردا بیلمیرم  

بال یالــــــی یان گونلری ده،زهرتوکــــــورقهرینــــــه باخ 

سان کی آزارداوارجــــــیغی،آغـــــــزی بی باردابیلمیرم  

حسرت قالــــــدیم شیرین دیله،نوبارچــــــالیق حیاتیمدا 

ائشیدمـــــــه دیم سون باهاریم گــوزوم نوباردا بیلمیرم  

قات قـــــــاتی شیق روزگاری ،ائیلـــــــه میرآهـــنگِ وفا 

نه دئــــیه جئکـــــدی ظولمــــــــونه روزِشماردا بیلمیرم 

 احترامی خاصّ گــــــــونلرده،قوهوم قارداش اولمویاندا  

فیـــــــرلانیر باشیـــما اُوگون،قارقیـــــــزی قاردابیلمیرم  

نه اولارایستی دربئشـــــــه،هــرگونـــــــوگونلرساویشا 

عائلــــــه ایچره حرارت،نالــــــــه سی ســـــاردابیلمیرم  

بولبول اِولدوم گول اُوخشادیم،آیلاری ایللرسـاوی شیب  

 باتدی تیــــــکان ساغ الیمه ،کینــــه سی خاردا بیلمیرم  

 واریوخومــــــــوتاپشیرارام،گرائــــــــده تمکین حــــیاتی 

(مسعودا)سویلـــــــه بلکه ده ،گـــــوزلری واردابیلمیرم  

کبریدن گـــــــوتومورالی،بیلمیرکی سیــــــرداشی منم 

ترسه گئییـــــــــبدی کاکئتی،ئـــــــــوزوآستاردا بیلمیرم

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هجدهم آبان 1393 و ساعت 19:51 |

 

((مجنون تکی))

مجنون تکی گئزدیم چولـو دلداری من اُؤلــــــدوم

جانان دئدیم ائل ایچره گرفتــــاری من اُؤلــــــدوم

 

یاندیـــــــم فراقـــــــاآتشِ دل بختِ نگــــــــونسار

لیــــــلاغمینه غم یئدیم غمخواری من اُؤلــــــدوم

 

چئکدیم اوزون ایللرچئکـــــــیرم هیجرینی جاندان

آتش وجودوم کــوزسالیب بیماری من اُؤلــــــدوم

 

قـــــــدّارفلکین چرخی سینا ترسه ایشلـــــه دی

آغلاتـــــدی منی قهـــرینه آغلاری من اُؤلــــــدوم

 

شمـــــــع تک اری دیم(مسعودا)سویله بدنیمدن

آهستـــــــه اُؤلــــوم یارِ دل آزاری من اُؤلــــــدوم

 

عشقــــــین هنری منــــــده دی اودلاندیم حیاتی

عـــاشق گئزیرم عشقیده تیماری من اُؤلــــــدوم

 

سوداگـــــــریِ دل نه لرچئکـــــــدیم نه لرهـــاوار

بیلـــــــدیم هنرِعشقیدیرمعمـاری من اُؤلــــــدوم

 

افسونگــــــــرِتاریـیـــخ آدآلـــــــدیم سفریمـــــده

سینقین اوره گیمله ائلین ائلداری من اُؤلــــــدوم

====================================

((سفرکرده))

مـــــــراآزاربس کـن ای سفــرکـــــرده ندارم      تــــــوانِ حمــــــلِ این بارِ گـــــران راآه وزارم

به هجـــــران رونهادی دربهـــــاران بادلِ پاک      نهانسوزم پریشانحال وغم هست کوله بارم

دلم آکنـــــده ازعشقِ سمـــاوی بودوپُر مهر       مراهجران چــــنان برخــودفروبردغمگسارم

شب وروزم شده گــریه درین وادیِّ حیــــران      زدیــــــده اشـــک میریـــــزم چنان ابرِ بهارم

فـــــــرازِعشقِ سبحــــانی من آن پیرِمحبّــم      به ماتـــم می نشیندبعدِتـــــــوسنگِ مزارم

بُدَم بلـــــــبل بگــــو(مسعود)برایِ نــوگلِ ناز      کنـــــون پژمرده ازدل درکنــــاِر گل چوخارم

حبیبــــــانازخربودنازفروخــتم عهـدبشکست      کمــالِ همنشینی من شکستم شرمسارم

 

((آخرمرامنزل تراب))

ارفــــــراموشم کنی تنهـــــــایِ تنها میشــــــوم

درجهانِ بیــــــدلان افسرده رســـــوامیشــــــوم

 

سرفـــرودآرم به این پیمــــــانِ دل دلبــــــرتوئی

عاشقـــــان داننـــد مرافــــــریادِفردامیشــــــوم

 

(پس مــــــنِ دیوانه رازنجیــــــرودربنــــدم کنید)

            (گــــــررهاگردم زبندمجــــــنونِ لیلامیشــــــوم)......رها

 

عارفــــا حکمت درین تنـــــهائیِ دل رازچیست؟

گوقَـــــدَربامن نساخت محـــوِتماشامیشــــــوم

 

من منم مــــــنهایِ من بی تودرین دِیــــــرِخراب

روی گــــــردانی زمن آواره بی جـــامیشــــــوم

 

خــــــویشتن می بازم اندراین جهانِ فتنـــــه گر

ناله بردل دیــــــده گریان ترک دونیا میشــــــوم

 

ای بنی آدم مشــــــــوتسلیمِ این دنیـــــایِ غم

می بردبرخــــاکِ سردتسلیم سرمامیشــــــوم

 

دل سپردم بردلِ مستانــــه ای پیمان شکست

داغ زدبراین دلــــم هیــــــــهات بلوامیشــــــوم

 

مهربان خــــالق زخاک(مسعود)بگوخلقم نمود

عاشق ومعشوق اوست حقّاکه شیدامیشـوم

 

نی نــــــــوازِعاشقم آخَرمـــــــرامنزل تُــــــراب

باوجــــــودِعشقِ پاک مـــــــهرِدلارامیشــــــوم

 

غم همـه غمخانه دنـیاغم وجودم گشته است

میروم برخاکِ ســــردغرقِ تمنّـــــا میشــــــوم

 

قیـــــــدوبندِاین جهان هـــــــرروزدلتنگم نمــود

حــــــال دراحـــــوال پیرم بازبُـــرنا میشــــــوم

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه چهارم آبان 1393 و ساعت 15:20 |

((چوله تاپشیردی منی))

گولـــــــویدوم گول بوداقینــــدا گوله تاپشیــــردی منی

اَل اوزدواللــــــریمــــــدن دوزاَلـــــــه تاپشیــــردی منی

 

جاوانلـــــــیق چاغلاری آهسته اُولــــــوم سوزِفـــــراق

قارا زولفـــــــون تئلی منـــــــده تئله تاپشیــــردی منی

 

سارالتــــــــدی تئللریمی بادِخــــــــزان قهـــــــرِفــــلک

عومــــــــوروم اُولدوهـــدربَدیِئــــــله تاپشیــــردی منی

 

آغارتــــــدیم ساچــــــلاریمی آیریلیقین آغـــــــــزی یانا

ایلی ایلدن قــــــارا گئتــــــــدی ایله تاپشیــــردی منی

 

ائلـــــــه باغـــــلی نفسیم ائللریلـــــــه ائل ویقـــــاریم

چوکــــــدوفانی حیاتیندان ائلــــــــه تاپشیــــردی منی

 

اَئییلــــــدی قامتِ سرو رعنـــــــا قَـــــدیم اُولدوکامــان

ســـــــاودی دورانِ جــــــوانی گَئله تاپشیــــردی منی

 

گئله جئک گـــــونلره آخ وایلاعومــــــورچـــــاتدی باشا

یاشیم آتمیش بئشی آشدی سئله تاپشیــــردی منی

 

سئل سارانیـــــن سئلی آهنگِ وجـــــــودومدا وفــــــا

مجنونـــــــا تای حیاتیمدیرچــــــوله تاپشیــــردی منی

 

(مسعود)حیــــران دولانیب گئزمه لی سن وارنفسین

دئنه باختیــــــم قـــــاراگَئتدی دیله تاپشیــــردی منی

 

اُولموشام داستان دیللــــــرده دئیلیم تورک آنا دئیـــل

آذربایجــــــان دیــــاریم بولبولــــــه تاپشیــــردی منی

 

اُوخـــــــوسون فلسفهءعشقیمی منـــــــدن سورالار

سوسن سونبول عـیاری سونبوله تاپشیــــردی منی

 

حـــــــیاتین سون باهـــاری نغمه لریم ائلــــــده گئزیر

قَــــدرین حوکمونه باغلی اُؤلَــــــه تاپشیــــردی منی

 

آلیشــــــدیم آتشِ هیجرانـــــــداکول اُؤلـــــــــدوبدنیم

توپراقــــــــدان اوّلیـــــــم آخرکولـه تاپشیــــردی منی

 

آپـــــــارسین یئل اُؤیــــــاراتوپراقیمی وصل وویصـــال

توپراق توپراقلاقـــاتیشسین وصله تاپشیــــردی منی

=========================

((عشقِ سبحانی))

عشق:طلیعهءالهیست،عشق:ودیعهءنهائیست،عشق:فریضـهءنهانیست.

برای بقای نسل درجهان هستی اگردرعالــم معرفت به استقبالش برویم

به دورازدغدغهءشیطانی وخباثت اخلاقی.کریم اهل دل میخـــــواهدبرای

حرمت به ناموس خلقت این طلیهءربّانی رامحترم شمرده ودربعدزمانی و

مکانی به آن معنـــای حقیقی بدهد درقالب عـــرفان.عشق:چیزی نیست

انکاروجودکنیم.تمـام هستی کائنات برپایهءعشق استواراست.عشق:یک

قوّهءخارق العاده ایست برمبــــنای حقیقت توسّط خـــــداوندمتعال درنهاد

موجودات وانسانهانهفته شده تابا این قدرت عظیم همـــــــدیگررا درفرازو

   نشیب زندگی بفهمنـدودرکنارهم درآرامش مطلق به سربرند.

عشق:طغیـــــان غرایض نیست برای نسل کشی درمسنــــدقدرت فریب

هــــــوای نفس رابخوریم.عشق:عــــــطوفت درونیست برپایـــهءانسانیّت

دست نوازش برسرهمنوعــــــان خودبکشیم تارمــزانسان بودن رادریابیم

   برای تقرّب بر درگاه احدیّت.

عشق بخشش عشق را باید ستود       درزمــــــین وآسمان اصــــــلِ وجود

عـــــــاشـق ومعشوق اوّل کبــــریاء       سجـــــــده لازم کرددرظلّــش غُنُود

قـــــــابلِ انکارنیست انـکارکنـــــــیم       هــــدیـــــــهءحـــــــقِّ ازل براودُرود

شاهـراهِ زنــــــدگی(مسعود)بگــــو        نغمـــــــهءدل ازدرون بایـــــدسُرود

برقَـــــــدَرمطلـق خــــــدایِ لایـــزال       رحمتش برفـــــــرشییان آیــــدفرود

عــــــرشییان تسلیمِ فرمانش زنــور       یارویــــــاوربرخلائــــق هست وَدُود

بنـــــــدگانِ درگهیـــــــم محــــتاجِ ِاو        الصّمـــــــداوبی نیــــــازمادرسُجُود

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیستم مهر 1393 و ساعت 20:45 |

      عیداضحی برجهان اسلام مبارک باد.

