X
تبلیغات
دست نوشته های ترکی و فارسی شاعر

(یاشا)

یاشی ییرسان شادیاشا،آرزولارا چات یاشا          شیرین شکـرناباتی،بیربیرینه قــــــات یاشا

کیمی گورسن یارالی،ائینی باشی قـارالی         قیرمیــــزی شالی باغلا،قاراشالی آت یاشا

نازین خـــــــریداری اُو،اونا باغلان حیـــــاتی         (مسعود)حیات فانیدی؛نازی اونا سات یاشا

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 و ساعت 0:7 |
 
+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 و ساعت 20:20 |
    مریـــــــدان داند این تصـــویر زیبــا         چه حالی میـــــــدهد برمن فریبــا

   نشستـــــــم بادواستاد بلنـــــدبال        ســـروری،حامدِ ماکوئی خوشحال

   محبِّ اهلِ دل هستنــــد(مسعود)        هُمـا مرغانِ عشق ازسوی محمود

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 21:9 |
img_2096.jpg
+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در پنجشنبه دوم شهریور 1391 و ساعت 21:58 |

فوق العاده ترین نمونه ای ازعشق درزندگی من، وقتی 4سیب داشتیم

وما 5نفربودیم ...مادرم میگفت :من سیب دوست ندارم(بوعلی سینا)

====================================

ولادت باسعادت دُختِ نبیِّ اکرم(ص)اُسوهءجهان خلقت مادر امامان معصوم

(ع)خانم فاطمهءزهراء(س)رابرمادران عزیز که بانام مبارک آن بانــــوی بزرگ

عالم اسلام روزمادر نام گرفته تبریک میگویم.

 ((آنا))

  فاطمـه(س) امِّ ابیــــــــهاآدآلیب جـــــانی آنا

                                   آنالارسلطانیــــــــدی دهریــــــده سلطانی آنا

  ســــــــوزویوخدوردئیه سن بادِ صبادیر نفسی

                                   اوزوبولبــــــــول حیاتا بولبولِ الحــــــــــانی آنا

   باغلادی عهــــــدوقرار حقّیله حق سایه سینه

                                   یاشی یا عیزّتیلـــــــــه عیـــــــزّتِ دورانـــی آنا

  فرازِعشقیـــــــده پروانه تک یاندیردی پــــــرین

                                   عشق سوداسیدی عشق  مهرفـــــروزانی آنا

  تاپدی آرامش جان دهـــــــــری آنا لای لاسینا

                                   دئدی لای لای حسینه(ع)مرغِ غزلخــــوانی آنا

  حیاتیــــــــن عشقینه باغلاندی قدرقــــــدرتینه

                                   آلدی حقـــــــدن نفسی رحمتِ منّـــــــــانی آنا

  خلقئتین اُسوه سی زهراءپری یاندیردی بالی

                                   چئکـــــدی محنت جاهانی شهپروپیمــــانی آنا

  (مسعودا) حکم قــدر ساودی حیاتین غمینی

                                    هرگـــــــونون اوزحالینا نغمـــــــهءسبحانی آنا

  بوفضیلتدی دئیئخ عشق علیلــــه(ع) یاشادی

                                    یاشی اون سکّیــــــزی دولدورمادی نالانی آنا

  خزانین آغزی یانا رنگی سارالــــــــدی باهاری

                                    وئــــــــردی الدن جانینی جانیـــــنا حیرانی آنا

  محبِّ اهلِ دل سلطان تانی نیب دهــــــر غمه

                                     غمی غملـــــــه یالادی غملره مهمـــــانی آنا

 

 

(همنشینِ غم)

ندیدم رویِ خوش از زندگی مگر درکنار عائله ام ،باعنایت پروردگارمتعال.

ازبدو تولّد همنشین غم گشتم تامرگ سُـراغم آید.نــوگل خنــدان بودم و

 احساس تنهائی مینمودم درلاله زار عشق،فقرحاکم بود برخـانهءتنـگ و

تاریک ما درروستای(گئجوت)ازحوالی شهرستان ماکو واقع درآذربایجـان

که ازکاه وگِل ساخته بودند.گــرداب فلاکت مارا  برخودمی بلعیــدومرحوم

پدرومادرم باآن همه تلاش وایثارگری وباآن دستهای پینه بسته وعطوفت

قلبی چه نشان ازهمّت بلندایشان بود.نمیـــتوانسنتدسنگینی بارحیات را

تحمّل کنند.سالها بعد زیر توجّهات ایزد منّان هما مرغ قـــدربربام خانهءما

    نشست.بساجای تأسّف دیگروالدینم نبودند.

 

((هُوَالباقی))

پدر آســـــــوده بخواب ،قیدِجهان کنـــــــــــدی زجان

ایـــــــــزدی رحمت تورا،بامـــــــادرم هـــــــم آشیان

 

بـــــــــودی در وادیِّ عشق،روحِ بلنــــــــدت کوهسا

برتو میبـــــــــالم نفس،هست دربـــــدن تا آن جهان

 

خــــــــرّم آن روزی که آیـــــــم پیشِ تو،با افتخـــــــار

دیـــــــده گریانت نمود قهـــــــــرِ فلک ســــــوزِ عیان

 

زنـــــــدگی باتو نساخت،عمــــــــری دلازارت نمــود

راحتِ جــــــــان کرده ای،اینست بهـــــــارِعارفــــان

 

معــــــرِفت باغ خدا،ای بنـــــــــدهءیزدان شنـــــاس

شاهـــــــدِ دورانِ غم گشتی، فضیـــــــلت باغـــبان

 

درحــــــــریمِ خانــــــــــه ات،پروازِ دل داشتیّ ودل 

سویِ لاهـــــــــوتِ ازل،پروانه وارچـــــــون عاشقان

 

عاشق خلقت همـــــــه،آلالــــهء خــــــــونین جگـــر

سوختــــــــه پردورحرم،دلـــــــداده بودی میهمــــان

 

این نوشتـــــــی برمزار،سنگش گــــــــواهِ حـــالِ او

رفتنیست هرکس به خاک،خاکیم(مسعود)بی گمان

 

دیــــــــدگاهِ اتقیـــــاء،دنیـــــــــافنا انــــــــدر فناست

عبــــــــرت آمــــــــوزندازین،سنگِ مزارصـــــاحبدلان

=====================

 

((سوزِفراق))

فراقیـــــن آغزی یانا باغریمی قـــــان ائله میــــــشم

یانیـــــــرام عشق اودونا قهــــرزمان ائیله میــــــشم

 

نئدن آتش بورویــــــــوب جیسمیمی پروانـــــــه تکی

عاشیقم بیقـــــرارآهسته فغــــــــان ائیله میــــــشم

 

گئجــــــــه لریاتمامیشام صوبحـــــه تکی آغلامیشام

گوندوزو مجنـــــــونا تای چولده اذان ائیله میــــــشم

 

بوحــــــــــرارتلی نفس منده حیـــــــات فلسفه سی

اوزومـــــوخسته جـــــــــهانی نیگران ائله میــــــشم

 

قــــالمی ییب تاب وتوان(مسعودا)سویله قـــــــدریم

یاندیم هیجــــــران غمینه روحوجـوان ائله میــــــشم

 

آچمیشام قول قانــــــــاتی اوچـــــــماغا آهنگ وفـــا

لیــــــلا منله باراباریاندی گـــــــــومان ائله میــــــشم

 

یانمــــــــاق عشقین هنری وصل ووصــــالین سفری

یاناسان یاندیراسان ســـوزِعیــــــان ائیله میــــــشم

 

یانان عشق آتشینـــــــــه حال تاپیراحــــــوال حیاتی

بونا خاطــــــیردی کی من ترک جهان ائله میــــــشم

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه بیست و دوم فروردین 1393 و ساعت 7:34 |

   مهربانی وصداقت  تو،درست به ظرافت گلبرگهای یک نوگلِ نوشکفته است که برایِ یک

   پروانهءخسته بهترین جای رسیدن به آرامش میباشد.(پیامی زیبا ازدوستِ صدیق ومهربان)...این

    هم جواب حقیر به عنوانِ هدیه:

((چون شاپرک))

مهــربانّی وصداقت چون گلِ نورسته است       منــــزلِ آرامشِ پروانــــــهءدل خسته است

برگهایش،بیدلان ســـوزی زتن چون شاپرک      شورِحـــالِ زندگی برسازِدوران بسته است

مسعوداحکمت برایِ عاشقان سوختن هنـر     سوخت هرکس عاشق آن ازقیدِدنیا رسته است

=========================================

    اوّل سال نودوسه خواستم ادای دین باشد برحسب وظـیفه یادی کنم از

شهرتوریستی وزیبایم (داش ماکو)وشهدای گلگون کفنش که افتخـــاری

بس بزرگ آفریــــــــدند برای حراست ازخاک گهر بار کشورعزیزمان ایران

اسلامی بزرگ.............روحشان شاد.....

 

        ((داش ماکو))-فارسی

کهــــــن شهرِ ایـــــــران گرفتــــــــه ست نام

ماکــــــــو،داش ماکو شهـــرِ شیــــــرین کلام

 

چنـــــــــــــان ذوب درذاتِ پـــــــــــــــــروردگار

نکــــــــونام ونیکــــــــــــو سرشت ومــــــرام

 

یـــــــــــلان پــــــــــرورش داده بردامـــــــنش

به زیرافکنــــــــــند پیــــــــــل تن شیـــــرخام

 

هــــــــــراسی ندارند زخصـــــــــــم وعـــــدو

سپـــــــــارندعمـــــــــــرزنده دل شــــــادکام

 

هـــــــــــرآن شاهــــــــــــــدِ روزگارِ جفـــــــا

به ســــــــــــرکرده شهدِ شهــــــــادت سلام

 

سرافـــــــــرازی در وادی شیفتــــــــــــــگان

شــــــــــرابِ طهـــــــــورمیخورنـــــدمستدام

 

قَـــــــــــــدَر(مسعودا)اذنِ پــــــــــــــروازداد

گرفتــــــــــندازدست مـــــــــــــــنّان جــــــام

 

روان زنــــــــــده اند درکــــــــــــنارِ نبی(ص)

خــــــــورندحقّ روزی سَحَـــــــــــرتا به شام

 

دلارام وبــــــــاروحِ پُــــــــــربــــــــارِخـــویش

نیــــــــــــــــوشندزتنَسیـــــــــم آب بــــادوام

===========================

دوستان امروز(93/1/10)شهرماکو وشهرهای اطرافش غرق برف وکولاک

  زمستانی است:

(قهرِ طبیعت)

  فروردین آیی گول چیــچئک ایچره بوران اولدو

                                          قــارگئـلدی چیچئکلرآغاج اوسته نئجه سولدو

  آللاه نه گــــــوناه ائیله میشیخ قهــــرِ طبیعت

                                           زهرین چیــــــله دی یئر ئوزونه یئرغمه دولدو

  (مسعود)امیـــدی کئسمه گیله قادرِ سبحان

                                           خلقــــــی یارادیب بیـرده گوررسن ئوزوگولدو

  کیمسه اینانیب گولمه سین واردولته ،ثروت

                                            بیرآتــــــشه بایـدی غضبه راست گئله کولدو

 

 

     ((ده لی مجنون))---ترکی

اسرارِ حیــــــــاتدان ده لی مجنون چوله دوشــــــدو

عـاشیق دولانیب نغمه سی دیلدن دیله دوشــــــدو

 

یاندی فراقـــــــین آتشینه ســــــــاودی جاوانلیــــق

گئلدی قوجــالیق گولمه دی آغ دَن تئله دوشــــــدو

 

لیـــــــلا فــــراقی مجنونــــــویاندیردی دِه(مسعود)

قددن پوکولوب قـــــــامئتی خَم زوربئله دوشــــــدو

 

سینـــــــدی فلکین قهرینه بئلدن هـــــارای ای وای

سورگـــــــون یاشادی ایللری الدن اله دوشــــــدو

 

چـــــــالدی اجل اوزسازینی دونـــیاسی دئییشدی

افسانــــــــه یه دوندو آدی بَمدن زیلــه دوشــــــدو

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه نهم فروردین 1393 و ساعت 18:5 |
 

          ((نـــــوروز مبارک)).....فارسی

درسال نو برپانمائیــم جشن وسروررا        ازدل بکَنیـــم بُخـل وحسد کبروغروررا

مسعودبه زیارت رویم ازخانهءدوستان        باید که فرامـــــوش نکنیم اهلِ قُبوررا

برفـاتحــــــه لازم بنشیـــنیم سرِ تربت        ارواح نیــاکان کنیم شـاد صاحبِ گوررا 

پیشاپیش فرارسیدن عید نوروزوجشن طبیعت را برتمامِ اقوامِ ایرانی

،هرآن نامِ ایران را دردل می پروراند تبریک میگویم.