((اسماعیل قربانی))

    (ای صـــــــباازمن به اسماعیل قــــربانی بگو)

                                          آن نگاهِ عـــــــاشقانه آن خــــــــدائی نـــــازکو

   (زنده برگشتن زکــویِ یارشرطِ عشق نیست)

                                          قول دادی برنگردی کردی خویشتن خویش رو

   (مسعودا)خواستِ الهـــــی بوددادازغیب آب

                                          قطعی این تصمیم اسماعیل تسلیـم شدبه او

((عشق سودائی دگر))

گـــــــریه نایدبرتـــوای،دُرجِ عفــــــاف جانانــــــه ای

درحریمِ کبــــــــــریاء،جـــــــان برکف وپروانــــــه ای

 

عشق ســــــودائی دگر،برعـــاشق ومعشوق حال

ســـــــوزی ازتن شمـــع وار،دریادل وفرزانــــــه ای

 

نیست تقــــــــدیری دگر،ســـــوختن هنربرعاشقان

عـــــــاشقی!بی ادّعا،بهـــــــــرِوصال حنّانــــــه ای

 

گـــــــریه داری گــــــــریه ها،با بــــــــال وپروازِ بلند

سویِ لاهــــــــوتِ ازل،مستِ قــدح مستانــــــه ای

 

(مسعود)افسانه جــــهان،برعشوه نازش دل مبند

دل براوبربنــــــــدوتو،براین جـــــــهان بیگانــــــه ای

===========================

 

دوستلار گمان ائتمه سین بویازیلا ناراضی لیغیمی اعلان ائدیرم

خوشبخت عــــــائله م واروبیرلیقده شادیاشیریخ تجربهءسنّیدی

کسب ائله میشم اوزومـــــــه نسبت وئریرم تایازابیلم.انشاءالله

هامینیزشادیاشی یاسیزعائله نیزله بیریئرده

((کیمدیریانانی))

یاندیم آللاه کیمـه کیمنن دئییــــم کیمدیرقانــــــانی

منیـــــــم احوالیمــــا یانسین منه کیمدیریانــــــانی

 

گـــورمه دیم فانی جاهـــــــاندا یانا بیرسی حالیما

گوردوم آمّا منی منلـــــراوزومــــــــونچودانــــــانی

 

زورلاگـــــولمئک اولا بیلمئزگوله سن گولدوره سن

مریضلیک وارقوجـــالیق اولمادی بیمارسانــــــانی

 

بیلمه دیم دونیانین آلت اوستــــوهارااورداقـــــالام

ائشیددیم هرجوره تهمت دِه(مسعود)یوخ آنــانی

 

ایسلانــا رحمتِ حقّـــــــه ائلی یه مـــــــــرحمئتی

رحمت حقدن بشره گــورمه دیم بیرایسلانــــــانی

 

شرحِ حالیمــــــــدایازیلمیش دئمه لی غصّه یِه یم

یئـــدیم ایللر یِه یَه جم چوخ سالیللارفیرتانــــــانی

 

خیـــــردالارسهوائدیرآما بویوکــــــــدندی گیله ییم

باشادوشمـــــــوراولورم آدلامیشام آستانــــــانی

 

نفرتیــــــــم واربئله بیردورانا یـــوخ درک ائلی یئن

قـــــــوجانین حالینی تقبیــــح ائدیرم آللانــــــانی

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه ششم مهر 1393 و ساعت 20:9 |

 

((کن محبّت بی عوض))

گفتــم ای دوست ،کن محبّت بی عوض باش بی خیال

برکسی ازدل برآیـــــــــدمهـــــــرِاو بی قـــیل وقــــــال

 

آوخ آگــــــــــه نیستیــــــــــــم ازانــــــــــــدرون دیگران

دل ببنــــــــدیم بردلش دلـــــــداده باشیم بی مثــــــال

 

(مسعود)این ره طــــــیّ کرد ودل سپـــــــردبردیگری

جزجـــــــــفایِ روزگــــــاران راندیــــــــــد پردادوبــــــال

 

سوخت شمع وارپــــــــایِ پروانه هــــدردادعمرخویش

هردوسوختنـــــــدزنـــــــدگی بی پایه است روبه زوال

 

باوجــــــــودِاین همــــــــــه رنجِ حیــــــــــاتِ دنیــــــوی

سوختـــــــــن راخودهنربرعـــاشق ومعشوق حــــــال

 

((آپاردی سئللرسارامی))

غربت دن یازانلاربیلسین،گـــــــــوردوم غربت توزوایللر

فراقِ عشقیــــــــده یاندیم،آغاردی قـــــــــاپ قاراتئللر

 

آیریلمازدیم، آییـــــــردی چرخِ گـــــــــردون محنتِ جانلا

قرارسیزبیرقـــــــوشام سین سین،گولومندن آلان اللر

 

نما برعشقِ سبجـــــــانی،گئجه گونـــــدوزگوزوم آغلار

دولاندیم عشق سوداسی،مجنون تک شاهیدیم چوللر

 

لیلانی سئسله دیم لیلا،فراقـــــــدایاندی(مسعود)دِه

یازیلمیش آنلیــــــــما تقدیر،آپاردی لیـــــــــلامی سئللر

 

اُوجوزتوتمام بوسئــــــودانی ،یانارقلبیمده یئرتوتموش

اسیـــــــرم آتشِ عشقـــــــه،بیلیــــــــربودردیمی ائللر

 

چالیشــــــدیم وصلینه آوخ،نصیبیم اُولمـــادی قیسمت

ائشید دیم طعنه لی سوزلر،ائل ایچره چوخ آجی دیللر

 

شباهنـــــگِ وجودومدا،یارانمیش عشق ســــوداسی

اُولوب نغمــــــه بوسئودامیز،اُوخـورسئـودالی بولبوللر

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 و ساعت 10:8 |

              ((ای عشق))فارسی

ای عشق توراسوگند،برعشق مکن خـــــوارم

عاشق شــــــدم دلداده ،فــــریادکه درنـــــارم

 

پروازحیات داشتم لیک بال وپـــــــرم بشکست

ســــــوزم به تبــــع ازدل،دل دادم ودلــــــدارم

 

آهنگِ وجـــــــودم عشق،دروادیِ تنــــــــهائی

دربستــــــرِ مرگ اکنون،افتــــاده وبیمــــــــارم

 

هرچنـــــــددرین سودا،پیمانــــــــه زدم عمری

پُرباغـــمِ هجـــــــــران بود،آلامِ نهــــــــان دارم

 

انداخت فلک قهـــــــرش،برپیکـــــــرهءجسمم

گــــــــریم همه شب تاصبح،هــــــرروزدلارارم

 

آستیــــــــن رازدم بالا،برخـــــاک روم خــــاکم

غمدیـــــــدهءتاریخـــــــم،زودآی به دیــــــدارم

 

الّا که نخــــــواهی دید،(مسعود)بگوفتّانــــه

بربختِ بــــــــدم لعنت عمریست گرفتـــــــارم

=============================

زیارت ازخانهءگِلی ومحقّرچه خالی ازصفاوصمیمیّت نبوددرآغوشِ پدرومادرم.

    ((سوواخ دام))ترکی

صفالی ائـــو، ســـوواخ دامدا ،دوغولمــوشام

سارسیدیب غربت،غم ایچـــره بوغولمــوشام

 

گولمـــــــه دی دونیـا ئوزومه،منـــــــده گولئم

گئجه گـــــــوندوز،آغلاماقـــدان یورولمــوشام

 

سونوندا تاپـــــــدیم اوزومــــــــو،اوزعائلـــه م

گولدومنــــــه،ذهنیم آچیــــــق،دورولمــوشام

 

فانیـــــــدی فانی بوجــــهان،حــــــیات سراب

سون باهاریمــــــدا عشقیلـــه،قورولمــوشام

 

قرارسیزقــــــوشابئنـــــــزیرم ،بوگونلـــــــری

اوچمـــــــالی یام،حـــق یولونا،وورولمــوشام

 

آتام آنام ساغ اولایـــــدی،گورئیـــــــدی کاش

ال اوپمئغه گئلمیشم ،غملـــــــه دولمــوشام

 

گـــــــوزلریم دولــــــدوآغلی یام(مسعودا)دِه

قویمادی ائوصاحیبی،قهـــــــره سولمــوشام

 

دام داشیمــــیز،قوچــــــــعلی نین الینده دی

نیسان بولــــــــــودوتک دولوب،توتولمــوشام

 

آغلامــــــــاق ایستــــیرم گئنه،آغـــــــــلافلک

آغلاتــــــدین اوزون ایللـــری،سُو اولمــوشام

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه نهم شهریور 1393 و ساعت 16:12 |

                ((سلوک وسیرِالهی))...فارسی

نیستم به گمــــــان نیست بُدَم اوّلِ هستــــــی

سربارِحـــــــیات شورِجــــــوانی بُدومستــــــی

 

مسحورِجهان گشتــــــم ولیک نفلــــهءجان کرد

دستــــــم نگرفت دست گــرفتم پاکدستــــــی

 

هیهات ازین مهلکــــــه(مسعود)بگـــــوهیهات

خـــوشحالیِ دل فخـــــــرتورا حقّ پرستــــــی

 

تـــــــزویرنکردی همه عمــــــردرهمه احــــوال

خــــــاکیّ وزخاک خلقتت برخاک نشستــــــی

 

درعالــــــــمِ معنا سلـــــــــوک وسیــــــرِ الهی

دادی طلاق دنیـــــایِ فنــــــا کِبرشکستــــــی

 

پیمــــــــانِ وفـــــــــــاداریِ دل بادل ودلبـــــــر

عهــــــــدیست میان توواو عهــــدرابستــــــی

 

درسجـــــــده نشینی شب وروزشیــوهءکارت

ازقیدحیات رنجِ جــــهان مئخمئصه رستــــــی

==================

          ((وای قوجالیق))....ترکی

داشی داش اوسته قویوب داغ یارالتدیم داغ ویقاریم

حریمِ عشقیـــــــده عاشــــــیق دولاندیم ائل نیگاریم

 

ایچیـــــــم آغلاردولانیب گولــــــــــدوم حیاتین ئوزونه

گولـــــــــه ائللرئوزومـــــــــه مهــــــــرومحبّت قراریم

 

یانـــــدی شمع تک وجـــــودوم ائللره ائللریاشاسین

ائلی ائلنن تانیــــــــدیم ائلـــــــدی منیــــــم اعتباریم

 

بوحــــــیات فلسفه سی شمع وارجیسمیم اریــدی

ســــــــویا دوندوبدنیــــــم ائل غمینــــــه ایفتیخاریم

 

فرازِ عشقیــــــــــدیرمنــــــده یارانیب عاشیق اوزوم

فلکــــــــین چرخی سینا ائــــــــزدی منی آه وزاریم

 

نه جفـــــــــاکاردی فلک قهرینه بوغـــــــدو جانیمی

گولمـــــــه دی کیمسه منه منده گولئــــم روزگاریم

 

تباه اولــــــــدو نئچـــــــه ایللر غمی غملـــه یالادیم

یاشادیم دیــــــدهءگریان یئتیـــــــردی سون باهاریم

 

بیلدیم واردی قوجالیـق آی قوجالیق وای قوجالیق

(مسعود)سویله بویاشاملامنیــــــم یوخ سازگاریم

 

اولوم چوخ یاخچیدی دیزاوسته عصــایلا ساواسان

حیاتیـــــــــن غملرینی ائللــــــــــره واردی هاواریم

 

حیات افسانـــه یه دوندو سرابیمیش دئمــــــه لی

گئجـــه گوندوز گورونور تارگــــــــوزومه یوخ فراریم

 

بیلمـــــــه دیم تئزساواجاق تئزلیقیــــله دورِشباب

قورویوب گوزلریمین یاش دامـــــــاری قان داماریم

 

داقـــــــارالمازآغاران ساچ قاییـــــدام ائیلک باهارا

بودوردونیانین ایشی یاندی سونــــــــوندا باهاریم

 

نه قــــــــدرییغمیشیدیم مال ومنــــــــال زیــوروزر

قالــــــــــدی مندن اولانا منــــــــزلِ آخــــــرمزاریم

 

نئدن هردن اوزومه باخـــــــمادیم آهستـــه اولوم

آلا توپراق کامیــــــــنا توپراقـــــــام توپراق عیاریم

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 17:19 |

تقدیم به دوستداران مولی الموحّدین علی(ع)بااقتباس از

        استادشهریار:

 

(مولا علی علیه السّلام)

علی(ع)رحمتیست الهی، که به نوربست سمارا

علی(ع)همبالِ محمّد(ص)،یاری میکرد مصطفارا

 

مزن ای گـــــــــدایِ مسکین ،درِخانه اش به والله

(که علی(ع)همیــــــشه میزد، درِ خانــــهءگدارا)

 

باتمامیِ وجـــــودش ،ذوبِ عشق بودوعــــاشق

 دستِ ایتـــــام میگرفت او، یـــــــدِپیــــــروبینوارا

 

به محمّد(ص)اقتــــدا کرد به رسالتِ محمّد(ص)

به حسن(ع)حسینش(ع)آموخت هنــــرِآلِ عبارا

 

به هـــوایِ دل ننازید ،خــویشتن خویش رانبازید

قاتل ملعون رابخشیـــــــد،با اسیرکــــردمــــدارا

 

علی(ع)پروازِبلنــدش،خدمت به خلـــــقّ خدابود

سلوک وسیرِسمــــــائی،طِی نمــــودملکِ فتارا

 

به علی(ع)قسم به احمد،علی نائبِ محمّد(ص)

آورد پیغـــــامِ خـــــدائی، مـــــژدهءبادِ صبـــــــارا

 

(مسعود)اردلـــــــــداده ای تو، منشین بپای دنیا

ننشست(علی(ع)بپایش،به فریادخـواست خدارا

====================

 

((گئلین قیزاولماز وداماداوغول))

 

گئلینه اویمـــــــاکی اولمازسنه قیز،دامــــاداوغول

یاخچیسی تک یاشا تکلیقــــــــده قارا،دامدابوغول

 

گئلینین قهرینـــه راست گئلمی یئن بیلمـئز دوزونو

اوکی راست گئلــدی اُودارشربت اولا بال سـوزونو

 

باغلی یار عقــــــرب ایــــلان تک نیشینی اوزبئلینه

ویرارهــــــردم دانیشاندا صاحیب اولمــــــازدئیلینه

 

جــــــانا جانان دئمئز جانان دئیه سن جـــان گئلینه

آلاســــــــان اون ایکی قولبـــــــاق کمرللدن بئلینه

 

عکسینــــــه قینـــــــــاناداندادانیشــــــاق زهرِجفا

اوندا آرتیقــــــــدی توتانمازگئلینــــــــه دست شفا

 

اریدئللرکیشینی مــــــوم کیمی رستــــم بوی اولا

وئــــــــررالدن حیاتــــــــین رنگینی تا عشقــه دولا

 

کــــــــوره کئندن دئیئخ بیــــرآزدا محبّت تانیمــــــاز

ائـــــــده سن تاج سر ســـــروراورفاقت تانیمــــــاز

 

دامـــــــــادین حوصله سی چئک سه آلارقیناتادان

سلامی شکــــــــوه ائدرشکوه لیـــــــدی قینانادان

 

اُوکی یاغـــــــلی تیکه نی تحفه توتـــاردامادینـــــا

اری نیـــــــن حقّی نئدیر باخسین غذانین دادینـــــا

 

هـــارای ائللرهارایی(مسعودا)ائلدن صاحیب اُول

هامی بیرگونده یاشیرایستی یه نین عشقینه دُول

 

اینانمــــــا هرگولئنه گئلـــــــدی گِــــدَر دونیاسیدی

تانیـــــــــماز یاخچی پیسی سیروسفردونیاسیدی

 

حرامی اللــری واراینجیــــــدیرهئچ اُوفدا دئمیــــــر

اوزونـــــــویاندیریراوزحالینــــــا افسوسدایئمیــــــر

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه پنجم مرداد 1393 و ساعت 18:33 |

  ((شبهــــای قــــــدر))

(مولاجان)

شبِ قدراست مـــولا دستِ ماگیر       فراموشِ جـــهانی گشته ایم سیر

زظلم وجــــــــورواستبدادِخــــاکی      علی(ع)جــــــان باغمِ افلاک درگیر

به دردِمامریــــــــدان کن عـــلاجی       اگــــــــرکه برتمنّـــــــا آمـــدیم دیر

مریـــــــــدی اهلِ دل سلطانِ دلها       خبرداری زما نالــــــیم به تقـــــدیر

نداریم جزتوغمخــــــــواری زعُــبّـاد      حبیبِ مؤمــنـان هستی شدیم پیر

فرازِ عشقِ سبحـانیست(مسعود)       بگـــــــونازیـم برتـــــــوحـــال تدبیر

                

                   ((پیـــرِجوانــــــــم))......فارسی

آهنـــــگِ وفـــــــــاداریِ دل مهـــرِ عیانــــــم

خـــــــوردم زحـــودی تیرِ جـــفا زارِنهانــــــم

 

کس نیست به دادم برســد نالــــــــهءپنهان

نالـــم همـــه شب تا سَحَر هر روزفغانــــــم

 

پـــردادم وبـــال بهـــرِ خُرامـــــانیِ خویشان

بربـــادِ فـــــــنارفت جـــــــــوانی نگرانــــــم

 

ازبختِ فرامـــوشیِ خــــویشتن چه مصیبت

افسرده شدم مرغِ حــزین ســـوزِ زمانــــــم

 

برپایــــــــهءمــــــــردی غمِ دنیـــــاراکشیدم

تاغــم نبیــــندهمسفران سوخت دهانــــــم

 

دارم سخنــــــــی چنــــــدزاســــــرارِنهانی

شیــــــدائیِ دل فضلِ من آن پیرِ جوانــــــم

 

حکمت درین ایِامِ سفــر(مسعودا)گــــوراز

برحقّ سپردم دلِ خویش اوست گمانــــــم

 

پروانه منش سوختـم وساختم تبِ عاشق

دروادیِ تنــــــــــهائــــــیِ دل دادامانــــــم

 

فرســــــوده زتن گشته ام امّـــا دمِ عیسا

دارم بخــــــداوندیِ جــــان شیرِ دمانــــــم

==============================

       ((کعبه دن باش......)).....ترکی

خوش اوکئسین حالینا قاندی گئتــــــدی

یاتمــــــــادی غفلتدن اویاندی گئتــــــدی

 

یاندیـــــــردی شمـــــــع تک اوزونوائللره

بوغولـــــــدوآتشیـــــنه یاندی گئتــــــدی

 

سَحَــــــــرآخشام خـــــــوروزتکی بانّادی

آییلــــــــدادوستلاری داراندی گئتــــــدی

 

غم کئـــــــده ره آییلمــــــــادی چوخلاری

کوسدواُودوستلاردان اوتاندی گئتــــــدی

 

قـــــــرارسیز قوشابئنــــــزه دی احوالی

سیندیردی قـــــاناتی دالاندی گئتــــــدی

 

تهمئتــــــــه دوشنامـــــــا آجــــی دیللره

تختِ روانینــــــــا اوزانـــــــدی گئتــــــدی

 

وفــــــــا اهلــــــی وفــــــــــاداراوزائلینه

آغلارگــــــوزله گوزوسولاندی گئتــــــدی

 

روحــــــــونواوخشامـــــادی بیرهمنفس

فرصت تاپیب ائــــوی دولاندی گئتــــــدی

 

گـــــــــوزوآچیلمادی گولـــــــــه گولدوره

آنلی آچیـــق حقّـــــه داراندی گئتــــــدی

 

محبّت ائلـــــــه دی گئلـــــــــیب گئده نه

تأسّفلـــــــــردرده قـــــاداندی گئتــــــدی

 

قان یالادی قان ایچـــــره آغــــــــلارگوزو

ائل آراسی قــــــانی جالاندی گئتــــــدی

 

نـــــــــازی ساتــــــــدی نارا نازی آلان اُو

حق سئسله دی حقّه نارلاندی گئتـــدی

 

اودوزمــــــــادی وجدانیـــــــــنی شرفی

دونیاسینــــا بیرباش دولاندی گئتــــــدی

 

اوره کـــــــدن چیرپیـــــندی ائلین غمینه

غوصّه یئدی غمه دوغــراندی گئتــــــدی

 

آدینــــــــی یازدی تاریخـــــــه یاشاسین

تاریخ بویوجـــــــاهانی داندی گئتــــــدی

 

نازی ســــــرابدی جاهانین عشوه سی

ساودی عومـــــورنازاآللاندی گئتــــــدی

 

ائلــــه ائییـــــــــلدی فــــــــراز عشقیده

مصیبئتــــــی ائله تاپــــتاندی گئتــــــدی

 

قــــــــدرین قدرتینــــــــــــه بئل باغلادی

تقدیره بوغــــــولدو داغلاندی گئتــــــدی

 

گورمـــــــه دی بیرگولئش انسان حیاتدا

آخیـــــــردا ائللـــــره آغلاندی گئتــــــدی

 

یولــــــونوتاپشیردی گـــــئله جئخ نسله

عشق لباسیــــلا ســازلاندی گئتــــــدی

 

آدینــــــی قاتــــــــــدی آدلارا یاشاسین

آدامالک ائلــــــــــــده آدلاندی گئتــــــدی

 

بـــوطــــــواف کعبــــــــه دن باش بشره

تانیـــــــدی حقّینــــی ایناندی گئتــــــدی

 

چئتینلیقـــــــده ساودی عومـــورباغینی

گئدن گونو عشقـــــه دایاندی گئتــــــدی

 

حــــــــرامی اللروارایشـــــــــین ایچینده

اوره گی بوغمـــــدن بولاندی گئتــــــدی

 

ثــــــــوابی واردی عـــــــارف بوایشلرین

دئنـــــــه حقیقتــــــه بویاندی گئتــــــدی

 

نه گـــــــوزه ل سئودادی حیات عشقینه

یاخـچی پیسی بیلدی آراندی گئتــــــدی

 

بودونیــــــانین آتـــــــــدی همُّ   وغمّینی

اودونــــــــیانی ثبتی قازاندی گئتــــــدی

 

توپراق آلــــدی کامیــــــنا توپراق سرین

راحتِ جان تاپـــــدی بویلاندی گئتــــــدی

 

توپراقدانیــــــــخ توپراقا ائیــــــدی گردن

فخر حیـــــــــات اوندا یاراندی گئتــــــدی

 

جــــــــــاویدان زندگی ســــــــرای باقی

آبادائـــــوی روحـــــوجانلاندی گئتــــــدی

 

حُــــــــریاشی یا بارگـــــــــهِ عشقیــــده

مئخمئصه دن اوزاق تاولاندی گئتــــــدی

 

محمـــــــــودا باش ائیمه لی ییخ تقدیره

تسلیم اولـــدو حقّه آسلاندی گئتــــــدی

 

یازدی داشـــــــا ســــون آدینی قهرمان

داش ویقاری اوستوداشلاندی گئتــــدی

 

بیــــــــرده قاییتمازگـــوره غم دونیاسی

تابوتــوندا(مسعود)یایلاندی گئتــــــدی

 

قـــــــورتولدوغم دورانی گـــــورمئزداها

غمدی جاهان غمخانا ساندی گئتـــــدی

 

روحـــــــــوبلنــدپروازی ســــــــویِ خدا

قـــاتیشدی توپراقا قویلاندی گئتــــــدی

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 15:48 |
اتحاف اولونور انجمن ادبی حافظ اردبیله ومحترم اهالی سینه:

=====================================

داستان(سوری)زنی که تک وتنها درشهرستان اردبیل عاشقانـــه

 زندگی میکنددنبال یارگمشده اش وذوب درافکارخویش به خیالش

وصال حاصل خواهدشد ولی باکمال تأسّف دیگر دیرشده...وووو....

گله کردند دوستان فارس زبانم...من نوکرهمگان هستم اینهم فی البداهه 

 تقدیم هموطنان عزیزایرانی یم که زبان ترکی رابلدنیستند:

ســــــــوری دل داد بردلی دیــــوانه شد

بال وپرســــــــوزاندتـــــــن پــــروانه شد

 

عاشقــــی دلسوختــــــه دروادیِّ عشق

مهرورزیـــــــــــدازدرون بـی خــــانه  شد

 

فخرِ پـــــــــروازداشت اوســـــــــویِ خدا

زدقــــــــدح ازعشقِ ناب مستــــانه شد

 

مستِ دیـــــــــدارمــــــرادش نامـــــــراد

گشت ازین وصل ووصـــــــال ویرانه شد

 

شورحـــــــال داشت دربهـــــــــارِزندگی

تیرخـــــــــــوردتیرِجفـــــــا حنّـــــانه شد

 

بختِ نافرجـــــــــــــام یافت قهـــــرِ فلک

غم گرفت سوزِفــــــــــراق غمخانه شد

 

اشک ریخت هرروزوشب بربختِ خویش

ازحیـــــــاتِ بیــــــــــدلان بیــــــگانه شد

 

عـــــــاشقان دانند(مسعود)این حــدیث

پـــــرکشیـــــداوج وفــــــــــا فرزانه شد

 

ســـــوری ازجان خویش راتسلیم نمود

برکسی که دوست داشت جـانانه شد

 

ســـــوری بـــاروحِ بلنـــــــدِخـــــویشتن

عشـــــق را آغـــــــازکردافســـــانه شد

 

 

=====================================

   ((ســـوری دیوانه دئگیل))  

            دوشمویئن عشق اودونا،سورینین بیلمئزحالینی

                                 یانـــــــــاعشق آتشینـــه،یانــــــــدیرااوزاقبالینی

            بوحـــــــرارتلی نفس،منـــده دی من باختی قارا

                                  یاندیم هیجــــــــران غمینه،آتمیشام دونیاقالینی

            نئچه ایللرساوی شیب،تاپمامیشام فرصت وصل

                                  یوخـــــــلویام زاروفغــان،(مسعودا)دِه احوالینی

             نه جفادیر گوره سن،آغلی ییر آخشام سحــری

                                  آغاردیب ساچـــــــــلارینی،یاندیریب پروازبالینی

             اوچـــــــــابیلمیریارینا،یاردئیـــــــیر یاردان آرالی

                                  وئریب الــــدن توانی،بوشلامیر عشقین دالینی

             اوجاداغــــــلار ویقاری،عشقیدن آلـــدی قراری

                                  چیغنادی چیغنیرحله،سیلمه دی عشقین خالینی

             بئش خالین هربئشیده ،مال ومنال وارساییلیر

                                  اونا ثروت دئمــــــه لی،ایتیـــردی دونیا مالینی

دوستان:رحمئتلیک عاصم اردبیلینین(قــــــانلی سَحَر)کتابیندا سوری نین

داستانینی اوخودوم...برحسب وظیفه منده ایسته دیم ادای دین ائلی یم

بوپاک عشقین برابرینده ودئیئم سوری دیوانه دئگیل .......اُواوره ک وئریب

اوره یه آلله قانونوندا موبارک بیرباخیشدی اگروسوســــه دن اوزاق اولا و

موبارک باغیشدی آلله یارادیب اوره کلــــــــرده تابوحرارتلی نفسلــــــــــه

انســــــــانلاربیربیرینـــــــــه علاقه یئتیرسینلر عــــــــــائله قورماغ اوچون

(موجودات بوعشقیدن مستثنی دئگیل)..............بساجای تأسّف ویصاله

یئتیرمی یئنه دئییللر دیوانه.....ووووو.....