 

برهموطنــــــان سالِ نو نوروز مبـــــارک

برپیروجــــــــوان سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

هرقـــــــوم برازندهءشادیست درایـــران

برهمسفــــــران سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

تقسیم بکنیـــــــم شادیِ دنیایِ فنـــــارا

برخیرخــــواهان سالِ نو نوروز مبـــــارک

 

واجب به زیارت رویم ایّـــــــامِ خوشِ روز

برخستــــه دلان سالِ نو نوروزمبـــــارک

 

درحـــدِّ توان دستِ تهیـــــــدست بگیریم

برمستمنـــــدان سالِ نـو نوروزمبـــــارک

 

پیمــــــــانِ وفا داریِ دل باهمه اقــــــوام

برمهــــــرورزان سالِ نـو نوروز مبـــــارک

 

کرد وعجم وفارس وبلــــوک...عبدِ خدایند

بررنجـــــــبران سالِ نـــو نوروز مبـــــارک

 

صـــــاحب کرم او اصلِ کرم روحِ کـــرامت

برمشتــــــــریان سالِ نــو نوروزمبـــــارک

 

آید به چمن مرغِ سحــــر فصلِ بــــــهاران

برسوخــــته دلان سالِ نو نوروزمـــــبارک

 

پـروانــــــه به رقص آیدازین گردش دوران

بـرشاپــــــرکان سالِ نـــو نوروز مبـــــارک

 

(مسعود)نگرآن موهبت حقّ زجان گــــــو

برکشورمـــــــان سالِ نــو نوروزمبـــــارک

====================

گولزارِسخن منده دی من بوتهءهرگول          جاندان سئـویرم هرگولو اوخشارگوله،بولبول

عالم گئیینه فتنه فارانلیـــق بولودآلتـدا          من سئومه لی یم هرکئسین دونیاسینا شنگول

(مسعود)نفسین ایستیدی حقدن دمِ عیسا         دونیاسفرینده دئنـه دونیا منه سونبول

 

           ((موبارک تازه ایلیمیز))....ترکی

آنادیلــــــــدی هنـــــر عشق جهانــــــــدا دیلیمیز

                                    ائللرایچـــــــره رشید ائلدی بیزیم بوتورک ائلیمیز

دینیمیـــــزدن آسیلی اسلاما باش ائیمه لی ییک

                                    بوحقیـــــــقت سفری باغلیـــــــــدی حقّه بئلیمیز

ائشیدیب بیلمـــــه لیدی اجنبـــی بیرلیک نفسی

                                     بیزده دی باتمی ییب قارداش قــــانینا پاک الیمیز

(مسعود)آذربایجان اوغلوسان سویله وطنیــــــم

                                     ایران ایــــــــرانلی لارا مـــــــــوبارک تــازه ایلیمیز

 

         ((بایرام هاواسی)).....ترکی

(نوبهار)

داغلار گولــــــون ائللرئوزونه گئتدی بوران قــــــار

یازفصلی گئلیــــــــر لاله لی دُوزلرلـــه نوبهــــــار

 

بایرام هـــــــاواسی نازائلی ییر هرگولئن گـــــولو

بولبول اُوخــــــــویور نغمهءعشقی گوله گلنــــــار

 

پروانــه لر اوزرقصیلریــــــــنده حیــــــــات عشقی

(مسعود)گــــوزه لین جیلوه سیدی آیتِ مُختــــــار

 

آرامیشِ جـــــــــان انسانا انسانلارا گولــــــــسون

هرفصلی گــــــوزه لــــــــدی ایلین آیاتِ پدیــــــدار

 

یازدا گــــــــولو وا ریایدا باری قیشـــدا شیرین بال

الطافِ الهی پاییـــــــزی آلمـــــــا هیــــــــوا نــــــار

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه بیست و سوم اسفند 1392 و ساعت 22:43 |

قیرخ آلتی کتابدی یازیرام گــــوزلری آغلار          آلام بورویوب قلبیمی زار سینه سی داغلار

آهیـــــم یاندیریرداغ داشی بیـــــدادِ زمانه          تعظیمینه دوردوم فلکـــین قوللاری باغلار

بس چئکـدی دارا دارآغــاجی آغلادی منله          روزگارِ سیاه تاپتادی هی دردیمی چاغلار

کیمدیربیله دردیم نئدیر درمـانینی بولسون          مسعوددئنه هربیرائشیدن تیتـره دی داغلار

ساغ سول قوهــوم یاددوشمئنیم هریئرده کیواردوست          حیران گـــــوزوله دردیمه آغلانمادا ساغلار

 

((حسِّ شاعران))

  یاران:

منِ حقیر(حاج مسعودابراهیمی)شاعرنیستم ولی شعروشعــــراءرادوست دارم....زخویشتن بیزارم که چرا به دنیاآمدم..........شاید مصلحت الهی بوده تجربهءجهانی کسب نموده بجهان ارائه دهم....آتش درونست میریزم بیرون تاعواطف خویش وکـــــرامت انسانی را  به اثبات برسانم اینکه همــــگان را دوست دارم....خلقِ خدارا......ـ.دشمن ندارم دشمنی بکنم....دست همه را میفشارم....کوچک اهل ادبم درپایگاه بندگی.............عبد خلف را این شعار زیبندگی.....جزاین عمل کنیم راه گم کرده ایم وبازَندگی.

بسا جای تأسّف شاعرانی را مشاهـــــــده میکنم بی خبراز هنر شاعــــــری  دوستان خودرابه تحقیر مینشانند...غافل ازآنکه خود حسِّ شاعری را داشته  درونسوز باشند وخوشناس تاکرامت انسانی رازیر سئوال نبرد....... انسانیم واشرف خــلائق وتفاوت زیادی داریم باحیوانی چه قدرت تکلّم نداردو خودرا نمیشناسد.....................مسئولیم درقبال این کرامتی چه خداوند بربندگان خودعطافرموده........نمیدانم چه نصیب این آقایان میشود بااین نگاه مزوّرانه وتدلیس افکاربجزاینکه مطرود جامعه میگردند...............بخدایشان میسپارم بخودآیندودست ازشرارت ودوست آزاری بردارند.

شاعـــــــران حسِّ درون ریزندبرون مهــــرو وفا

شعررا ازجـــــــــان سُرایند نغمــــــهءدل باصفا

 

شــــــــوروحالِ زندگی میبخشنـدو اخلاق دین

برگرفته ازکمـــــــــال کبــــــریائی هست شفا

 

برخدابنــــــــــده هرآن درپایـــــــگاه بندگیست

شاعرار شاعـرکند تحقیــــــر(مسعود)این جفا

 

سالکان را آنکه خویشتن میشناسد خویش را

دیــــــــدگاهی آسمـــــــــانی از نگاهِ عرفـــــا

 

هرکس ازروی حسد برکـرسی تزویر نشست

میـــــــزند انسان وانسانــــیت باتیــــــغ ازقفا

 

وامصــــــــیبت خاکیــــان را نالهءدل سردهند

رنجِ دوران حقـــــــــارت برجـــــــــــهانِ ضعفا

=============

((مرد ونامرد))

نامـــــــرد الی مردالیــــنی سیخانماز

مــــــردی گوروب گئجه راحت یاتانماز

 

آلیشـــــــاراوزونـــــــــه اوزآتشیـــــنه

غبطه بوغارغبـــــطه دن قــورتولانماز

 

کیشی صیفئـــته دئگیل سیر سیبیله

کیشده غیـرت اولمــــــــالی ساتانماز

 

دوستونـــــــودوشمئنه قوهـــومویادا

اوره ییــــــــــندن محبّتـــــــــی آتانماز

 

گئجه گـــــــوندو قاچا نامــــرد مردیله

ایاقــــــدان دوشئر اومـــردی توتانماز

 

حورمئت ایستر قویمازحورمئت بیرنفر

عرشه چـــــــاتا باشی مرده چاتانماز

 

قان ایچیـــــــرد ه فلک مـرده غضبدن

قـــــــــانی ایچئر قانی قـــانا قاتانماز

 

نامردگـــــــوزو گورمئز حقّیـــن یولونو

حق سئسلی یئر حقدن بارات آلانماز

 

دانیشـــــــــاندا آندایچئر وجدانیــــــنا

وجــــدان سئسی دویوب آزاداولانماز

 

قـــــــویار آلنینی سجـده یه فیریلداخ

تشریفی وار ایچی پالچــــیخ یویانماز

 

بهائیمـــــــــدن آلارالهــــــــام سفری

حیـــوان تکی یاخچی پیسی قانانماز

 

حسدیانــــــــدیرار قلبینـــی حسادت

کـــــوزه دونئر جیسمی ولی اویانماز

 

بونه تقــــــــدیر بشــــــریّت حــــالینا

بئله گئتســـــــــه ادب اهلی دایانماز

 

عصمت سویو اولمـــاز نامرد ئوزونده

مردانه گئـــــز(مسعودا)مرد قادانماز

 

اورکدن سئــــو اوره یی وار اوره یین

سئوگی سیزانسان حیاتی یاشانماز

 

قارا یاغــــــــار قارا بختــین اوستونه

کیمسه حیاتیــــندا حورمئت قازانماز

 

اوکی تقـــــــدیره لایق ،لایــق یاشار

آلنی سجـــــده ده دوزیولدان آزانماز

 

آزقیــــــــن انسانلاریمیز وار تــأسّف

اود اولا اوزونــــــــو اود یانـــدیرانماز

 

قراســــــــیز وعـــده لر وئرر یالاندان

توپــــــــوره سن ئوزونه ئـوزاوتانماز

 

اوتانان ئوز ایستیر انسانی قانسین

اوتانمی یان دوستو دوشمئنی قانماز

 