 

ســـــــوری نین دردینـی بیلمئـــزاُوکی پروانه دئگیل

یانـا عشق آتشینـــــــــه عـــــــــاشق جـانانه دئگیل

 

ســــــــوری بیرقـــوش اوچابیلمیر قاناتیندان یـارالی

حــــــــریم عشقــیده سلطانـــــــــدی غریبانه دئگیل

 

آدی آفاقی گئـــــــــزیر سازِوجــــــــــودونــدا وفــــــا

نغمــــــــه دی اوزیارینـارفتـــــــــاری خصمانه دئگیل

 

قوجالدیب آیریلــیق ایللـــــــردی یارینــــــــدان آرالی

قــــــــارالی ائینی باشی گورکئمــی شاهانه دئگیل

 

گئیمه دی توی لبـاسی ساودی عومورونون باهاری

غــــــــرقِ ماتــم یاشـــــــــــادی نازی فریبانه دئگیل

 

اوجاداغــــــــلارویقاری قهـره بورئنـــــــــــدی غمینه

دئمه سین گورمــــــویئن غم زولفـــوپریشانه دئگیل

 

دولانیرچـــــــوللری حیــــــران ده لــی دیوانه کیمی

قـــــــــاراباختین قــاراسی اونـــــــداحکیمانه دئگیل

 

لیــــــلا تک مجنونـــــا یاسلــی توکورگوزیاشلارینی

سَحَــرآخشام ناهــــــــاری قلبیــــــدن ویرانه دئگیل

 

ایستی ییروصله چاتا یوخدوزامان واخت ساویشیب

ساویریرکــــــول باشیناهرگونو جــــــان جانه دئگیل

 

یانــــــــدی عشق آتشینــــــه آغلادی ایللرهــارایی

عرشیــــــــده فرش بیلیر ســــــوری جداگانه دئگیل

 

عشقیــــــــدن عشقیدی افسرده ائدیب زاروفغـــان

مستِ دیـــــــــدارِمـــرادشهـــــــرتی افسانه دئگیل

 

آلیب حقــــــــدن قدحِ عشقینی عـــــــــاشق نظری

شورِحـــــــالدی تاپیب یانماخـــــدا اُومستانه دئگیل

 

دُزدو یانمـــــــــاخ هنرِعشقیـــــــــدی فــــــریادبشر

ولی عشق بیلمی یئــنه ســــــــوزوفهیمانه دئگیل

 

محبِّ اهلِ دل ایستیـــــــربیله دونــــــــیاسی نئدیر

کــــــــــونول وئرمیش کونولا فتنـــــه وفتّانه دئگیل

 

آغلیرهردن اوزونه سیلسین اُوهیـــــــجران غمینی

غمی باشدان آشیریب غملــــــــره بیگانــــه دئگیل

 

آغاردیب ساچـــــــلارینی بئل پوکولوب قامتِ سرو

تک یاشیر اردبیلـــــــــده آخ نئجــــــــه حنّانه دئگیل

 

گئجه سی یوخ گـــــــونوزو تارگورونورداربوجهـــان

گـــــــــوزونه گــوزلرینــــــــــه دُرّودوردُردانه دئگیل

 

دئیَئـــــــر یوخدوهامی دا انسان آدیــــلا یاشاسین

اُوکی تحقیــــــــرائلی ییر رفتـــــاری مردانه دئگیل

 

ذوبِ لاهـــــــــوتِ ازلدی حیاتی عشقه یاخـــــــون

ســـــــــــوری یه فخرساتان نازی سفیـهانه دئگیل

 

عقلـــــــی واردی ذکاسی هوش یئرینده مهر منیر

آی بشر ســــویله اُودلـــــــــداده دی دیوانه دئگیل

 

ائییلیب عشقینــــــــــه عشّاقه نفسدیروجــــــودو

تانی یان باش ائیه جئخ نالـــه سی جاودانه دئگیل

 

یازیلیب تقدیرینـــــــــه آغلی یا آخشام سَحَــــــری

آغلادی ایللـــــــــری دونـــــــــیا اونا کاشانه دئگیل

 

نئجه دُورمئــــــــک اولاربیربئیله فــــــــراق آتشینه

دُوزدودوستلاردُوزه جئخ ســــــازی وقیحانه دئگیل

 

عصمئته مالک اولان شخصــــــــیدی پروازی خــدا

کــرامت اهلی مریــــــــد عشقیده بی خانه دئگیل

 

عاشیقین حسن کمالینـــــــدا یارانمیش باهـــاری

جاویــــــــدان زندگی (مسعود)اورا غمخانه دئگیل

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه دهم تیر 1393 و ساعت 23:9 |

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را برجهان اسلام تبریک میگویم

         ((ماه رمضان))....فارسی

رمضـــان ماه مــــــــبارک بجهان شهرِ خــــــدا

رحمتش شامل حــــــــال همگان ساز جـــــدا

 

برای وصــــــل به معشوق بپاخیــــــــزیم همه

گــوئیم اللهُ صمد بنده ایم محتـــاج یک صـــــدا

 

نئیـــــــــم غافل زخطا عبدِ گنـــــــــهکارمنـــم

میکنم سرکه بگــــویم جان خویشتن رافـــــدا

 

برهرآن عــاشقِ مخلص ندارد غبطـــــه درون

وظیفـــــه برمنِ افتـــــــــاده کنم عهــــــــدادا

 

فخـربربوالبشردروادیِ عشق(مسعودا)گــــو

برابرمینمایـــــــــد زنگی سفیـد شاه وگــــــدا

=======================

 

        ((اوروجلوق آیی))....ترکی

گئلــــــدی رحمت آیی دوستلار ائیلین سلطان آییدی

قرآنیــــــــــن نــــــازل اولان گــــــــونلری قرآن آییدی

 

یاغــــــــــدیرا حقِّ ازل نعمئتینی خیــــــــلقت اوچون

اوروجـــــــــلوق آلله آیی خیلقئـــــــــته مهمان آییدی

 

ملائک رقصـــــه گئلیب عرشیـــــده فرش بایرام ائلیر

بوگـــــــــوزه ل گونلری اسلامــــــــــدا خُرامان آییدی

 

فضلیــــــــدی عبدینه عُبّــــــــادی گئرک سجده ائـده

شبِ قــــــدرینـــــــــده مسلمانــــــــلارا فرقان آییدی

 

شهــــــادت شربئتینی ایچــــــدی بوآی مولاعلی(ع)

محرّمــــــــدی علی یه(ع)آغلـــــــی یاخ پیمان آییدی

 

گوستــــــــردی حُسنِ کمالیندا اولان عدلی علی(ع)

باغــــــــیشی حقدن آلیب دهریـــــده احسان آییدی

 

محبّـــت وادیِ ایمانیـــــــــده پیمـــــــــــانِ شــــــرف

شــــــــرفِ حقّ حضـــــــــور مِـــــــــهرِفروزان آییدی

 

یانا یـــــــوخسول چــــیراغی آی تانی یان آللاهیـنی

یانــــــــدیران حـــقّ اوزودو بیزلــــــــره فرمان آییدی

 

آپـــــــاراخ وئردیقی نعمتــــــــدن کاسیبلارائوینــــــه

یاراداخ حـــــــق ده یه نی شــــــــادیِ دوران آییدی

 

(مسعود)احسان ائله احسان علیدن(ع)ارث یئتیریب

یئتیـــــــرامدادینه یوخــــــسوللارین منّــــــــان آییدی

 

رحمئتی شامـــــــل اولار بیل گیله رحمـــاندی رحیم

اُوگوزه ل تانریمــــــــیز آفاقیــــــــده رحمــــان آییدی

 

قوناقیـــــــخ هامّی میز حقّه قوناقـــــین وارقوناقی

هرکئسین قدرتیــــــــنه باغلیـــــــــدی میزبان آییدی

 

کاسیب دولتــــــــلی هره اوزقـــدرتینده دئمـــــــیرم

پـــــــوللولاراحسان ائـــده اصلیـــــــده انسان آییدی

 

انسان اشــــــرف یارانیب خیلقئته اشـرف یاشی یا

تاکـــــــی ثابت ائـــــــده انسانــــــــلارا جانان آییدی 

     (ترجمه):

     دوستان ماه رحمت آمد برماههای سال سلطان است

     روزهای نزول قران وماه قران است

     درین ماه می بارد نعمت حق برای خلقت

     رمضان ماه خدا برای خلق ماه مهمان است

     درعرش ملائک میرقصد ودرزمین خاکیان جشن میگیرند

     فضلست بربنده اش باید سجده کندبندگانش

     شب قدرش برمسلمانان ماه فرقان است

     شهدشهادت را مولا علی درین ماه به سرکشید

     ماه محرّم علیست بایدگریه کنیم ماه پیمان است

     علی(ع) ازحسن کمالش نشان دادعدالت خویش را

     فرمان عدالت را ازحق گرفت ماه احسان است

     دروادی ایمان محبّت پیمان شرف میباشد

     شرف حق حضوردارد ماه فروزان است

     تاچراغ بی بضاعت روشن شودای آن که خدارا میشناسی

     خداوندخوداین چراغ راروشن میکندبرای مافرمان است

     ازنعمئتی چه برای ماداده به خانه مستمندان ببریم

     تابیافرینیم آن چه خدافرموده شادی دوران است

     (مسعود)احسان کن احسان کردن ازعلی به مارسیده

     برداد فقرابرس چراچه ماه منّان است

      رحمتش شامل حال شما میشودچون رحمان است ورحیم

     آن خداوند جلیل برای جهانیان ماه رحمان است

     همهءمامهمان برخداوندهستیم ولی مهمان هم مهمان دارد

     هرکسی قدرتی دارد پس ماه میزبان است

     فقیروغنی هرکس نسبت به توانائیش من نمیگویم

     پولداراحسان کند دراصل ماه انسان است

     انسان اشرف خلقت نام گرفته باید شریف زندگی کند

     تاثابت کند انسان بودن را برانسانها ماه جانان است

 

 

 

 

 

جانان آییدی

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه هفتم تیر 1393 و ساعت 4:24 |

              ((زدوستان نوامیدم))...فارسی

درین دنــــــــــیا وفــــاداری ندیــــــدم

گلی خوشبــــــوزگلـــزاری نچیــــــدم

 

محبّت کـــــــردم بعضی ها نفهمــــید

به تهمت بست دشنامش شنیــــــدم

 

هرآن نازیــــــدبرمن مــــــردونامــــرد

زجــــــان حکـم ادب نازش خریــــــدم

 

زتن سوحتم چـوشمع برآشنا دوست

جفـــــــابارم شدوآتــــــش خریــــــدم

 

چنــــــــان آشفته حالم دیــــده گریان

گرفــــــــــتاربلایـــــــــای شدیـــــــدم

 

به هرکس دل فکندم(مسعودا)گـــــو

شکست قلبــم زدوستان نوامیـــــدم

 

فــــــــرازعشق سبحـــانی درین سو

محــبِّ اهـــلِ دل حقّــــــــا مریــــــدم

 

برآن دلـــــــبردلـــــــم آرام بخشیــــد

طُمئنیــــــنه رهِ عرفــــــان گزیــــــدم

=====================

 

         ((کونول وئردیم کونولا))....ترکی

(آهسته اُولوم)

کونـــــول وئردیم کونولا،کونلومو ویران ائلــــــه دی

آغلاتدی هرگئجه نی باغریمی آل قـان ائلــــــه دی

 

سئله دوندو گـــــــوزومون، یاشلاری آهسته اُولوم

نه جفــــــادیر گوره سن،دیــــدهءگریان ائلــــــه دی

 

قاراباختین قــــــاراسی،منده دی مجنــــــون قَدَرَم

یاندیم لیــــــــلا غمینه،یاندی دل افغان ائلــــــه دی

 

منی منلـــــرتانی ییر،(مسعودا)ســـــــویله قدریم

یاشادیــــــم آیلاری ایللر،غمــه مهمان ائلــــــه دی

 

ده لی لرتک گــــــئزیرم،چوللری یوخــــــدورقراریم

آغارتدی ساچلاریمی،زولفـــو پریشان ائلــــــه دی

 

قارالمازبیـــــرداهی بو،ساچلاریم گورسون گولونو

عرشیده ناله سئسیم،بولبــــولِ نالان ائلــــــه دی

 

اُوخـــــــورام نغمه می هر،حالدافـــــــراق آتشینه

کوزه دوندوم کوزاُولوب،فرهــادِ دوران ائلــــــه دی

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه یکم تیر 1393 و ساعت 0:15 |

روزمستصعفان را گــــــرامی داشته،میلادِباسعــــادتّ منجیِ عالم

بشریِت اُسوهءجهان خلقت قائم آل محمّد(ص)آقا امام زمان(عج)را

برمنتظرانش تبریک میگویم:

 

          ((مهدیِ موعود-عج-)).....فارسی

سعـــــــادت روزِ میلادش،مبارک برهرآن حق جو

ظهورِمهــــدی موعود(عج)،کندعدلِ علی(ع)رارو

 

جـــــــهان درانتظارِتو،بیا ای یوسفِ زهـــراء(س)

نشان دِه قـــــــدرتِ خالق،بگــــــوآن نابکاران کو

 

شکستــــــندحرمتِ انسان،بــــرادر رابرادرکشت

یقین بینند جزایِ خویش ،پریشان حال درآن سو

 

جهان فانیست فنا(مسعود)،طمع برچیــن ازدنیا

نیــــــارزدمال وزر مسند،به سنّاررشتــــه تارِ مو

 

برایِ عزّتِ عقـــــــباء،جبین سای برتـــــرابِ پاک

درین میدانِ توحیــــــدی،بحق روی آورازحق گو

 

حقیـــــقت وادیِ عشّاق،مریدان منتــــــظرمانند

رسدروزِفـــــــرج میعاد،زمانِ وصل،ظهــــــــورِاو

========================

 

        ((صاحب الزّمان-عج-).....ترکی

قــــــــادرآلله نه زامان، دردلره درمــــان گئله جئخ

بورویــــــوب عالمی غم،غملره سلطان گئله جئخ

 

یاغیــــــــر نکبت جاهانا،خلـــــــق پریشان دولانیر

نخبــــــــهءحـــقِّ ازل،عــــــــادلِ دوران گئله جئخ

 

ایکی دونــــــیاآغاسی،احمدِمحمود(ص)بالاسی

بولبــــــــولِ باغِ جنان،نغمــــــــهءجانان گئله جئخ

 

باغلی یا پیمــــــــانینی،باغلادی حقّیـــــــله اوزو

باغلاناخ پیمانیـــــــنا،حقّیـــــــدن پیمان گئله جئخ

 

پیمان انسان قراری،حقّـــــــه اینانسین یولــــونا

یولوقــــــــرآن یولودو،ناطــــــــقِ قرآن گئله جئخ

 

غمله دورانی ســــــــاوان،بیزلریخ بیزلرنه جـــفا

توکه نه غملریمیر،صاحب الزّمان(عج) گئله جئخ

 

زامان بیزلئـــــندی بیزیخ،گوزلویه نی گوزلوراوزو

گوله دونیانین ئوزو،مهدی(عج)خُرامان گئله جئخ

 

فرازِعشقیــــــدی(مسعود)اینــــان حق،فرمانینا

عدل فرمــــانین آلیب،عدلیــــده دیوان گئله جئخ

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 و ساعت 19:49 |

 

         (سلامِ گرگ)...فارسی

                  (سلام گـــــــرگ هرگز بی طمــــــع نیست)....فاطمه رحیمی

ریــــــــایِ ریـــــب کاران بی ولــــــع نیست

 

هــــــــوایِ خوردن انداختــــــــه ست برسر

همـــــــــان گرگی که گـــــوید دوست برخر

 

ریــــــــاکارهمچــــــــــــنین احــــــــوال دارد

چــــــــوروباه حیلــــــــــــه گرامثــــــال دارد

 

من آن پیـــــــــرِ فتــــــــاده دیدم این حــــال

جهان افسانـــــــه(مسعود)گوهمه قـــــال

 

فــــــــریبِ نازِآن خــــــــــــوردم جوانـــــــی

به ســــــــرآمدنشاط وشـــــــــادمانــــــــی

 

نشـــــــــــدروزی بخنـــــــــــدم روزگـــــاری

زمــن آه وفغــــــــــان مــــــــاندیادگــــــاری

 

پیــــــــامِ من بـــــه دوست وآشنـــــــــا این

بینـــــــــدازید ریــــــــــابـــــرپایــــــــــهءدین

 

 =======================

        (سوس دئیلیم)....ترکی

سوس دئیلیم سوسمالی سان،یوخساایلان تک چاخاجاخ

اُوپریســــــــا دئدیقین،سانمــــــــا کی عشقـــــه دولاجاخ

 

دین دانیــــــش ترسه سینــــــــه،دُوزسوزه یوخدوراینانان

سندن بیر کـــــــــوزاِونوبــــیل، آتشِ هیجــــــــران قالاجاخ

 

گــــــــول اولوب گول قوخـــــاسان،یوخدو بوغمدن فرارین

چئکه جئــــــــخ سن غمینی،قهرینــــــــه رنگین سولاجاخ

 

(مسعود)ســــــاودی حیاتی،گورمه دی گولسون ئوزونه

بوجــــــــهان گولمویه جئخ،گولمه دی جــــاندان سالاجاخ

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 17:57 |

بعثت رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت محمّدالمصطفی(ص)را

    برجهان اسلام تبریک میگویم.

===================================

(بِسم اللّه الّرحمن الرّحیم)

    اِقرَا بِاسمِ رَبِّکَ الّذی خَلَقَ(بخوان بنام پروردگارت که آفرینندهءعالم است)

    خَلَقَ الاِنسانَ مِن عَلَقَ(آن خدائی که آدمی را ازخون بسته بیافریذ)

    اِقراءوُرَبُّکَ الاَکرَمَ(بخوان که پروردگارتوازکریمترین کریمان عالم است)

 

          ((اِقرَاءیامحمّد-ص-))...فارسی

شب چراغی دربـــیابان ستم ظلمت ربود

خـــــــانهءتاریک مارا درجهان روشن نمود

 

کیست اوازآسمــــان عشق تابیدن گرفت

اومحمّد(ص)ختم ارسُل برجهان آمد فرود

 

درحــــــــراءپیرمــــــرادم عشق را آوازداد

گفت اِقــراءیامحمِد(ص)هاتفِ غیبی درود

 

آن زمان مــــــردم اسیر لات بودندو هُــبَل

کلِّ عـــــــالم در اسارت ناله وافغـــان بود

 

شهپـــــــردینِ خــــــداآزادهءهردوجـــهان

باطلـــــــوعِ آفتابش ناله ازدلــــــــها زدود

 

(مسعودا)آزاده ومهمــــان حقّی باغروب

درحریم اقدس آن منّـــــــــان راباید ستود

 

           ((محمّد-ص-))......ترکی

بلی ای صاحــــــبان علم ومعرفت فضای بیکــــــران عشقیده حقیقتی

آحتارمالی ییخ تاحقّـه قاویبشاخ،ستایش ائیله مه لی ییخ تاشیطاندان

ساویشاخ،کرامت الهیدن الهام آلمالی ییخ تا کائناتلا باریشاخ،یولومــوز

یوخدو مگر زهدوتقوائیله حقیقتی تاپیب وحقله دانیشاخ،محمّدین(ص)

     امّتی ییخ رسالت باغچاسیندا آلاله لرله قاریشاخ.

 

نغمــــــهءحق سن جاهاندا ایمانین واردیر محمّد(ص)

پــــــرتو نــــــــور الهی قــــــــرآنین واردیر محمّد(ص)

 

دردیــــــــار عشقِ هستــــــــی نام: احمد مصطفائی

صاحب کـــون ومکانسان سلطانین واردیر محمّد(ص)

 

ختــــــــم ارسُل درنبوّت شاهِ شاهــــــــــانِ جـــهانی

وسمهءخلقت همـــــــائی پیغامین واردیر محمّد(ص)

 

مـــــــــژده سن پیکِ بشارت برجــــــــهانِ جـــاودانی

ای کبـــــوتر بالِ خوشنام آل قانین واردیر محمّد(ص)

 

لاله لرلــــــــه آشناسان باغِ رضـــــــــواندیر مکانیــن

رهبردین مبین سن پیمـــــــــــانین واردیر محمّد(ص)

 

پیــــرو سلطانِ دینـــــــــم عاشقِ بیبـــــــــاکِ خلقت

(مسعودا)سویله جاهاندا حیرانین واردیر محمّد(ص)

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه سوم خرداد 1393 و ساعت 18:0 |

پیشاپیش روزپدر را گرامی داشته میلاد یاسعادت مولا الوحّدین اسوهء جهان

 خلقت علی(ع)رارابرجهان اسلام تبریک میگویم.

====================================

((تشکّرازمردها))

زنِ نیک بین :سرودی شعربرمرد          نکــــــردی مــــردرا ازکار دلسرد

تلاشگرهست دروادیِّ عشّــــاق          سراپارنــج دوران می کـشد درد

شب وروز(مسعودا)گــــودرتقــلّا          تشکّــــــرباید ازاین مردهـــاکـرد

توهم افضــل ترازمــــــردِامینــی          چراکه مـادری شایسته یک فرد

 توافـــــق ازفـرایـض تانبـــــــازیم          قمارست زندگی بازی چنان نرد

 

          ((میلادعلی-ع))(روزپدر).......فارسی

پدرآن ســــــــوزِحیات ،بادلِ پربـــــــــارِ سفــر

درّدرلاکِ صــــــــدف،بحرِ وفــــــــــا تاج به سر

 

مهـــــــربان ترزپــــــــدر،نیست درین دارِفــــنا

روشنی بخشِ حیاتست وجـــــــهان،نـــورِقدر

 

سراپانغمـــــــهءحق،دردلِ شبهـــــــای سیاه

آفـــتاب خــــــــانه اش،نورِخــــــدا هست پدر

 

الف قــــــــدلام کند،اخــــم نیــــــارد به رخش

تاکه غمگــــــــین نشود ،برغم او نـــــــازپسر

 

پینـــــــه دردست چنان،سبزنهـــــاد می نگرد

برجــــــــهانِ عرفاء،فخرحیــــــــات وقتِ حضر

 

(مسعود)آرامش جان،گوئی من هم یک پدرم

ندهــــــــم عمـــــــرفنا،نغمـــــهءدل رابه هدر

 

روزِمیـــــلادِعلیست،مرغِ همـــــــا برسرِخلق

گویم تبریک به جهان،اســـــوهءخلقست بشر

 

           ((حضرت علی-ع))........ترکی

عالمِ معنــــــــــاداعلی،حــــــــامیِ قرآنیمیز

باغِ ولایتـــــــــده علی،بلبـــــــــــلِ الحانیمیز

 

پیک خــــــــرامان سحر،مـــــــژدهءامّت ولی

صبحِ شفاعــــــــتده علی،نغمــــهءارکانیمیز

 

رهبــــــــرآزادهءدین،مرغِ بلنـــــــدبالِ عشق

مهــــــرومجبّتــــــــــده علی،باغِ خرامانیمیز

 

هستی عالمده غدیر،نغمه سیدی غمگسار

قهــــر طبیعتــــــده علی،کشتیِ طوفانیمیز

 