اوزو ائلئــــــــر اوزونو عالمـــه فاش

آغلی یارقلبینــــــده گوزو سولانماز

 

قارالـــــــدار ئوزونو حسدین کـــوزو

یانار یانا بیلدیخجه کــــــوز سالانماز

 

قیــــــــزاردار ئوزونو هـــردن ناخلف

دئسین کی انسانام کیمسه اینانماز

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 4:19 |
 

پست(92/12/11): 1-محفل عشق(فارسی)...2-گئلین وقاینانا(ترکی)

==================

((مـــنزلِ آخر))

      جهـــــان افسانــه با زیبــائیــــش ویرانــه می نامم       

برایِ ذی حیـــات شــــــاه وگـــدا بیـگانــه می نامم

 

تمامِ هستی اش راچون  سرابست من خراب دانم

زرو زیـــــــور منــــــال ومــــال راافسانــه می نامم

 

زخاکیم خاک خواهیم شدنـــــــهایت دفن زیرخـــاک

ســـــــرای ومنــــــــزلِ آخر زبن غمخانــه می نامم

 

غمش از حد فزون(مسعود) بگــوتاریک چون زندان

هــرآن خویشتن ببــــازد برغمش دیوانــه می نامم

 

(اَلَذینَ اِذَاصَابَتُـــــهُمُ مّصیبَهٌ قَالوااِنَّــالله وَ اِنَّــا اِلَیهِ راجِعُــــــون)

(بقره:156)

اولوم حقدیرحقیقت یوللارینی گئتمه لی ییک@گـــئدیب پیغمبرایماملار کفنی گئیمه لی ییک

اودا قیسمت اولا یا اولمــــویا بیـزبنــــده لره@جامِ زهرین ده مسعودباشیمیزاچئکمه لی ییک

کیم قالیب بیزده قالاخ فانیدی فـانی بوحـیات@یاشی یاخ نوح قَــدَری ترکِ جهان ائتمه لی ییک

((درسوگ برادر تازه متوفّایم))

(مرحوم آلهوردی ابراهیمی گئجوتی)....(92/11/24)

    بــــرادرمــــــرگِ تــــــوزارو نــزارم کــــــرد

                               فتــــــادم برغمِ هجــــــران ونــارم کــــــرد

   زمــــــان برمن چـنان تنگ خویشتن باختم

                               پَر انداخــــــتم پَروبال تارومــــــارم کــــــرد

   فــــــزون ازحـد جفــــا بربوالــــــبشر تقدیر

                               سبـــــــوباده شکستم بی وقــارم کــــــرد

   زدودم زنــــگِ دل آهنــــــــگِ بیــــــــــداری

                               به تأخیر بستم آن عهد غم سوارم کــــــرد

   مصیــــــبت برمـنِ افتــــــاده مستأصــــــل

                               به آتش بست دلـــم ازدل فـــگارم کــــــرد

   چه آتش ناردر نیــــــــران پریشــــــان حال

                               زدل سوختـــــــم دودیده اشکبارم کــــــرد

   جهـــــان هست تانفس برتن همی سوزم

                               قمـــــاراست زندگی بی اعـــتبارم کــــــرد

   زدســـــت دادم تــــــوانِ زنــــــدگانــــی را

                               چومرغِ بال شکستـــه بی قـــرارم کــــــرد

   ندیـــــدم(مسعودا)گــــــوشــــــادیِ دنـــیا

                               غمم سلطانِ غمــــها غمگـــسارم کــــــرد

   شباهنــــــگِ وجـــودم عشق وپرســــوخته

                               زقــــــامت خم نمـــــود بـدروزگارم کــــــرد

   چــــــه حکمت درورایِ این نــــــوایِ ســوز

                               زتن سوختــــم زجان مــهرِ نـــگارم کــــــرد

   بتاخــــــــتم برغــــــمِ دنیـــــــایِ بی پـــروا

                               مریـــــدم اهلِ دل مست وخُــمارم کــــــرد

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه بیست و ششم بهمن 1392 و ساعت 4:50 |

        نی ام آســـوده زدنـیای فنــا سوزم همی

        سوختنم شورِوصال پیـرهنش دوزم همی

        آتشم درغمِ جـان خویشتن افــروزم همی

................................................................چه جهانی که بگو(مسعودا)من پیرشدم

................................................................جوانــی رخت ببست وزجهان سیر شدم

 (1)

((طالــــبِ مهرم))

نــــــازک دلی دیوانـــــــه،پروانـــــهءبد خــــــــو

گفتم مَــــــــلَکی امّــــــا،آن عشــــوهءتوکـــــــو

 

سوختـــــی به تبع سوختم،سوختن هنرِعشق

برمن توجـــــــفاکردی،اخـــــــــلاق توشـــــد رو

 

با باد نمی لـــــــــرزم،چــــــــــون بیدِ بهــــــاری

مجنــــــون قَدَرآزادم،چون ســـرو درین ســــو

 

مُــــــــردن به ازآن باشد،برغـــــــم بنشـــــینیم

سوگنــــــدبخــــــداوندو برضـــــــــامن آهــــــو

 

من طالب مهـــــــرم گـــــــو(مسعود)وَمحبّـــت

بی مهـــــــــر یقین دانم،سنگ است پَرِ قــــــو

 

بس رنـــــــج زتـــودیــــــــــدم،آزارِ جهــــــــانی

دل کنـــــــــدم ازین دنیــــــــــا،پــــروازِدل آرزو

 

دادم به فــــــــنا عمـری،بیهـــــــــوده تلف شد

زارم همـــــــه عمرافغــان،ای ذاتِ تویاهــــــو

 

فـــــــــریادرسی مطلـــــــق،فــــریادمن آ زود

سوزاست زدل گــــــویم،این نیست هیاهــــو

=========================

 (2)

((سوزِفراق))

فراقیـــن آغزی یانا،باغریمی قان ائیله میشــــــئم

یانیــــــرام عشق اودونا،قهرِزمان ائیله میشــــــئم

 

نئــــــــدن آتش بورویوب ،جیسمیمی پروانــه تکی

عاشقــــم بیقرارآهسته فغـــــان ائیله میشــــــئم

 

گئجــــــه لریاتمامیشام،صوبحـــه تکی آغلامیشام

گوندوزومجنــــــونا تای،چـولده اذان ائیله میشئم

 

بوحــــــــرارتلی نفس،منده حیــــــات فلسفه سی

اوزومـــــــوخسته جـهانی نیگران ائیله میشــــــئم

 

قالمی ییب تاب وتوان،(مسعودا)ســــــویله قدریم

یاندیم هیجران غمیـنه،روحوجوان ائیله میشــــــئم

 

آچمــــــــیشام قول قاناتی،اوچمـــــــاغا آهنگِ وفا

لیــــــلا منله بارابار،یاندی گومان ائیله میشــــــئم

 

یانماق عشقین هنری،وصل و وصال کوزسالاسان

یاناسان یاندیراسان،عشقی عـیان ائله میشــــــئم

 

یانان عشق آتشیــنه،حــــــــال تاپیر احوال حیاتی

بونا خاطیـردی کی من،ترکِ جهان ائله میشــــــئم

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 10:14 |
توجّه:پست جدیددوشنبه(92/11/14)...1-طالبِ مهرم(فارسی)...2-سوزِفراق(ترکی)

((زن ومرد))

زن چــراغِ زنــدگی،زن حـــریرست این درست

زن وقاروبنـــــدگی،زن چـونورست این درست

 

زن فــروزان اخترست،زن خُتَن عِطر عنبراست

درحیـــــــات وزندگی،برمردِخــود تاجِ سراست

 

مـــــــردرا همپای زن،بایدکه اورا هم ستـــــود

مـــــــردســوزد پایِ زن،بایدغــــــم ازاورا زدود

 

نی نــــــوازِ عاشقست،دورِحـــرم چَرخَدهمی

سوزد ازتن شمع وار،ای زن تونازش کن دمی

 

(مسعود)مِن بابِ ادب ،ابیاتِ چنــدی را سرود

برهــــــرآن تمکــــــین کند ،ازوی ورا بادا درود

 

هــــــــردوآزادبایـــــــــدازآلامِ دل زیبـــــندگی

برجــــــــهانِ بیدلان شورِ حـیات بالنـــــــدگی

 

بـــالِ هم بودن چه خـوش آسان نماید روزگار

تارسد روزِ فـــــــراق حُکــمِ ِخــــــــداپروردگار

 

خــــــالی ازلطفِ الهی نیست این پــــروازِ دل

عاشقـــــــان را شورِحال پیکِ سماءاعجــازِدل

 

رستگــــــــاری بردو دلــــــــداده نگاهِ عــارفان

رازِ همزیستیست حقّـــا دربهــــــارِ بیـــــــدلان

==========================

((کوله دونموشئم))

یورولـــــوب گــــــــــوزلریم یولا باخماقــــدان

گــــــــوزیاشیم ئوزومه سوزوب آخماقــــدان

 

هاراییم عرشیــــده سنی سئــــــــسلی ییر

اوره ییـــــــم هله ده سنی بئــــــــسلی ییر

 

فراقیـــــــــن یاندیریب کولـــــــه دونموشئم

کیم بیلــــــــیر مین دفعه یانیب سونموشئم

 

گئلمه دین دِه گــــــوروم گئله بیلمــــه دین؟

یافـــــــــلک آغـــــــــلاتدی گوله بیلمــه دین

 

من اوزوم بیلیــــــــــرم سینسیتــــــدی فلک

حیـــــــــات افسانــــــــه دی کلکـــــدن کلک

 

آغـــارتدین هیــــــــجراندا قــــــارا تئـــــللری

قارالتــــــــدین قلبینــــــــده آچان گــــوللری

 

(مسعود)داآغـــــاردیب ساچینی گولــــــوم

ایستــــــی ییرآللاهدان اوزونــــــه اولـــــوم

 

اولومـــــــدن سونرا چــــاره سی یوخـــــدو

ایـــــــنان کی قلبینـــده یاراسی چوخـــــدو

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 10:40 |

پست 92/11/7...1-زن  ومرد(فارسی)....2-کوله دونموشئم(ترکی)

=================================

                 ((زیبائی وزشتی)) ....فارسی

زیبــــــائی و زشـــتی به کــــــمالاتِ وجــــــود است

برپایــــــــهءآرامــــــش جــــــــان بودو نبــــــود است

 

حکمــــــــت زخـــــــــدا باهمه الهـــــــــام سمـــائی

پـــــــروازِ بشر سوی کمـــــــال حقّا سجــــــوداست

 

زیبـــــــاترین انسان اگـر درســــــــیر وسلوک نیست

(مسعود)نگرآئیــــــنهءدل گــــــوچه رکــــــوداستت

 

تزئیــــــــــن درون لازم ازآلام رهــــــــــانیــــــــــــــم

خــــــویشتن را هــرآن با چنین افکار عبــــــود است

 

رستـــــــن زقـــــــــیود ازغمِ دنیــــــــــای فسونگــر

ازمن،به آن عــــــــــاشق کــــــــه دلارام دروداست

=============================

 

       ((دونیا قاوا قاودی)) ...ترکی

روزگارجـــــــفا ائیـــــــلک باهــــــــاریمدا منی آودی

آلام بــــــــوره دی قلبیمی من قاچـــــــدیم اوقاودی

 