میرِجـــــــهان حاکم شرع،درگـــــــذر زندگی

علمِ شریعتـــــــده علی،شاهــــدِ دورانیمیز

 

شاه ولا شهپـــــــرِدین،گوهـــرِ بی تا سفیر

شهرکرامتــــــده علی،حاکـــم وسلطانیمیز

 

یارِ محمّد(ص)دئمـــــــه لی،پیر مرادو مـرید

کوی فضیلتـــــــده علی،مـــونس جانانیمیز

 

خلقت هستیـــــــده بشر،فخرزمان آدلانیب

طیِّ طریقـــــــتده علی،مرشــــدوپیمانیمیز

 

(مسعود)اونوتــما بوحیات،فانیدی وارآخرت

روزقیامـــــــتده علی،شمـــــس فروزانیمیز

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:23 |

 معلّم ومعلّمه هایِ عزیز روزتان مبارک:

((معلّم))

   معلّـــــــم به تمنّـــــــایِ دل آرام نگیـــــرم

                                           تاسرندهـــــــم برتـــــــودرین راه سفیــرم

   آموختی سخن،علم وادب،حکمت ومنطق

                                            آیاتِ وجــــــوددرتوتجلّــــــــیست خبیــــرم

   خـــــوردی میِ ناب باقَـــدَحِ عشق مریدی

                                            مستانـــــــه روی سویِ خدا مست قدیرم

   من مستم و تومست درین وادیِ عـــشّاق

                                           سِیراست وسلوک شورِ حیات عبدِ صغیرم

   برسچـــــــده نشینم شب وروزروح دمیدی

                                           براین تن بی جــــــــان بخدا مُخلص پیـــرم

   ازبـــــــینش بالای توالهــــــــــام گـــــرفتم

                                           بینـــــــــائیِ دل فضلِ عبـــــاد دیده بصیرم

   بیضـــاءیدی برمن بگو(مسعود)دمِ عیسی

                                         برحـــــقّ قســـــــــم دامِ وفـــــایِ تواسیرم


====================================

           ((معلّم)).....فارسی

تفسیـــــرِمن این مهـــــــرِولائی تومعلّــــــم

دروادیِ عشق کـــــــوهِ منـــائی تومعلّــــــم

 

گـــــوهرنسب وبرجِ شـــرف گنـــــــجِ محبّت

درلاکِ صـــــــدف دُرِّبهــــــــــائی تومعلّــــــم

 

بروفقِ مـــــــراد نغمه سُرائی قَــــــــدَر آزاد

ازقیدِ جهــــــــان،ســــروِ رهائی تومعلّــــــم

 

دردایـــــــــرهءعشقِ خــــــــدا لالـــــهءاطهر

آفتـــــــابِ جهان نجــــمِ سمائی تومعلّــــــم

 

بی پـــــــرده بگویم مَــــــلَکی،بال دو پــرواز

عیـــــــــسی دمی وروحِ خدائی تومعلّــــــم

 

استــــــــادِازل داده هنر ســـــوزی به تقدیر

مهــتابیِ شب ســــــــوزِ علائی تومعلّــــــم

 

ایثــــــــارزجـــان می کنی باروحِ بلنــــــــدت

ایستاده چــوکوه بحـــــرِسخائی تومعلّــــــم

 

آراسته به عصمت بگــــو(مسعود)به دیانت

دلســــــــوزِ همـه مهرو وفائی تو معلّــــــم

=========================

 

          ((معلّم))....ترکی

معلّم:عرشی گـــــــئزیر فــــرشی آدین،آه زارین

نئدنـــدیر بیلمه لی سن غم یئمئکدیر ایفتیخارین

 

معلّم:زمزمـــــــهءعشقیسن عشّـــــــــاقه نفس

آلیبسان حق نفسی حقـــدی سنــین حکمدارین

 

معلّم:تمکـــــینه دور،دوردو محمّد مصطفی(ص)

وجــــــــودون طورداغی،طوردان آلینیبدیر کبارین

 

معلّم:گنـــــــــجِ ادبسن،ادبین عیـــــــنِ ویقـــــار

دُرّدرلاکِ صــــدف،جــــــــاه وجلالینـــــــدی وارین

 

معلّم:شمس وشمــــوس،آی دئییلئن آیدی آدین

سنه شاهداولان ائل ایچره سنین دورت دووارین

 

کیم بیلـــــــیر واریئمئقه نان وپنــــیر یادا کی یوخ

عصمئتین آسمـــــــانی،مُهرِسکــــــوت اختیارین

 

نه فضیلت گـــــــوره سن ،خــــالقِ اعظم بونگاه

منه لازیم دئیــــم غیرت دولـــــــودو قان دامارین

 

معلّم:محکمـــــــهءعدلیده ،غمخــــــوارسان ائله

طریقِ عشقیــــــــدی بیل،یوخدوبوغمدن فرارین

 

قرازســــــــیز بیر قوشا بئنزیرسن،حیاتین غمینه

غمه محبــــوس سان حیاتیندا ،بودور ائل قرارین

 

غمی غمله یالی ییب،نغمه دئییرسن ائل اوچون

گوله ائل، ائل  ئوزونه،ائلدی سنین شوخ نیگارین

 

حکمون حقدن حقیقت، نغمه سی سن کائنــــاتا

ســــــــورونورسن ائلیـــــله،مِهرومحبّت ویقارین

 

ادب ارکان صاحیبــــی،حُسنِ کمالــــدان آسیلی

کمالیـــــــن اصلی اودور،عالــــــــمِ معنادا یارین

 

یانان عشق آتشیـــــــنه ،شمعیسن پروانه یانیر

شوقِ وصلیـــنده سنین،یانماق اولوب روزگارین

 

(مسعود)ســــــاودین حیاتی،بیرمعلّــم عنوانینا

یئتیـــــــردی عمرباشا،اولدوخــــــران نوباهارین

 

هئچ معلّم آدی بیل،اولمویه جئک سنـــده بیری

یازیبسان شعروغــــزل،قالمالـــــــیدی یادگارین

 

اُخـــــــویان حمدی دئیه،فاتحه قبیــرین داشینا

بئزئنــــــــه قبیرداشین نــــــــورِخـــدایلا مزارین

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه ششم اردیبهشت 1393 و ساعت 1:49 |

فوق العاده ترین نمونه ای ازعشق درزندگی من، وقتی 4سیب داشتیم

وما 5نفربودیم ...مادرم میگفت :من سیب دوست ندارم(بوعلی سینا)

====================================

ولادت باسعادت دُختِ نبیِّ اکرم(ص)اُسوهءجهان خلقت مادر امامان معصوم

(ع)خانم فاطمهءزهراء(س)رابرمادران عزیز که بانام مبارک آن بانــــوی بزرگ

عالم اسلام روزمادر نام گرفته تبریک میگویم.

 ((آنا))

  فاطمـه(س) امِّ ابیــــــــهاآدآلیب جـــــانی آنا

                                   آنالارسلطانیــــــــدی دهریــــــده سلطانی آنا

  ســــــــوزویوخدوردئیه سن بادِ صبادیر نفسی

                                   اوزوبولبــــــــول حیاتا بولبولِ الحــــــــــانی آنا

   باغلادی عهــــــدوقرار حقّیله حق سایه سینه

                                   یاشی یا عیزّتیلـــــــــه عیـــــــزّتِ دورانـــی آنا

  فرازِعشقیـــــــده پروانه تک یاندیردی پــــــرین

                                   عشق سوداسیدی عشق  مهرفـــــروزانی آنا

  تاپدی آرامش جان دهـــــــــری آنا لای لاسینا

                                   دئدی لای لای حسینه(ع)مرغِ غزلخــــوانی آنا

  حیاتیــــــــن عشقینه باغلاندی قدرقــــــدرتینه

                                   آلدی حقـــــــدن نفسی رحمتِ منّـــــــــانی آنا

  خلقئتین اُسوه سی زهراءپری یاندیردی بالی

                                   چئکـــــدی محنت جاهانی شهپروپیمــــانی آنا

  (مسعودا) حکم قــدر ساودی حیاتین غمینی

                                    هرگـــــــونون اوزحالینا نغمـــــــهءسبحانی آنا

  بوفضیلتدی دئیئخ عشق علیلــــه(ع) یاشادی

                                    یاشی اون سکّیــــــزی دولدورمادی نالانی آنا

  خزانین آغزی یانا رنگی سارالــــــــدی باهاری

                                    وئــــــــردی الدن جانینی جانیـــــنا حیرانی آنا

  محبِّ اهلِ دل سلطان تانی نیب دهــــــر غمه

                                     غمی غملـــــــه یالادی غملره مهمـــــانی آنا

 

 

(همنشینِ غم)

ندیدم رویِ خوش از زندگی مگر درکنار عائله ام ،باعنایت پروردگارمتعال.

ازبدو تولّد همنشین غم گشتم تامرگ سُـراغم آید.نــوگل خنــدان بودم و

 احساس تنهائی مینمودم درلاله زار عشق،فقرحاکم بود برخـانهءتنـگ و

تاریک ما درروستای(گئجوت)ازحوالی شهرستان ماکو واقع درآذربایجـان

که ازکاه وگِل ساخته بودند.گــرداب فلاکت مارا  برخودمی بلعیــدومرحوم

پدرومادرم باآن همه تلاش وایثارگری وباآن دستهای پینه بسته وعطوفت

قلبی چه نشان ازهمّت بلندایشان بود.نمیـــتوانسنتدسنگینی بارحیات را

تحمّل کنند.سالها بعد زیر توجّهات ایزد منّان هما مرغ قـــدربربام خانهءما

    نشست.بساجای تأسّف دیگروالدینم نبودند.

 

((هُوَالباقی))

پدر آســـــــوده بخواب ،قیدِجهان کنـــــــــــدی زجان

ایـــــــــزدی رحمت تورا،بامـــــــادرم هـــــــم آشیان

 

بـــــــــودی در وادیِّ عشق،روحِ بلنــــــــدت کوهسا

برتو میبـــــــــالم نفس،هست دربـــــدن تا آن جهان

 

خــــــــرّم آن روزی که آیـــــــم پیشِ تو،با افتخـــــــار

دیـــــــده گریانت نمود قهـــــــــرِ فلک ســــــوزِ عیان

 

زنـــــــدگی باتو نساخت،عمــــــــری دلازارت نمــود

راحتِ جــــــــان کرده ای،اینست بهـــــــارِعارفــــان

 

معــــــرِفت باغ خدا،ای بنـــــــــدهءیزدان شنـــــاس

شاهـــــــدِ دورانِ غم گشتی، فضیـــــــلت باغـــبان

 

درحــــــــریمِ خانــــــــــه ات،پروازِ دل داشتیّ ودل 

سویِ لاهـــــــــوتِ ازل،پروانه وارچـــــــون عاشقان

 

عاشق خلقت همـــــــه،آلالــــهء خــــــــونین جگـــر

سوختــــــــه پردورحرم،دلـــــــداده بودی میهمــــان

 

این نوشتـــــــی برمزار،سنگش گــــــــواهِ حـــالِ او

رفتنیست هرکس به خاک،خاکیم(مسعود)بی گمان

 

دیــــــــدگاهِ اتقیـــــاء،دنیـــــــــافنا انــــــــدر فناست

عبــــــــرت آمــــــــوزندازین،سنگِ مزارصـــــاحبدلان

=====================

 

((سوزِفراق))

فراقیـــــن آغزی یانا باغریمی قـــــان ائله میــــــشم

یانیـــــــرام عشق اودونا قهــــرزمان ائیله میــــــشم

 

نئدن آتش بورویــــــــوب جیسمیمی پروانـــــــه تکی

عاشیقم بیقـــــرارآهسته فغــــــــان ائیله میــــــشم

 

گئجــــــــه لریاتمامیشام صوبحـــــه تکی آغلامیشام

گوندوزو مجنـــــــونا تای چولده اذان ائیله میــــــشم

 

بوحــــــــــرارتلی نفس منده حیـــــــات فلسفه سی

اوزومـــــوخسته جـــــــــهانی نیگران ائله میــــــشم

 

قــــالمی ییب تاب وتوان(مسعودا)سویله قـــــــدریم

یاندیم هیجــــــران غمینه روحوجـوان ائله میــــــشم

 

آچمیشام قول قانــــــــاتی اوچـــــــماغا آهنگ وفـــا

لیــــــلا منله باراباریاندی گـــــــــومان ائله میــــــشم

 

یانمــــــــاق عشقین هنری وصل ووصــــالین سفری

یاناسان یاندیراسان ســـوزِعیــــــان ائیله میــــــشم

 

یانان عشق آتشینـــــــــه حال تاپیراحــــــوال حیاتی

بونا خاطــــــیردی کی من ترک جهان ائله میــــــشم

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه بیست و دوم فروردین 1393 و ساعت 7:34 |

   مهربانی وصداقت  تو،درست به ظرافت گلبرگهای یک نوگلِ نوشکفته است که برایِ یک

   پروانهءخسته بهترین جای رسیدن به آرامش میباشد.(پیامی زیبا ازدوستِ صدیق ومهربان)...این

    هم جواب حقیر به عنوانِ هدیه:

((چون شاپرک))

مهــربانّی وصداقت چون گلِ نورسته است       منــــزلِ آرامشِ پروانــــــهءدل خسته است

برگهایش،بیدلان ســـوزی زتن چون شاپرک      شورِحـــالِ زندگی برسازِدوران بسته است

مسعوداحکمت برایِ عاشقان سوختن هنـر     سوخت هرکس عاشق آن ازقیدِدنیا رسته است

=========================================

    اوّل سال نودوسه خواستم ادای دین باشد برحسب وظـیفه یادی کنم از

شهرتوریستی وزیبایم (داش ماکو)وشهدای گلگون کفنش که افتخـــاری

بس بزرگ آفریــــــــدند برای حراست ازخاک گهر بار کشورعزیزمان ایران

اسلامی بزرگ.............روحشان شاد.....