دونیـــــــا عبثیمیش نه بیلئــــــیدیم قیـصا عوموروم

تالان اولاجـــــــاق های کـــــــویوله ایللری ساودی

 

یئتـــــــدی حــــــیاتین سون چاغیـــــــــنا بارِ گناهلا

یانـــــــــدیم قـــــــدره فتنه ســـراب اوت دو آلاودی

 

دئیمئــــــــز غمیـــــــنه غم یئیه سن فانی جاهاندا

وارعشــــــــوه نازی یوخ دئمیـــــــرم یایدا گیراودی

 

قـــــــــاش گوزآراسی بیلمه دیم والله نئجه گئلدی

گئتـــــدی یئله باغ باغچالی عوموروم کوکو هاودی

 

آتمیش بئشی آشدیم دئنه(مسعود)بونـــو بیلدیم

بیـــــــرپارچا چوره کدن اوتــــــــوردونیا قاوا قاودی

 

زورســــــــوز ائزیلیر زورگوجـــــــــونه زولوپریشان

شـــــــاهلارکوره نیر یئر کوره سیندن سونو لاودی

 

توپراقدان اولان توپراقـــــــــائوزتوتمــــــالی دهری

توپراق سونومـــــــوز جاه وجلال شخصه جیلاودی

 =========================

دوستان ترجمهء شعرترکی راازحقیرخواستند چه کنم که محبّ اهل دلم

ومرید بی ادّعادل را توان تحمّل نیست مگرتسلیم شوم

(ترجمه:

((دنیا مکان به دو به ایست است))

روزگار جفا دراوّل جوانی یم من راخرد وخمیرکرد

دردحیات قلبم را گرفت من دویدم اودَواند

دنیا عبث بوده ازکجا میدونستم عمر کوتاهم

به تاراج میرود باهای وهوی سالها سپری گشت

آخرعمر فرارسید با بار گناه

سوختم به تقدیر دنیا فتنه است وسراب وآتش وشراره

عشوه ناز دارد نمیگم ندارد ولی مانند برفک است درتابستان

ندانستم خداوندی بین چشم وابروم چگونه آمد

چگونه رفت باغ عمرم به باد خران نگوزندگی ازدم پُف کرده است

(مسعود)بگو شصت وپنج سال را تمام کردم اینو فهمیدم

بخاطر تکّه نانی دنیا مکان به دو به ایست است

آن که زورندارددست زورگوخردمیگرددوآن که زورگوست درآخرپریشان

شاهان ازکرهءزمین کوچ میکنند سرانجامشا ن خاک وگل سفید است

آن که ازخاک خلق شده است باید بخاک برگردد

عاقبتمون خاک است جاه وجلال مال ومنال برای شخص افسار میباشد

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و نهم دی 1392 و ساعت 9:51 |

دوشنه92/10/30:....1-زیباوزشتی(فارسی)......2-دونیا قاوا قاودی(ترکی)

=============================================

(بِسمِ الله اَلرَّجمن اَلرَّحیم)

اِنَّماالمؤمِنُونَ اِخوَتٌ فَاصلِحُوا بَینَ اَخَوَیکُم وَاتَّقُوالله لَعَلَّکُم تُرحَمون.

مؤمنان برادریکدیگرند،بنابراین میان دوبرادرخودصلح برقراسازیدوتقوای الهی پیشه کنید

   تامشمول رحمت شوید.

    ضمن سلام وعرض ادب برملّت خداجووواحد،عاشقان مُخلص وراهیان نور:

پیشاپیش دههءفجرراگرامی داشته  میلاد باسعـــادت پیغمبرعظیم الشأن ،اُسوهء خلقت،

  سِراج مُنیر،خاتم الانبیاءمحمّدالمصطفی(ص)وششمین اخترتابناک آسمان ولایت وامامت

    امام جعفرصادق (ع)رابرجهان اسلام تبریک عرض مینمایم.

((محمّد-ص-))

       محمّد(ص)آسمـان عشق،جـــهان را آسمانی کرد

                                                          محمّد(ص)خاتــــم ارسُل،که قــرآن راجهانی کرد

        مـــــریداهل دل سلطان،تفاسیر وجـودش عشق

                                                          محمّد(ص)کشتی عــــــزّت،حیات راجاودانی کرد

        اُخُــــــوّت حُکم احمد در،جــــــهان بینیّ اسلامی

                                                          محمّد(ص)رهبرمخـــــتار،حقیقت جانفشانی کرد

        نداریم شیعـــــــه وسنّــــــی،همه یک امّتِ واحد

                                                          محمّد(ص)عـــاشق وحدت باحرمت زندگانی کرد

        نشست برکــرسی اسلام،زمانی جهل حاکم بود

                                                          محمّد(ص)نخبهءمحمـــــــود،زقرآن پاسبانی کرد

        بحق دروادیِ عشّــــــاق،کــــریم اهل دل مهمان

                                                          محمّد(ص)برکـــــــتاب ودین ِاسلام میهمانی کرد

        چه حکمت درورای این،وقـــــارکــــــــوه سا اُمّت

                                                           محمّد(ص)فخــــــرخلقت بر،خلائق میهمانی کرد

        نشد تسلـــــــیم نااهلان،درین دنبای افــــسونگر

                                                           محمّد(ص)مهربی پایان،به مخلوق مهربانی کرد

        دُرِ ناب انــــــــدرون لاک،بــــــرون زد ازدل ظلمت

                                                          محمّد(ص)آفــتاب عشق،زمان رانورفشانی کرد

        حدیث زنـــــــــدگی(مسعود)درآسمانی کتاب او

                                                          محمّد(ص)باغ بود باغبـــان،جـهان راباغبانی کرد

        مبارکــــــــباد میـــــــــلادش،برای شیعه وسنّی

                                                          محمّد(ص)مـــــــیزبان دین،به عالم میزبانی کرد

 

            ((مــــــادر))......فارسی

عشــــــقِ اوّل اوست دوّم مــــــــادراست

مهــــــربرفـــــــــرزندهردم مــــــــادراست

 

مهربانــــــــترنــــــیست ازودراین جـــــهان

چلچــراغ خـــانه خوش گام مــــــــادراست

 

کارسنگیــــــن میکشدبر دوش خــــــویش

حـــــــــامــــــــی اولاد آلام مــــــــادراست

 

دست پنــــــــهان خـــــــــدابرخاکـــــــــیان

روحِ ایثـــــــــاربرمحــــــارم مــــــــادراست

 

عصمــــــت وعفّت وقـــــــارازفاطمه(س)

ارث بــــــــرده نیک پیــغام مــــــــادراست

 

دردودل داردخـــــــــــــدایا بــاهمـــــــــــه

درحریمِ خــــــــــانه محرم مــــــــادراست

 

می سُــــــــــراید نغمـــــــــــــهءلالائی را

بعدِ الرّحمـــــــــــان ارحَم مــــــــادراست

 

گنـــــــــجِ رحمت درحیـــــــــــات وزندگی

ســـوزدازتـن شمعِ عـالم مــــــــادراست

 

دردودنـــــــــیا گـــــــــوهری بی ادّعـــــا

تاجِ سر دیهیـــــــــــم نام مــــــــادراست

 

(مسعودا)ایــــــــــثارازجــــــــــان میکند

درشب تنــــهائی همدم مــــــــادراست

============================

 

        ((عادت اولوب))....ترکی

 گولمئـــــغه واخت قالمی ییب،آغلامیشام عادت اولــــــوب

ناله سئسیم عــــرشی گئزیر،داغلامیشام عادت اولــــــوب

 

قلبیــــــــمی ائللرغمیــــــــــنه ،ائل بیلــــــــیر ائللریاراسی

سارسیدیب جــاندان وقاری،ساخلامیشام عادت اولــــــوب

 

حوکــــــــم اونون حوکمـــــــــداریم،خـــالقِ مطلق دئدیقیم

وارنفـــــــسیم ایلقـــــــاریمی،باغلامیشام عادت اولــــــوب

 

ائللـــــــریله بیریاشی یام،قول بویــــــــــون آهنــــــــگِ وفا

حــقّ منـــــــــیم ائل آراسی،حاخلامیشام عادت اولــــــوب

 

(مسعود)حــــــــیات فلسفه سی،ســـویله قدردن آسیلی

عشـوه سی وارنازی سراب،داشلامیشام عادت اولــــــوب

 

حکمئتــــــــه باغــــــلی نفسیم،عومورومو پایلاشمالی یام

ائللـــــــریله دونــــــیانی من ،هایلامیشام عادت اولــــــوب

 

فانیــــــــدی فانی بوجـــهان،دوشمئنیمی دوست سانیرام

مهـــــرو محبّـــــــــتدی ایشیم،پایلامیشام عادت اولــــــوب

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه بیست و یکم دی 1392 و ساعت 21:36 |

دوست داشتن لطفِ حق بردل نهـد،رازِسفــــر                     راه کارِ زنـــــــــدگی بربنـــــــدگان ،نـــازِ سفــــر

هرمســــافررا توانِ درک نیست،این مــــوهبت                     (مسعودا)تمکین کنیم برحقِّ خویش سازِسفــــر

=====================================

توجّه:دوشنبهءآینده...1-مجازی عشق(فارسی)...2-زرّین مزاری نیلیرم(ترکی)

=====================================

(1)

((رهگـــــــذر عشق))

رهگــــــــــذرِ پیــــــــرم و درویــش مَــــــــأب

میخـــــــــورم از سفـــــــــرهءحــــق نان وآب

 

قانعـــــــــم هرآن چه خــــــــــــدا داده است

خــــــــاکِ ســــــــــیاه باچـه دُرودُرِّ نــــــــاب

 

هرچــــــــه زروزیـــــــــورو مــــــــال ومنـــال

عشوه ونــــازِجـــــــــهان  حُکــم ِســــــــراب

 

چـــــــیست چنین باختـــــــه ایـم دل برحیات

جـــائی چه فرجامِ جهـــان هست خــــــــراب

 

(مسعودا)تفـــــــــسیرِ حیــــــــــات کرده ای

نیــــــــست برین دیدِ بلنـــــــــدت جــــــــواب

 

 فخــــــــــرٍخــدابنــــــــــده دریـــــــن دورِ غم

سیــــــرو سلـــــــوک است وَراهِ صــــــــواب

 

گـــــــــرنرویــــــم راهِ خــــــــــدا درجهــــــان

میشــــــــویم درآتشِ قهــــــــرش کــــــــباب

================= 

(2)

((عشق پروانه سی))

عشق پــــــروانه سی یم؛یانـــدیرمیشام بال وپری

وصـــــــله شمعین اودونا یانماقدی عشقین هنری

 

یانمی یان عاشق دئگیل یانمــی یا عشق آتشینه

ســــــــالمی یا کوزحــــــــیاتی عائله ده یوخ ثمری

 

بوحـــــــرارتلی نفس منـــــــده منیم حُــــر نفسیم

یاشیــــــرام سون باهاری آلمیشام حقـــدن نظری

 

بوحضورخوش یاشادیب آیلاری ایللـــرساوی شیب

گولئش ئوزهمسریمه  فخــرائلی رم سون سفری

 

(مسعود)حکمت بوقـــــــدر قدرتِ حقــــدن آسیلی

دئنه سنله دیری یم  ساخلی یارخوش گون بشری

 

الهــــــــی نغمه سن نغمه ائویمیـــــن چیلچیراغی

وجــــــــودون هالهءنـــــور آی پاراسان کبـــکِ دری

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 20:9 |

دوشنبهءآینده:1-رهگذر(فارسی).......2-عشق پروانه سی(ترکی)

=========================================

(1)

((زینب-س-بگوید))

مریــدم برهرآن زینب(س)بگوید            رهِ طــــــــولانی زینب(س)بپوید

رسید برحقِّ خویشتن راهِ پُرنور            درآســـتانِ خـدا زینب(س)بجوید

فـــــــرازِعشق درخاکِ کـــــربلا            گــــلِ آلالــــــــهءزینب(س)ببوید

زَنَـــــد برسر درین میدان توحید            بحــــالِ زینـبِ کبــری (س)بموید

فریضه برمسلمان(مسعودا)گو            دل ازدنـــیا غم زینب(س)بشوید

 

(لایَــــومَ کَیَـــــــومِکَ یا اَبــــا عَبـــــــــدِالله)

(2)

((عرض حال زینب کبری-س-دراربعین حسینی-ع-))

اربعینیـــــــــــندیر حسین(ع)افتان وخیزان گئلمــــــیشم

آه وزارم بی پنــــــــــاه،نالان وافغــــــــــان گئلمــــــیشم

 

زینبم قـــــــــارداش پناهـــــــــسیز لاله زارِعشقیــــــدن

داغلی یام عبّاســــــــیما آلاله نعمــــــــان گئلمیــــــشم

 

ساچــــــــــلاریمدان غم سوزور اکبـــر یاراسی منده دیر

اصغریم وای سئسلی ییب زولفو پریشان گئلمــــــیشم

 

شامـــــــه شام اهلی بیله ظــــــولم ائلی ییب ابن زیاد

قاسمـــــــین توی پالتاری بوقچامدا گریان گئلمــــــیشم

 

باش بـدنسیز قــــــــارداشیم قارداشلاریملا درد له شم

جنّتِ عُقبـــــــاءبیــــزیم گلـــــــزاره مهمان گئلمــــــیشم

 

تاریخــــــــــه ننگ ابددیرعــــــارفا شُـــــــــمرو یــــــــزید

سویله دی زینب:یزید درباره طـــــــــوفان گئلمــــــیشم

 

خاکیـــــــــله یکسان ائدم کاخ ستمــــــــــکاری بوگـــون

زینبم بنت علی(ع)چون شیر یــــــــــزدان گئلمیــــــشم

 

کربلانین چوللـــــــــــری قان آغلی ییر بـــــــــــیداده باخ

آلمــــــــــیشام حق فرمانی تیــــروکمانلا گئلمــــــیشم

 

باغلادی فرمانینی(مسعود)جــــــــــهان عشقیــــــــــله

سئســـــله دی ربِّ کریم من الــــده قرآن گئلمــــــیشم

 

تاپشـــــــــیرام ملعون یزیدی ناله لـــرله جـــــــــان وئره

یاندیریبدیر قلبیمی قوربانه قـــــــــــوربان گئلمــــــیشم

 

اوج پـــــــــرواز ســـــــــوی حق دروادیِ دلسوختــــگان

باجی قارداش دونیـــــــــاسی داغِ فراقلا گئلمــــــیشم

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه یکم دی 1392 و ساعت 19:16 |
 

توجّه:پست بعدی...........عرض حال خانم زینب کبری(س)دراربعین

                              حسینی(ع)که درصحن حرم مطهّر آن حضـرت درشام نوشتم

====================================

یلــــــدا شبِ طولانیِ سال ،بادا مبارک            برهمــــوطنان محـــفلِ حال ،بادامبارک

پیغـــــــام سحرهست،درآستانهءنوروز             این زمـــــزمهءوصل ووصـال، بادامبارک

هرچندحیات قــال ومقال هست،فناباغ             (مسعود)بگواین قال ومقال،بادا مبارک

برخـــــــلقِ خدادرسفرِعشقِ بهـــــاری             دنیای خــــیال ،خواب وخیال،بادامبارک

==================================

دوستان اگر نمیتونم پاسخ پیامهاتون را ندهم شرمنده تون هستم یک

هفته است اینتیرنتم قطع میباشد.

========================================

دوستان


      

(1)

           ((اشکبــــــارم)).....فارسی

مــــــن از بــــــدو تــولّــــــــد گـــــــــریه دارم

غمــــــم غمخــــــــــانه ازدم غمگســــــــارم

 

ندیـــــــــدم چهـــــــرهءخــــــــوش ازجهــانی

جــــــــــــهان بـــــــامن نــــساخت وآه وزارم

 

زتن سوختـــــــم چوشمـــــــــع بهـــرِ محبّت

ندیـــــــــدم جز جفــــــــــا نــــارم که نـــــارم

 

شباهنــــــــگِ وجــــــــودم عشق میخوانـــد

برایِ همنـــــــــفس غــــــــــم آشـــــــــکارم

 

نمیـــــــــــدانم کدامــــــــــین رازِ پنـــــــــهان

مـــــــــرادر خـــــــــود فروبــــــرد اشکبـــارم

 

نمــــــــــایان(مسعود)ازچشمــــــانِ گــریان

بگـــــــوگل بودم اکنـــــــــــون بوته خــــــارم

 

دریـــــــــن وادیِّ ســــــــــرگردانِ پیــــــــری

تــــــــوان ازدست دادم دیـــــــــــده تــــــارم

 

جفـــــــا برایــــــــــن دلِ دیــوانــــــــهءمـــن

به یغــــــــمارفت عمــــــــــرم تـــارو مــــارم

 

(2)

((داغلاندی یوزار سیف))

هیجرینـــــــده توکه گوزلریم قان بیلمی یه جئک سن

روزگاریـــــــــم اولا آه وفغـــــــان بیلمی یه جئک سن

 

هیجــــــران نئدی هیجران غمی داغلاندی یوزارسیف

مجنـــــون تکی داغ آلمی یاسان بیلمی یه چئک سن

 

آخـــــــــرکی قوجالتــــــــــدی منی دردو غم هیجران

          پیـــــــراولمویاسان تازه جــــاوان بیلمی یه جئک سن...(واحد)

 

یانمـــــــــاق نئـــــــــدی عشق آتشینه یاندی زولیخا

کوزسالمی یاسان قاشی کامان بیلمی یه جئک سن

 

(مسعود )بوحــــــــرارتلی نفسله ساویب عومـــرون

یاندیرمی یاسان آتشه جــــــــان بیلمی یه جئک سن

 

حالــــــــدیر یانانا وصل ووصـــــــــال وادیِ غمـــــــده

آواره گئــــــزیب سولمـــویاسان بیلمی یه جئک سن

 

مجنــــــــــون نئچه ایللر چــــــــــولو آواره دولانــــدی

یاندی قـــــــــــدره یانمی یاسان بیلمی یه جئک سن

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 و ساعت 13:34 |

توجّه:پست بعدی 1-اشکبارم(فارسی)..2-داغلاندی یوزارسیف(ترکی)

 

 (ا)

        ((وقــــــارِمن باش))....فارسی

گفتــــــــی غــــــــزلــــم،کنارِ مــــــن بــــــاش

پـــروانــــــــه منش،نــــــــگارِ مــــــن بــــــاش

 

ســــــــــوزم بـــــه تمنّــــــــــــــایِ دل از تـــن

شمعـــــــم به وجود،بهــــــارِ مــــــن بــــــاش

 

چشمــــــــانِ تو تسخــــــــیرِ دلــــــــم کـــــرد

ای دلبــــــــر نـــاز،خُمــــــــارِ مــــــن بــــــاش

 

من مســـــــتم وتـــو مســـــــت ،مریــــــــدیم

اوهــــــــست مــــــــرادو یارِ مــــــن بــــــاش

 

پـروانـــــــه وشمـــــــع هـــــــردو بســــــوزند

حالست و وصــال،جــــــــوارِ مــــــن بــــــاش

 

(مسعود) نگـــــــــــــــــــــر آئینـــــــــهء دل را

گــــــو فخـــرِ حیات،وقــــــارِ مــــــن بــــــاش

 

دنــــــــیا گـــــــذرِ عشــــــق،پــــــری بــــــال

همــــــــــــــــراز ِمن و کــبارِ مــــــن بــــــاش

===================================

===================================

دوستان،رسم حیات،کردم حیات چنگِ نفاق        نیست بینِ خلـــــقِ ما،آرامش ازسازِوفاق

حیــــــــله پیله لــرز براندامِ انسان ها نهـاد         (مسعود)لازم زندگی،کی میدهد رُخ اتّفاق

(۲)

      ((گـــــورمه دیم))...ترکی

چوخ ظاهـــــر ساز انسان گوردوم،قلبینده ایمان گورمه دیم

چوخ شاهـــــــــانه لباس گوردوم،ایچینده انسان گورمه دیم

 

اینانمــــــــــارام هرانسانا،اینــــــــــانمی یا اوز اوزونــــــــــه

چوخ اینـــــــانمیش انسان گوردوم،امّا مــــهربان گورمه دیم

 

حقیقتدن الهــــــــام آلیب،حقّـــه کــــــــــونول وئرمه لی ییخ

چوخ حـــــق یازان انسان گوردوم،حقّــــه بویانان گورمه دیم

 

فریبــــــــــکارلار دونـــــــــــیاسیدیر،آللانانلار اودوزمـــــــالی

چوخ جان ده یئن انسان گوردوم،امّا کی جــــانان گورمه دیم

 

تقــــــــدیره لایق کــیم اولا،اونلا حیــــــــات سورمه لی ییک

چوخ قـــــــارنی آج انسان گوردوم،گوزوتوخ فتّان گورمه دیم

 

پوللــــــــو وار پولسوزا قنیم،گـــــــــوزودویمـــــاز حیات بویو

چوخ ثروتمند انسان گـــــوردوم،گـوزو آج سلطان گورمه دیم

 

(مسعود)حـــــــــیات افسانـــــــــه دی،سویله جهان فانیـده

چوخ شیرین دئیل انسان گوردوم،عهدینـده پیمان گورمه دیم

 

یانان اودون کــــــوزو منم،کــــــــوزه ریـرم کــــوزوم سونمور

چوخ قــــــرارلی انسان گوردوم،دامـــــاریندا قان گورمه دیم

 

گئنــــــــه ده یاشاماق لازیم،حورمئــــــــته باغلی یاق ائلی

چوخ دئیئــــــرلی انسان گوردوم،قایغیلی خندان گورمه دیم

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هفدهم آذر 1392 و ساعت 6:19 |

توجّه:دوشنبهءآینده......۱-وقار من باش(فارسی)...۲-گورمه دیم(ترکی)========================================

 ((هما مرغی)).