 

        ((داش ماکو))-فارسی

کهــــــن شهرِ ایـــــــران گرفتــــــــه ست نام

ماکــــــــو،داش ماکو شهـــرِ شیــــــرین کلام

 

چنـــــــــــــان ذوب درذاتِ پـــــــــــــــــروردگار

نکــــــــونام ونیکــــــــــــو سرشت ومــــــرام

 

یـــــــــــلان پــــــــــرورش داده بردامـــــــنش

به زیرافکنــــــــــند پیــــــــــل تن شیـــــرخام

 

هــــــــــراسی ندارند زخصـــــــــــم وعـــــدو

سپـــــــــارندعمـــــــــــرزنده دل شــــــادکام

 

هـــــــــــرآن شاهــــــــــــــدِ روزگارِ جفـــــــا

به ســــــــــــرکرده شهدِ شهــــــــادت سلام

 

سرافـــــــــرازی در وادی شیفتــــــــــــــگان

شــــــــــرابِ طهـــــــــورمیخورنـــــدمستدام

 

قَـــــــــــــدَر(مسعودا)اذنِ پــــــــــــــروازداد

گرفتــــــــــندازدست مـــــــــــــــنّان جــــــام

 

روان زنــــــــــده اند درکــــــــــــنارِ نبی(ص)

خــــــــورندحقّ روزی سَحَـــــــــــرتا به شام

 

دلارام وبــــــــاروحِ پُــــــــــربــــــــارِخـــویش

نیــــــــــــــــوشندزتنَسیـــــــــم آب بــــادوام

===========================

دوستان امروز(93/1/10)شهرماکو وشهرهای اطرافش غرق برف وکولاک

  زمستانی است:

(قهرِ طبیعت)

  فروردین آیی گول چیــچئک ایچره بوران اولدو

                                          قــارگئـلدی چیچئکلرآغاج اوسته نئجه سولدو

  آللاه نه گــــــوناه ائیله میشیخ قهــــرِ طبیعت

                                           زهرین چیــــــله دی یئر ئوزونه یئرغمه دولدو

  (مسعود)امیـــدی کئسمه گیله قادرِ سبحان

                                           خلقــــــی یارادیب بیـرده گوررسن ئوزوگولدو

  کیمسه اینانیب گولمه سین واردولته ،ثروت

                                            بیرآتــــــشه بایـدی غضبه راست گئله کولدو

 

 

     ((ده لی مجنون))---ترکی

اسرارِ حیــــــــاتدان ده لی مجنون چوله دوشــــــدو

عـاشیق دولانیب نغمه سی دیلدن دیله دوشــــــدو

 

یاندی فراقـــــــین آتشینه ســــــــاودی جاوانلیــــق

گئلدی قوجــالیق گولمه دی آغ دَن تئله دوشــــــدو

 

لیـــــــلا فــــراقی مجنونــــــویاندیردی دِه(مسعود)

قددن پوکولوب قـــــــامئتی خَم زوربئله دوشــــــدو

 

سینـــــــدی فلکین قهرینه بئلدن هـــــارای ای وای

سورگـــــــون یاشادی ایللری الدن اله دوشــــــدو

 

چـــــــالدی اجل اوزسازینی دونـــیاسی دئییشدی

افسانــــــــه یه دوندو آدی بَمدن زیلــه دوشــــــدو

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه نهم فروردین 1393 و ساعت 18:5 |
 

          ((نـــــوروز مبارک)).....فارسی

درسال نو برپانمائیــم جشن وسروررا        ازدل بکَنیـــم بُخـل وحسد کبروغروررا

مسعودبه زیارت رویم ازخانهءدوستان        باید که فرامـــــوش نکنیم اهلِ قُبوررا

برفـاتحــــــه لازم بنشیـــنیم سرِ تربت        ارواح نیــاکان کنیم شـاد صاحبِ گوررا 

پیشاپیش فرارسیدن عید نوروزوجشن طبیعت را برتمامِ اقوامِ ایرانی

،هرآن نامِ ایران را دردل می پروراند تبریک میگویم.

 

برهموطنــــــان سالِ نو نوروز مبـــــارک

برپیروجــــــــوان سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

هرقـــــــوم برازندهءشادیست درایـــران

برهمسفــــــران سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

تقسیم بکنیـــــــم شادیِ دنیایِ فنـــــارا

برخیرخــــواهان سالِ نو نوروز مبـــــارک

 

واجب به زیارت رویم ایّـــــــامِ خوشِ روز

برخستــــه دلان سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

درحـــدِّ توان دستِ تهیـــــــدست بگیریم

برمستمنـــــدان سالِ نـو نوروزمبـــــارک

 

پیمــــــــانِ وفا داریِ دل باهمه اقــــــوام

برمهــــــرورزان سالِ نـو نوروز مبـــــارک

 

کرد وعجم وفارس وبلــــوک...عبدِ خدایند

بررنجـــــــبران سالِ نـــو نوروز مبـــــارک

 

صـــــاحب کرم او اصلِ کرم روحِ کـــرامت

برمشتــــــــریان سالِ نــو نوروزمبـــــارک

 

آید به چمن مرغِ سحــــر فصلِ بــــــهاران

برسوخــــته دلان سالِ نو نوروزمـــــبارک

 

پـروانــــــه به رقص آیدازین گردش دوران

بـرشاپــــــرکان سالِ نـــو نوروز مبـــــارک

 

(مسعود)نگرآن موهبت حقّ زجان گــــــو

برکشورمـــــــان سالِ نــو نوروزمبـــــارک

====================

گولزارِسخن منده دی من بوتهءهرگول          جاندان سئـویرم هرگولو اوخشارگوله،بولبول

عالم گئیینه فتنه فارانلیـــق بولودآلتـدا          من سئومه لی یم هرکئسین دونیاسینا شنگول

(مسعود)نفسین ایستیدی حقدن دمِ عیسا         دونیاسفرینده دئنـه دونیا منه سونبول

 

           ((موبارک تازه ایلیمیز))....ترکی

آنادیلــــــــدی هنـــــر عشق جهانــــــــدا دیلیمیز

                                    ائللرایچـــــــره رشید ائلدی بیزیم بوتورک ائلیمیز

دینیمیـــــزدن آسیلی اسلاما باش ائیمه لی ییک

                                    بوحقیـــــــقت سفری باغلیـــــــــدی حقّه بئلیمیز

ائشیدیب بیلمـــــه لیدی اجنبـــی بیرلیک نفسی

                                     بیزده دی باتمی ییب قارداش قــــانینا پاک الیمیز

(مسعود)آذربایجان اوغلوسان سویله وطنیــــــم

                                     ایران ایــــــــرانلی لارا مـــــــــوبارک تــازه ایلیمیز

 

         ((بایرام هاواسی)).....ترکی

(نوبهار)

داغلار گولــــــون ائللرئوزونه گئتدی بوران قــــــار

یازفصلی گئلیــــــــر لاله لی دُوزلرلـــه نوبهــــــار

 

بایرام هـــــــاواسی نازائلی ییر هرگولئن گـــــولو

بولبول اُوخــــــــویور نغمهءعشقی گوله گلنــــــار

 

پروانــه لر اوزرقصیلریــــــــنده حیــــــــات عشقی

(مسعود)گــــوزه لین جیلوه سیدی آیتِ مُختــــــار

 

آرامیشِ جـــــــــان انسانا انسانلارا گولــــــــسون

هرفصلی گــــــوزه لــــــــدی ایلین آیاتِ پدیــــــدار

 

یازدا گــــــــولو وا ریایدا باری قیشـــدا شیرین بال

الطافِ الهی پاییـــــــزی آلمـــــــا هیــــــــوا نــــــار

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه بیست و سوم اسفند 1392 و ساعت 22:43 |

قیرخ آلتی کتابدی یازیرام گــــوزلری آغلار          آلام بورویوب قلبیمی زار سینه سی داغلار

آهیـــــم یاندیریرداغ داشی بیـــــدادِ زمانه          تعظیمینه دوردوم فلکـــین قوللاری باغلار

بس چئکـدی دارا دارآغــاجی آغلادی منله          روزگارِ سیاه تاپتادی هی دردیمی چاغلار

کیمدیربیله دردیم نئدیر درمـانینی بولسون          مسعوددئنه هربیرائشیدن تیتـره دی داغلار

ساغ سول قوهــوم یاددوشمئنیم هریئرده کیواردوست          حیران گـــــوزوله دردیمه آغلانمادا ساغلار

 

((حسِّ شاعران))

  یاران:

منِ حقیر(حاج مسعودابراهیمی)شاعرنیستم ولی شعروشعــــراءرادوست دارم....زخویشتن بیزارم که چرا به دنیاآمدم..........شاید مصلحت الهی بوده تجربهءجهانی کسب نموده بجهان ارائه دهم....آتش درونست میریزم بیرون تاعواطف خویش وکـــــرامت انسانی را  به اثبات برسانم اینکه همــــگان را دوست دارم....خلقِ خدارا......ـ.دشمن ندارم دشمنی بکنم....دست همه را میفشارم....کوچک اهل ادبم درپایگاه بندگی.............عبد خلف را این شعار زیبندگی.....جزاین عمل کنیم راه گم کرده ایم وبازَندگی.

بسا جای تأسّف شاعرانی را مشاهـــــــده میکنم بی خبراز هنر شاعــــــری  دوستان خودرابه تحقیر مینشانند...غافل ازآنکه خود حسِّ شاعری را داشته  درونسوز باشند وخوشناس تاکرامت انسانی رازیر سئوال نبرد....... انسانیم واشرف خــلائق وتفاوت زیادی داریم باحیوانی چه قدرت تکلّم نداردو خودرا نمیشناسد.....................مسئولیم درقبال این کرامتی چه خداوند بربندگان خودعطافرموده........نمیدانم چه نصیب این آقایان میشود بااین نگاه مزوّرانه وتدلیس افکاربجزاینکه مطرود جامعه میگردند...............بخدایشان میسپارم بخودآیندودست ازشرارت ودوست آزاری بردارند.