(تقدیم به همسر مکرّمه ام)

چــــــــــراغِ خـــــــــــانــــــــــــه ای ،جانانــــــــــــه برمن

من آن شمــــــــــــــــــعم،توئـــــــی پروانــــــــــــه برمن

 

زتــــن ســـــــــــــــوزیم برایِ هـــــــــــم چه ســـــــــودا

جــــــــــــــهان بی تو،چــــــــــــــنان ویرانــــــــــــه برمن

 

بچشــــــــــمِ خـــــــــــویش ،دیـــــــــــدم ســــوختنت را

پــــــریســــــــــــامســـــــــــــــلکی،حـنّانــــــــــــه برمن

 

غـــــــــــــــــریقِ مهــــــــــرِتــــوگشتـــــــــــــــــم،دلارام

محبّــــــــــــــی اهـــــــــــــــــلِ دل، فرزانــــــــــــه برمن

 

قـــــــــــــراروعهــــــــــــــــد بستـــــــــــــــی ،دامنِ حقّ

زجــــــــــــــــــان ایثـــــــــــــارکنی،فخرانــــــــــــه برمن

 

زمـــــــــــــــانی بستر بیـــــــــــــــــــــــماری مانــــــــدم

قــــــــــــــــــدح ازغم خــــــــوری ،غمخانــــــــــــه برمن

 

نشـــــــــــانِ همــــــــــــــــــــــدلی،گوعارفــــــــــــــا تو

دُری گــــــــــوهـــــــــــرنســـــــــب دِردانــــــــــــه برمن

 

ســـــــــــرودزنــــــــدگــــــــــــــــــی ،در وادیِ عشــــق

شباهنـــــــــــــــــگ حــــــــــــیات،مستانــــــــــــه برمن

 

فــــــــــــــــــــــروشم نـــــــــــاز برتو،بـــــــاتب وتــــــاب

خـــــریـــــــــــــــــــــــداری دلا،افسانــــــــــــــــــه برمن

 

ززهـــــــــــــــراء(س)ارث بــــــــــــــــردی،نازخـــــــریدن

همــــــــــا مــــــــــــــرغی ،پری بال،شانــــــــــــه برمن

 

چــــــــــه دل انگیـــــــــــــــــــــز(مسعود)رازِ دنـــــــــــیا

بگــــــــــــــــــو الحقّ ،شـــــــــــدی دیوانــــــــــــه برمن

 

من آن پیـــــــــــــــرِ مـــــــــــــــــــریدم،درغـــــــــــــمِ تو

تــــــــوپرسوختــــــــــه فغـــــــــان،درخانــــــــــــه برمن

===============================

 

((هرعابده عابد دئمه رم))

هرعـــــــــــابده عابـــــــــــد دئمه رم ائیمی یه گــــــردن

حق درگهیــــــــــنه آلمی یا شــــوق عشقِ سفــــــردن

 

تزویــــــــــره اینامــــــــــام گــــــــورم آنلیندا سیـــه خال

بارماقـــــــــدا عقیــــــــــق ریشِ بلندتسبیــــــحی زردن

 

قـــــــــــدّار فلکین قهری بوغار خلقـــــــــه کــــونول وئر

خلقیــــــــــــن حیاتی عشقـــــه بورئنمئخدی ثمــــــردن

 

گـــــــــون وار اولار آشکارسنین قلبینـــــــــــدکی حالین

بوخـــــــــام خیالــــــــــــین آسیبینـــــی آتما نظــــــردن

 

یوخــــــــــــدورفرارین دست اجلــــــــدن اوله جئک سن

شیلتاقلیقیــــــــــنا دئیمئز عـــــــومور وئرمه هــــــدردن

 

باغــــــــــــلان قــــــــــدره وارنفسین حُر یاشادهــــــری

میـــــــــدان عملــــــــــــدیر هامی یا آسلی بشــــــردن

 

دوران ساواجــــــــــاق ساومالیدی ســـــــاودی فراعین

اویمــــــــــا زرینــــــه زیورینــــــــــــه سازی ضــــــرردن

 

قویمـــــــــــــاز گوله سن گولمه دی بیر شاه حیـــاتیندا

بومحکمـــــــــهءعـــــــــــــدل الهـــــــــــیدی هنــــــردن

 

بیل سن بوحـــــــــــیاتین غمینـــــــــــی نازا دورار سان

حقـــــــــدن آلارسان اذن سفـــــــــــر نازی ظفـــــــردن

 

انــــــــــسان یاشی یارانسانا بئنزر حیـــــــــات عشقی

نی لیـــــــــــر نئچه گونلوک حیــــاتی کاخی گُهــــــردن

 

(مسعود)حیـــــــــــــات افسانه سرابدیر کوکو تـــــزویر

آللانما گیــــــــــــــــله ظاهره آل حـــــــوکمو قــــــدردن

 

فرجــــــــام سخن هرکئسین آنلیـــــــــندا یازیلمـــــیش

تقــــــــــــــدیری نــــــــئدیر آل نظره باخ گویه هــــــردن

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دهم آذر 1392 و ساعت 7:17 |

توجّه:دوشنبهءآینده..۱-همامرغی(تقدیم به همسرمکرّمه ام-فارسی )

۲-هرعابد ه عابد دئمه رم-ترکی

==============================

       ((مادر عاشق بودی)).......فارسی

مـــــادر عاشق بودی عـــــاشق بارآوردی مــــــرا

مـــــادرحـاذق بودی حـــــــــاذق بارآوردی مــــــرا

 

صــــــــــدقِ دل باروحِ بالا در حـــــــــــریمِ کبـــریاء

مـــــادرصـــــــــادق بودی صادق بارآوردی مــــــرا

 

ناطقـــــــم ازجنسِ خاک سرشــــاراز عشقِ درون

مـــــادرناطـــــــق بودی ناطــــق بارآوردی مــــــرا

 

خـــــــوب وبد رامی شناختی ای فـــــرشة بال من

مـــــادرفــــــــاروق بودی فاروق بار آوردی مــــــرا

 

فـــــائقم برهرچه محـــــــنت درحـــــــیات وزندگی

مـــــادر فـــــــائق بودی فائـــــق بارآوردی مــــــرا

 

حسنِ کاردربنــــــــــدگی آزاده شیـــــــرزن ناممت

مـــــادرواثـــــــق بودی واثــــــق بارآوردی مــــــرا

 

تاغـــــــــبارِ غم بشــــــــویم (مسعودا) گواین هنر

مـــــادرلایــــــــق بودی لایــــــق بارآوردی مــــــرا

==================================

یکی از دختران عزیزم(معصوم) بقدری شیرین نام مادررادرپیامش آورده بود حقیررا

به وجدآورد تافی البداهه به زبان ترکی بنویسم:...........(دستتون دردنکند دخترم)

آنالارحورمئــــــــتینه جنّتِ عُقبا یارانیب          آنالاررحمئــــتینه هرایکی دونیا یارانیب

یاراشیخدیرحیاتااولماسااولمازبـوحـیات          آنالارعصمئتینه عـــــــــالمِ بـالا یارانیب

مسعودآی گون دئمه گـوندن یوخاری نورِخدا          آنالار شفقئــــــتینه سقفِ ثریّا یارانیب

ترجمه:

به حرمت مادران جنّت عقـــــــباءخلق شده است¤به رحمت مادران هردودنیـــــــا خلق شده است¤

زینت است برحیات ما مادر نباشدزندگی  نمیباشد¤به حرمت مادران عـــــــالم بالا خلق شده است¤

مسعود ماه وخورشید نگو ازخورشیدبالاتر نورخداست¤به حرمت مـهر مادران سقفِ ثریّا خلق شده¤

 

==================================

 

((سلطان من اولدوم))

حـــــــیات باغ بیرعومور باغبــــــان من اُولــــــدوم

چالــــــــیشدیم آتمیش ایل مهمان من اُولــــــدوم

 

سفــــــــــیرِ عشـــــــق آدلانـــــــــــدیم فضـــیلت

اولان دردو غمــــه قـــــــــوربـــــان من اُولــــــدوم

 

قـــــــــرارسیزحالـــــــــیله ســــــــاودیم حـــیاتی

غم اهلی غمگســـــــــارسلطــــان من اُولــــــدوم

 

آلیشــــــــــدیم آتــــــــــشِ قهـــــــــره مصــــــیبت

سونونـــــــــدا دیــــدهءگــــــــــریان من اُولــــــدوم

 

گـــــــــــولئش ئوز گـــــــورمه دیم فانی جـــاهاندا

گــــولئن لــــــــرله لبِ خنـــــــــدان من اُولــــــدوم

 

تاسّف آغـــــــــــلادی هـــــــــــرکس کی گــــولدو

من آغـــــــــلاندیم گئــــــــــنه نالان من اُولــــــدوم

 

جـــــــــهان افسانـــــــــــــه(مسعود)نازا اویــــــما

خریـــــــــدار اُلمــــــــــادی پئشمان من اُولــــــدوم

 

طبیـــــــــعت قانـــــــــونو سالــــــــــدی ایاقــــدان

آغارتـــــــــدی باش قاشی خسران من اُولــــــدوم

 

سورونــــــــدوم دردیله گئلـــــــــسین اجــــل موت

گئلئر گئلمـــــــــئز دلِ ســــــــــوزان من اُولــــــدوم

 

اینانــــــــــدیم حقّـــــــــه حقـــــــــــدندیروصالیــــم

بوحکـــــــمت نغمــــــــــهءجــــــانان من اُولــــــدوم

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 14:15 |

دوســــــــــــتان مایهءفخرو مباهات است ارکا گئله دارید ازحقیر چه چرا

به ماسرنمیزنیدباید بدانید ماشاءالله زیادهستید نمــــــــــــــیتونم برسم

دستبوس همه تون هستم کوچک وبزرگ.......................ضمنا گفتم هر

دوشنبه پست جدید دارم همین میـــــــــتوانم به پیامـــــــــها پاسخ بدم

دوستدارهمه تون هستم فراموشتان نمیکنم ونخواهم کردتا نفس دارم

===================================

     توجّه:دوشنبهءآینده...ا-مادر عاشق بودی(فارسی)....۲-سلطان من اولدموم(ترکی)

==============================================

سپیـــــــده دم تـورا درباغ دیدم            گلی ازلاله رخـــــــسار توچیدم

بهـــــــارِ عاشقان دانم پری بال            بخــــــودپیـــراهنی ازگل تنیدم

بگو(مسعود)مراخوشحالـیِ دل            ســـــرودِ عشق را ازتو شنیدم

=======================================

        ((آئیــــنهءدل)) -فارسی

درّدرلاکِ صــــــــــدف دانــــــــم تورا ای شـوخ نگار

چشمِ شهـــــــلایت به دام انداخته این عبـــــدِ نزار

 

قَـــــــــدِبالاخالِ هنـــــــــــدی زیرِ لب آیــــــاتِ حَق

بیقـــــــــــرارم کرده است نالــــــــم زدستِ روزگار

 

طـــــــــــرّهءزُلفِ پریشان حال ازحالــــــــم نمــــود

یاسمـــــــن گویم سَمن لاله بنفــــــشه گل بهـــار

 

رنگِ الـــــــوان می زندرُخسارت چون رنگین کمان

شیفتـــــــــهءحسنِ جمال گشتم کمــــــالِ افتخار

 

آن بلــــــــــورین گردنت آئینـــــــــهءدل هست مرا

بینـــــــــم خویشتن خویش را درآن ندارم من قرار

 

قامتِ رعنـــــــــــایِ تو سان ســــــــروِ آزادورهـــا

نــــــــــازبرخلقت فروشـــــــــد نازنیــــــنا شاهکار

 