شاعـــــــران حسِّ درون ریزندبرون مهــــرو وفا

شعررا ازجـــــــــان سُرایند نغمــــــهءدل باصفا

 

شــــــــوروحالِ زندگی میبخشنـدو اخلاق دین

برگرفته ازکمـــــــــال کبــــــریائی هست شفا

 

برخدابنــــــــــده هرآن درپایـــــــگاه بندگیست

شاعرار شاعـرکند تحقیــــــر(مسعود)این جفا

 

سالکان را آنکه خویشتن میشناسد خویش را

دیــــــــدگاهی آسمـــــــــانی از نگاهِ عرفـــــا

 

هرکس ازروی حسد برکـرسی تزویر نشست

میـــــــزند انسان وانسانــــیت باتیــــــغ ازقفا

 

وامصــــــــیبت خاکیــــان را نالهءدل سردهند

رنجِ دوران حقـــــــــارت برجـــــــــــهانِ ضعفا

=============

((مرد ونامرد))

نامـــــــرد الی مردالیــــنی سیخانماز

مــــــردی گوروب گئجه راحت یاتانماز

 

آلیشـــــــاراوزونـــــــــه اوزآتشیـــــنه

غبطه بوغارغبـــــطه دن قــورتولانماز

 

کیشی صیفئـــته دئگیل سیر سیبیله

کیشده غیـرت اولمــــــــالی ساتانماز

 

دوستونـــــــودوشمئنه قوهـــومویادا

اوره ییــــــــــندن محبّتـــــــــی آتانماز

 

گئجه گـــــــوندو قاچا نامــــرد مردیله

ایاقــــــدان دوشئر اومـــردی توتانماز

 

حورمئت ایستر قویمازحورمئت بیرنفر

عرشه چـــــــاتا باشی مرده چاتانماز

 

قان ایچیـــــــرد ه فلک مـرده غضبدن

قـــــــــانی ایچئر قانی قـــانا قاتانماز

 

نامردگـــــــوزو گورمئز حقّیـــن یولونو

حق سئسلی یئر حقدن بارات آلانماز

 

دانیشـــــــــاندا آندایچئر وجدانیــــــنا

وجــــدان سئسی دویوب آزاداولانماز

 

قـــــــویار آلنینی سجـده یه فیریلداخ

تشریفی وار ایچی پالچــــیخ یویانماز

 

بهائیمـــــــــدن آلارالهــــــــام سفری

حیـــوان تکی یاخچی پیسی قانانماز

 

حسدیانــــــــدیرار قلبینـــی حسادت

کـــــوزه دونئر جیسمی ولی اویانماز

 

بونه تقــــــــدیر بشــــــریّت حــــالینا

بئله گئتســـــــــه ادب اهلی دایانماز

 

عصمت سویو اولمـــاز نامرد ئوزونده

مردانه گئـــــز(مسعودا)مرد قادانماز

 

اورکدن سئــــو اوره یی وار اوره یین

سئوگی سیزانسان حیاتی یاشانماز

 

قارا یاغــــــــار قارا بختــین اوستونه

کیمسه حیاتیــــندا حورمئت قازانماز

 

اوکی تقـــــــدیره لایق ،لایــق یاشار

آلنی سجـــــده ده دوزیولدان آزانماز

 

آزقیــــــــن انسانلاریمیز وار تــأسّف

اود اولا اوزونــــــــو اود یانـــدیرانماز

 

قراســــــــیز وعـــده لر وئرر یالاندان

توپــــــــوره سن ئوزونه ئـوزاوتانماز

 

اوتانان ئوز ایستیر انسانی قانسین

اوتانمی یان دوستو دوشمئنی قانماز

 

اوزو ائلئــــــــر اوزونو عالمـــه فاش

آغلی یارقلبینــــــده گوزو سولانماز

 

قارالـــــــدار ئوزونو حسدین کـــوزو

یانار یانا بیلدیخجه کــــــوز سالانماز

 

قیــــــــزاردار ئوزونو هـــردن ناخلف

دئسین کی انسانام کیمسه اینانماز

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 4:19 |
 

پست(92/12/11): 1-محفل عشق(فارسی)...2-گئلین وقاینانا(ترکی)

==================

((مـــنزلِ آخر))

      جهـــــان افسانــه با زیبــائیــــش ویرانــه می نامم       

برایِ ذی حیـــات شــــــاه وگـــدا بیـگانــه می نامم

 

تمامِ هستی اش راچون  سرابست من خراب دانم

زرو زیـــــــور منــــــال ومــــال راافسانــه می نامم

 

زخاکیم خاک خواهیم شدنـــــــهایت دفن زیرخـــاک

ســـــــرای ومنــــــــزلِ آخر زبن غمخانــه می نامم

 

غمش از حد فزون(مسعود) بگــوتاریک چون زندان

هــرآن خویشتن ببــــازد برغمش دیوانــه می نامم

 

(اَلَذینَ اِذَاصَابَتُـــــهُمُ مّصیبَهٌ قَالوااِنَّــالله وَ اِنَّــا اِلَیهِ راجِعُــــــون)

(بقره:156)

اولوم حقدیرحقیقت یوللارینی گئتمه لی ییک@گـــئدیب پیغمبرایماملار کفنی گئیمه لی ییک

اودا قیسمت اولا یا اولمــــویا بیـزبنــــده لره@جامِ زهرین ده مسعودباشیمیزاچئکمه لی ییک

کیم قالیب بیزده قالاخ فانیدی فـانی بوحـیات@یاشی یاخ نوح قَــدَری ترکِ جهان ائتمه لی ییک

((درسوگ برادر تازه متوفّایم))

(مرحوم آلهوردی ابراهیمی گئجوتی)....(92/11/24)

    بــــرادرمــــــرگِ تــــــوزارو نــزارم کــــــرد

                               فتــــــادم برغمِ هجــــــران ونــارم کــــــرد

   زمــــــان برمن چـنان تنگ خویشتن باختم

                               پَر انداخــــــتم پَروبال تارومــــــارم کــــــرد

   فــــــزون ازحـد جفــــا بربوالــــــبشر تقدیر

                               سبـــــــوباده شکستم بی وقــارم کــــــرد

   زدودم زنــــگِ دل آهنــــــــگِ بیــــــــــداری

                               به تأخیر بستم آن عهد غم سوارم کــــــرد

   مصیــــــبت برمـنِ افتــــــاده مستأصــــــل

                               به آتش بست دلـــم ازدل فـــگارم کــــــرد

   چه آتش ناردر نیــــــــران پریشــــــان حال

                               زدل سوختـــــــم دودیده اشکبارم کــــــرد

   جهـــــان هست تانفس برتن همی سوزم

                               قمـــــاراست زندگی بی اعـــتبارم کــــــرد

   زدســـــت دادم تــــــوانِ زنــــــدگانــــی را

                               چومرغِ بال شکستـــه بی قـــرارم کــــــرد

   ندیـــــدم(مسعودا)گــــــوشــــــادیِ دنـــیا

                               غمم سلطانِ غمــــها غمگـــسارم کــــــرد

   شباهنــــــگِ وجـــودم عشق وپرســــوخته

                               زقــــــامت خم نمـــــود بـدروزگارم کــــــرد

   چــــــه حکمت درورایِ این نــــــوایِ ســوز

                               زتن سوختــــم زجان مــهرِ نـــگارم کــــــرد

   بتاخــــــــتم برغــــــمِ دنیـــــــایِ بی پـــروا

                               مریـــــدم اهلِ دل مست وخُــمارم کــــــرد

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه بیست و ششم بهمن 1392 و ساعت 4:50 |

        نی ام آســـوده زدنـیای فنــا سوزم همی

        سوختنم شورِوصال پیـرهنش دوزم همی

        آتشم درغمِ جـان خویشتن افــروزم همی

................................................................چه جهانی که بگو(مسعودا)من پیرشدم

................................................................جوانــی رخت ببست وزجهان سیر شدم

 (1)

((طالــــبِ مهرم))

نــــــازک دلی دیوانـــــــه،پروانـــــهءبد خــــــــو

گفتم مَــــــــلَکی امّــــــا،آن عشــــوهءتوکـــــــو

 

سوختـــــی به تبع سوختم،سوختن هنرِعشق

برمن توجـــــــفاکردی،اخـــــــــلاق توشـــــد رو

 

با باد نمی لـــــــــرزم،چــــــــــون بیدِ بهــــــاری

مجنــــــون قَدَرآزادم،چون ســـرو درین ســــو

 

مُــــــــردن به ازآن باشد،برغـــــــم بنشـــــینیم

سوگنــــــدبخــــــداوندو برضـــــــــامن آهــــــو

 

من طالب مهـــــــرم گـــــــو(مسعود)وَمحبّـــت

بی مهـــــــــر یقین دانم،سنگ است پَرِ قــــــو

 

بس رنـــــــج زتـــودیــــــــــدم،آزارِ جهــــــــانی

دل کنـــــــــدم ازین دنیــــــــــا،پــــروازِدل آرزو

 

دادم به فــــــــنا عمـری،بیهـــــــــوده تلف شد

زارم همـــــــه عمرافغــان،ای ذاتِ تویاهــــــو

 

فـــــــــریادرسی مطلـــــــق،فــــریادمن آ زود

سوزاست زدل گــــــویم،این نیست هیاهــــو

=========================

 (2)

((سوزِفراق))

فراقیـــن آغزی یانا،باغریمی قان ائیله میشــــــئم

یانیــــــرام عشق اودونا،قهرِزمان ائیله میشــــــئم

 

نئــــــــدن آتش بورویوب ،جیسمیمی پروانــه تکی

عاشقــــم بیقرارآهسته فغـــــان ائیله میشــــــئم

 

گئجــــــه لریاتمامیشام،صوبحـــه تکی آغلامیشام

گوندوزومجنــــــونا تای،چـولده اذان ائیله میشئم

 

بوحــــــــرارتلی نفس،منده حیــــــات فلسفه سی

اوزومـــــــوخسته جـهانی نیگران ائیله میشــــــئم

 

قالمی ییب تاب وتوان،(مسعودا)ســــــویله قدریم

یاندیم هیجران غمیـنه،روحوجوان ائیله میشــــــئم

 

آچمــــــــیشام قول قاناتی،اوچمـــــــاغا آهنگِ وفا

لیــــــلا منله بارابار،یاندی گومان ائیله میشــــــئم

 

یانماق عشقین هنری،وصل و وصال کوزسالاسان

یاناسان یاندیراسان،عشقی عـیان ائله میشــــــئم

 

یانان عشق آتشیــنه،حــــــــال تاپیر احوال حیاتی

بونا خاطیـردی کی من،ترکِ جهان ائله میشــــــئم

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 10:14 |
توجّه:پست جدیددوشنبه(92/11/14)...1-طالبِ مهرم(فارسی)...2-سوزِفراق(ترکی)

((زن ومرد))

زن چــراغِ زنــدگی،زن حـــریرست این درست

زن وقاروبنـــــدگی،زن چـونورست این درست

 

زن فــروزان اخترست،زن خُتَن عِطر عنبراست

درحیـــــــات وزندگی،برمردِخــود تاجِ سراست

 

مـــــــردرا همپای زن،بایدکه اورا هم ستـــــود

مـــــــردســوزد پایِ زن،بایدغــــــم ازاورا زدود

 

نی نــــــوازِ عاشقست،دورِحـــرم چَرخَدهمی

سوزد ازتن شمع وار،ای زن تونازش کن دمی

 

(مسعود)مِن بابِ ادب ،ابیاتِ چنــدی را سرود

برهــــــرآن تمکــــــین کند ،ازوی ورا بادا درود

 

هــــــــردوآزادبایـــــــــدازآلامِ دل زیبـــــندگی

برجــــــــهانِ بیدلان شورِ حـیات بالنـــــــدگی

 

بـــالِ هم بودن چه خـوش آسان نماید روزگار

تارسد روزِ فـــــــراق حُکــمِ ِخــــــــداپروردگار

 

خــــــالی ازلطفِ الهی نیست این پــــروازِ دل

عاشقـــــــان را شورِحال پیکِ سماءاعجــازِدل

 

رستگــــــــاری بردو دلــــــــداده نگاهِ عــارفان

رازِ همزیستیست حقّـــا دربهــــــارِ بیـــــــدلان

==========================

((کوله دونموشئم))

یورولـــــوب گــــــــــوزلریم یولا باخماقــــدان

گــــــــوزیاشیم ئوزومه سوزوب آخماقــــدان

 

هاراییم عرشیــــده سنی سئــــــــسلی ییر

اوره ییـــــــم هله ده سنی بئــــــــسلی ییر

 

فراقیـــــــــن یاندیریب کولـــــــه دونموشئم

کیم بیلــــــــیر مین دفعه یانیب سونموشئم

 

گئلمه دین دِه گــــــوروم گئله بیلمــــه دین؟

یافـــــــــلک آغـــــــــلاتدی گوله بیلمــه دین

 

من اوزوم بیلیــــــــــرم سینسیتــــــدی فلک

حیـــــــــات افسانــــــــه دی کلکـــــدن کلک

 

آغـــارتدین هیــــــــجراندا قــــــارا تئـــــللری

قارالتــــــــدین قلبینــــــــده آچان گــــوللری

 

(مسعود)داآغـــــاردیب ساچینی گولــــــوم

ایستــــــی ییرآللاهدان اوزونــــــه اولـــــوم

 

اولومـــــــدن سونرا چــــاره سی یوخـــــدو

ایـــــــنان کی قلبینـــده یاراسی چوخـــــدو

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 10:40 |

آمارگیر

| وبلاگ