(مسعودا)خوابست خیال دیگرتمام است عمـرِ تو

می بری این آرزو باخــــــــویش برخــــــاکِ مـــزار

 

 

         ((آتشده یانان......)) -ترکی

(آتشـــــــده یانان عاشیـــــــقه پروانـــــه ده ییللر)

پریاندیــــــــــرا بال عـــــــاشقِ جانانـــــه ده ییللر

 

ایثــــــــــارائده اوز جانیــــــنی جانانی یولـــــوندا

جـــــــــاندان کئچه نه مجنــونِ دیوانـــــه ده ییللر

 

لیــــــــلاغمی غملردن آغـــــــیر وصل ووصــالـدا

غم محفــــــلی بو محفــــــله غمخانـــــه ده ییللر

 

یانمـــــاق هنرِ عشقیدیر عاشیق جانی یانسـین

تاپسین حال حــیات عشقینه مستانـــــه ده ییللر

 

تاپدیم حیاتین عشقینی(مسعود)ده نه سئـــودا

مستــــــــم قــــــــدحِ عشقیله فرزانـــــه ده ییللر

 

هرحالدا عومـــور ساومالیدی ساومیشام غـمله

مـــــــــیدانِ عمل هرکئسه افسانـــــــــه ده ییللر 

==============================================

بنا به درخواست هم میهنان فارس زبانم وآنهائی که ترکی بلد نیستند

ترجمهء شعر(آتشده یانان عاشیقه پروانه ده یئللر)رامینویسم:

 

عاشقــــــــــی که درآتش بســــــــــوزد پـــــــروانه گویند

آن عـــــــــاشق که بال پر بســــوزاند جــــــــــانانه گویند

 

ازجــــــــــــــان ایثــــــــــــــــــارکنــــــد درراه جــــــانانش

آن که ازجــــــــــان بگذرد مجنـــــــــون دیـــــــــوانه گویند

 

غم لیـــــــــــلا سنگین ترین غمهاست دروصل ووصـــــال

به این محفل ...محفـــــــــــــــل غم وغمخــــــــــانه گویند

 

سوخـــــــــتن هنر عشقست عــــــــاشق ازجان بسـوزد

آن که چنین حال پیداکند برای عشق حیات مستانه گویند

 

پیداکــــــــردم عشق حیات را (مسعود)بگــــــــــو سئودا

باقــــــــــدح عشق مستـــــــــــــم مرا فـــــــــرزانه گویند

 

به هر حال عمـــــــــــرتمام شدنیست تمــــام کردم باغم

دنیا مـــــــــــیدان عمل هست برهرکس افــــسانه گویند

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 و ساعت 5:2 |

توجّه:دوشنبه۲شعرعاشقانه....۱-آئینهءدل(فارسی)...۲-آتشده یانان....(ترکی)

============================================

(ماتمِ گل)

(تاقـــــــیامت مــاتمِ گل زنده دار)        زنده است شکّــی نــداریم پایدار

میخـــــــــورد روزی کنـــارِ انبــیاء         (مسعودا) آلالــه دم درکــویِ یار

مامریدِ انبیاءهســتیم حسین(ع)          ســـرورِ آزادگان است شهــــریار

 

          ((طوافِ کعبهء دل)).....فارسی

طــــــــــوافِ کعبهء دل کــــــــــردم و ،دل را گناهی نیست

چنیــــــــــن آواره میگــــــــردم،مرا شــــــورِ نگاهی نیست

 

چه دنـــــــــــیای جفاکار آزگارم سالهــــــــاست،عمــــــری

به یغمـــــــــا داده ام باغـــــــــــم،مـرا جز او پناهی نیست

 

چــــــــــومجنون دل سپــــــــردم بردلش دروادیِ عُـــشّاق

به جانِ لیـــــــلیِ مجنـــــــــــون،مرا جزمرگ راهی نیست

 

زیاندیــــــــده توهســـتی (مسعودا)گــــــــورازِ همزیستی

تلاش بروصـــــلِ خویش کردم،نشد،جز سوزو آهی نیست

 

به زنجــــــــــیرم کشید تقـــــــــــدیر،شبِ تــار درپسِ پرده

چه تقـــــــــــدیری غلط یاران،مــــــــرا دیگر پگاهی نیست

 

بپــــــــایانش رسید عمرم،صد افــــــسوس بارِ غم بردوش

فــــــــراق مارشِ عزا رازد،منــــــزل جز تنگ چاهی نیست

 

شباهنگِ وجــــــــــودم عشق،امّــــــــا سوخت در هجـران

زنــــــورافتاده است چشمــم ،مرا رنگ جز سیاهی نیست

================================

 

       ((باغیشلا...)).....ترکی

گوناهــــــــیم وار گوناه ائتـــــمه،منی سُبحانا باغــــــیشلا

چئکیــــــــــرم وجدان عـــــــذابی،منی وجدانا باغــــــیشلا

 

تانیــــــــرام یاخچینی پیسدن،بیلیـــرم های کویو سئسدن

جانا وئــــــــــررم جانی قـــــوربان،منی جانانا باغــــــیشلا

 

ساومـــــــــیشام عومروموغمده،غمــــم ائللر غمه مغلوب

چئکمــــــــــیشم آجی دورانــــــدا،منی دورانا باغــــــیشلا

 

یاشیمـــــــــــین سون باهاریدی،گونــــــــومون آه وزاریدی

آدیـــم ائللـــــــــر ویقاریــــــــــدی،منی انسانا باغــــــیشلا

 

اَل آچمــــــــادیم دیلئنمئغه،ئوز توتمــــــــــادیم سولئنمئغه

چالـــــــــیشدیم گئجه گونـــــــدوزو،منی منّانا باغــــــیشلا

 

قولـــــــو باغلی غُلام اولدوم،سارالدیم غم ایچره سولدوم

باغــــــــــلادیم  ایلقاری عهــــــدی،منی پیمانا باغــــــیشلا

 

چالــــــــــدیم سازی قیریلینجا،تــــــــوی قاوالی جیریلینجا

تئل اوینــــــــادی ائل اوینــــــــادی،منی چالانا باغــــــیشلا

 

زمانــــــــــه نین بوینـــــوسینا،قوجـــــــــــالتدی آه وزاریله

اینانــــــــــدیم حق یولو نئــــــــدی،منی ایمانا باغــــــیشلا

 

دیدرگـــــــــین دوشدوم ائلیمدن،آسیلدی غُصّه تئلیــــمدن

آغارتـــــــــــدیم قارا ســــــــاچلاری،منی آنانا باغــــــیشلا

 

عــــــــــارف جهان افسانه دی،مســافره بیــــــــــگانه دی

سویلـــــــــه منم مسافـــــــــــری،منی یزدانا باغــــــیشلا

 

تقــــــــــدیریمی یــــازان یـازیب،مـــــــــزاریمی اوزوقازیب

هاییــــــــــم گئدیب واییم قالــــیب،منی یازانا باغــــــیشلا

 

یاندیـــــــــردیم بال وپر ائلده،نغمـــــــه لریم شیرین دئیلده

یانـــــــدیردی جان دئیئن جــــــانی،منی یانانا باغــــــیشلا

 

یاشیم آتمیش بئشی آشیب،دئمه کی(مسعودو)چاشیب

آندایچمـــــــــیشم کتابیــــــــــما،منی قــــرآنا باغــــــیشلا

 

حـــــــــیاتین نازینا دوردوم،اوزومــــــــه عـــــــائله قوردوم

آلـــــــــدیم حقیقــــــــتدن فرمان،منی فرمانا باغــــــیشلا

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه نوزدهم آبان 1392 و ساعت 19:56 |

توجّه:دوشنبهءآینده:ا-طواف کعبهءدل(فارسی)...۲-منی سُبحانه باغیشلا(ترکی)

 =============================================

....................................................(حسین-ع)..................................................

دلباخته ای دانم تورا ،ای شیعهء پرسوخــــــته وبال          عشقِ حسین پرورده ای دردل تورا شوراست وحال

پرواز دل  کــــــــــردسوی او ،ظلمِ یزیـــــــد راکرد رو          برتـــــــــاخت برکاخِ ستم ،دنـــــــیا برایش قیل وقال

نورِخــــــــداوند درزمین، مُهرمحمّــــــــد(ص)برجبین          مهتـــــــابیِ شبهایِ تار، زیبـــــــــــا رُخ ازاصلِ جمال

آزادسرواست فــــــــرش را ،مِهرفروزان  عـــرش را           شوریده سر فخر جهــــــــان، ذوبِ خـــــــدایِ لایزال

ســــــــرداد بردینِ خدا،ایثــــــــــارِ جان ســــــازِ جدا           مهمــــــــانِ حق شددربقاء،ازحق گرفت جاه وجلال

(مسعود)نگاهِ عارفان،گــــــومکتب است برعاشقان           ســـوزم چوپروانه زتن،شمع است حسین بهرِوصال

((پاکبازِ عشق))

نازنــــــینا نازِ توخــــــــواهم کشیــــــد تا هست نفس

بی تـــــــــو این دنیا برایم تنـــــــــگ باشد چون قفس

 

زادهءغم هستــــــــم امّا غمگـــــــساری بی رقـــــیب

عشـــــــــقِ زیبائیست این گــــــویم نه از رویِ هوس

 

دردِ پتـــــــــهان دارم آزارِ نهــــــــــــانم میـــــــــــــدهد

عارفــــــــــــا گــــــــــوای صنم دادار اوهست دادرس

 

دنیــــــــــا ازدم غمسراست با فتــــــنه های بی بدیل

عشــــــــــوه نازش را ببـــــین هر روزدارد پیش وپس

 

نازکمـــــــــترکن سپـــــــردم عمری طـــــــولانی دراز

عــــــــــاشقِ بال سوخته ام دیگر مرا تحقـــــــیر بس

 

تابه کی نالـــــــــــیم ازدست زمانــــــــه از حـــــــیات

جـــــــائی که چندین صباحی دیگر ما خاکیــــم وخس

 

خـــــــــاک پاک است پاکــــــــــبازِ عشق بایدهمسفر

شـــــــــاه نمانده شاهزاده ازفراعــــــــــین هیچ کس

 

رسمِ دنیـــــــــــــای فنا برخـــــــــــاک بَرَد آمـــــالِ ما

زندگی تلخــــــــــش را شیرین نامم امّا شــــوروگس

 

هست یک عــــــــــدّه خورند شیـــــره زجـــانِ دیگران

شیره خــــــــوارند دوره گـــرد مانند یک دسته مگس

 

من مریدم اهـــــــــلِ دل(مسعود)بگـــــــو شاکرهمه

گــــــــویم اســـــــــــراراز کنارِ رودِ جوشــــــانِ ارس

 

شهـــــــرِ پلدشت شهـــــــــرِماکو هــــردو آذربایجان

افتخــــــــــــارست برمن آذربایجـــــــــــان ایرانِ مس

مس:بزرگ

 

((شمع وجودوم))

ائلــــــــــدن ائله یازدیم سوزومــــــــوگــوزلریم آغلیر

کونلومــــــــدا اولان کوز کــــــوزه ریر قلبیمی داغلیر

آتش بورویوب جیـــــــسمیمی دونیانی نه هایــــدی

آللاه نه جـــــــــفا قهــــــــــرِفلک آغــــــزیمی باغلیر

 

یوخــــــــدور دانیشان دئیـل دوداقیـــم یاندی آماندیر

یئــــــــــرگوی بوره نیب غم کئدره تـــــوزدو دوماندیر

کیمــــــــــدیر بیله کیملر حیاتین قهــــــــرینه مغلوب

بومهلکــــــــــه ده قاهــــــــــــرو مـــــــــکّار زاماندیر

 

اویـــــــــــدوم زامانا بیلمه دیم تقـــــــدیر نه اولاندی

گئـــــــــلدی حیاتین سون باهــاری رنگی سولاندی

فرهـــــاد تکی چاپدیم داشی داشدان سوکیخاتدیم

یاندیـــــــــم اوزوم آتشده سراب دونـــــــــیا یالاندی

 

افســــــــــانه یه دوندو حیاتیم ســـــــالدی نفسدن

تمکینــــــــــینه دوردوم حیاتین ســــــالدی هوسدن

یاندیــــــــردی حیات مئخمئصه سی شمع وجودوم

قورتولــــــــدوم آمـــــا(مسعودا)ده تنـــــگ قفسدن

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دوازدهم آبان 1392 و ساعت 9:36 |

توجّه:هفتهءآینده...۱-پاکباز عشق باید(فارسی)...۲-شمع وجودوم(ترکی)=======================================

            ((سوختم چو.....)) ....فارسی

خســـــته ازجان گشته ام،سِیرِ زمــان زارم نمــــــود

آتــــــش اندر دل نهــــــــادم،نـــــــار در نارم نمــــــود

 

دردِخـــــــویش گفتم برایت بشنو اکــــــنون حالِ من

تلخــــــیِ دورانِ غـــــــم روزو شــــب آزارم نمــــــود

 

درحیـــــــات وزندگی ،سوختــــــم چوشمع درپایِ تو

ریخـــتم اشک،اشکِ فــــراق،ازغصّه بیمارم نمــــــود

 

گل بُدَم قــــــــهرِ فلک ،پژمـــــــرده کرد (مسعود)یگو

ناله دارم نالــــــــه هـا،آلالـــه دَم خــــــــارم نمــــــود 

 

آن چـــــــنان شرمنــــــده از، دنیایِ غم گشتــــم جفا

برمنِ شــــــــوریده سر، دیـــــوانه غمخوارم نمــــــود

 

بی توقّــــــــع عمرکــــــــردم باخضـــــوع وبنــــدگی

خویشــــــتن دانم چـــــــرا ،ازخویش بیزارم نمــــــود

 

ناتـــــوان ازگفتنـــــــــم ،رازِ نهـــــــــان خاک می برم

خاک بودم خـــــــــــاکسار، برخاک ســربارم نمــــــود

 

اوجِ عـــــــزّت برمنِ ،دلبـــــــــــاخته آهنــــــــگ سفر

کـــــــــردم با روحِ بلنـــــــــد،دنیا گرفــــتارم نمــــــود

===========================================

 

        ((کاسیبلیق اودو)) ....ترکی

یوخسولون حالینـــی یوخدور سوروشان شاهــدِ راز

یوخسولا دهـــــــریده یوخدور قوووشان بنـــــده نواز

 

کاسیبلیق بیر بلادی گولــــــــمه سین خلقین ئوزونه

گورموشم چرخِ فلک توز سئپیب یوخسول گــــوزونه

 

گون اولوب دویمامیــــشام خالی چؤرک له حــــیاتی

حیاتیــــــــن آهی منم آغلادیبــــــــــدی کائـــــــناتی

 

صمـــــــدالله نه گوزه ل سن گوزه لین اصلی جــمال

رحمئتـــــــین شامل اولوبدو وئریب سن روزی حـلال

 

دئدیقیم شکوه دئگــیل ایسته دیقیـــــمدن یوخــاری

آلمیشام ساغ وجـــــــودو ســندن حیــاتین ویقــاری

 

نی لیـــــــرم سیم وزری اولمویا ساغلام وجــــودوم

شاکـــــــیرم شکرگـــزار فلسفهءعشق سجــــودوم

 

دانیشیب گولمـــــــه لی یم تا یئتـــــــیره موت اجــل

اجلیــــــــن آغـــــــــزی یانا صاحبِ قدرتــــــدی عمل

 

تانیماز شـــــاه وگــــــــدا(مسعودا) اوزحالیـــــوا باخ

اولما ظولمــــــــون سـاغ اَلی ویران اولا باشیوا کاخ

 

یانـــــــــاسان آتشِ دوزخـــــــده جهنّـــــــــم اودونــا

باخـــــــاسان سنده جهنّــــــــمده کاسیبلیق دادینـا

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه پنجم آبان 1392 و ساعت 1:20 |

هفتهء آینده:۱-درپای توسوختم(فارسی)....۲-کاسیبلیق اودو(ترکی)

======================================

(پیشاپیش عید غدیر را برجهان اسلام تبریک میگویم)

جزمـــــــــهرِ ِعلی(ع)دردلِ من خانـــــــــه ندارد

کس خــــــــانه درین خـــــانهءویرانـــــــــه ندارد

...................................................................................(پریا)

عشقست بپــــــــای حرمش جـــــــان را ببازیم

کس مثـــــــــلِ علی عــــاشقِ جانانــــــه ندارد

 

سوخـــــتن هنر عشق که سوخــتم همهءعمر

شمع است وجـودش چـومن پروانــــــــه ندارد

 

(مسعود)بگــــــــو دروادیِ عشّــــــــاقِ دوعالم

شوریــــــده ســـری مثلِ من دیوانــــــــه ندارد

=====================================

جــــــــوانی را به سر کردم، بهارزندگانی رفت                    کنـــــون پیرم اسیر غم،صــفاو شادمانی رفت

غزلـــخوان مرغ بودم در،دربهاران نوگل خندان                    سرود ورقــص پروانه،شب شـوروجوانی رفت

ندانستــــــم غم فردا،مراآواره خــــــواهد کرد                     شدم حیران وسرگردان،نسیـم آن زمانی رفت

جهــــــان پرعشوه ونازبود،ولی دراوج تنـهائی                    سراب اندر ســراب دیدم،خــیال جاودانی رفت

نبالیم برجهان مسعود،چــراچه ناله است ناله                    فـــــــریب ناز آن خــــوردم تمام عـمر آنی رفت

                          ((خواب جوانی))....فارسی

(عبرت)

به خـواب دیدم ملک سیما ،کمــــالِ پارسائی داشت

به خـــــــــالِ هندی آراسته ،جمـــالِ کبریائی داشت

 

وجیـــــــهه لاله دم عاشق،دل آشفتــه پریشان حال

پری بال درصفِ عشّاق،چوبلبل خـوش نوائی داشت

 

محبّت رازِ پنــــــــــهانـش،درین وادیِّ سرگــــــــردان

محبِّ اهــــــلِ دل سلطان،مرامهرِ سمـــــائی داشت

 

غزلخــــــــــوان مرغِ تقدیربا،نگاه ِآتــــــــشین خویش

فریبـــــــــا مسلک و طنّــــاز،عجب ناز وادائی داشت

 

سُـــــــــلاله پاک وآزاده،زآسمــــــــــانِ خــــــداوندی

شـــــباهنگِ وجودش عشق،وقارِ کوه سائی داشت

 

من آن پیــــــــرِ محبّـــــــــم بر،دلِ جانان دل باخــــتم

بگــــــو(مسعود)چه رؤیــــائی،وفایِ آشنائی داشت

 

زدودازمن غمِ پنــــــــــــهان،درین هنگامــــــهءپیــری

جـــــــــوانی یادانداختم ،جوان بود نام ونائی داشت

 

نشــــــــــاید برمن ومن ها،چنین خواب وخیـــالِ پوچ

زدست دادیم توانِ خــــویش،باید که حــیائی داشت

 

که گیـــــــریم عبرت از دنیا،ننالیـــــــم عمــرِ باقی را

طــــــــریقِ عشق پیمـودن،زحق باید ابــائی داشت

 

فریضـــــــه برهرآن انسان،زدل شوید هوســـــرانی

نــــــباید در جــهانِ عشق،انسان را خــطائی داشت

 

گرفتـــــــارِخطا گردند،خطــــــــاکاران دل آشفتــــــه

مهــــــم دروادیِ احسان ،زجان ایثارعــطائی داشت

=============================

 

             ((سلطانیمسان آنا))....ترکی

شرفیــــــــم شوکئــــــــتیم شانیــــــمسان آنـــــــــا

دامــــــــاریمـــدا آخـــــــــــان قانیــــــمسان آنـــــــــا

 

دویــــــــــورام ایللـــــــــــــردی بـــــالا لای لاســــی

نفـــــــــــسیم بدنـــــــــــــده جانیــــــمسان آنـــــــــا

 

حیـــــــــات عشقیـــــــــــنه دئییـــــــــــــرم نغمـــــه

قـــارانلیـــــــــق گئجـــــــــه لر آییـــــمسان آنـــــــــا

 

تانیمـــــــــاز بیـــــــــــل منی غم عصّـــــــــه کئــــدر

ســــــــــن اولان یئـــــــــرده واریــــــمسان آنـــــــــا

 

دولانـــــــــــــــــــیم باشیــــــــــــوا دولان بــــا دولان

دونیــــــــــــــــــــا دورالی نــــازیــــــمسان آنـــــــــا

 

یانــــــــــــار اوره ییــــــــــن بالا سئســــــلی ییـــــر

عومــــــــــــور باش ایاق سازیـــــــــمسان آنـــــــــا

 

یانــــــــــــان آتشین کــــــــــــــــوزومنـــــــــــده دی

دردیــــــــم نئــــــــــــــــدیر درمانــــــیمسان آنـــــــــا

 

قَــــــــــــــدَردَن رحمت ائلـــــــــــــــــــه عــــــــالمه

(مسعود)دئــــــــــــنه سلطانیـــــــــمسان آنـــــــــا

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 و ساعت 14:5 |

توجّه:هفتهءآینده..۱-خوابِ جوانی(عبرت) (فارسی)..۲-سلطانیمسان آنا(ترکی)

======================================

باز بنا به درخواستِ دوستان پا به عرصهءعشقِ مجازی گذاشتم:

======================================

عشوه نازش را سراب ،ویرانه نامم این جهان                  غم ســـــراپا آه وزار ،غمخانه نامم این جهان

خاکیـــــــم ازخاک خاکسار، آخرسرای مامَغاک                 مست یک عدّه به نار،میخانه نامم این جهان

(مسعود)ازدم فتنه است،برذی حیات وکائنات                 گــــونهایت هیچ وپوچ،افسانه نامم این جهان

((رازِسفر))

اجــــــــــابت می کنم دوستان بگــــــویم شعر هنر برمن

برایِ اهـــــــــــلِ دل پیـــــــــران،جـــــوانان تاجِ سر برمن

 

ندارم غبـــــــــطهء دنیـــــــا سُـــــــرایم نغمـــــــهء دل را

درین وادیِّ سر گـــــــــردان سرودِ عشق ظفــــــــربرمن

 

گرفتــــــــــارش شدم بانامِ حـــــق پــــــــــروازِ دل کردم

رسیـــــــــدم برمراد خویش همـــــــــین رازِ سفــــربرمن

 

چه حکمت در ورایِ این وصـــــــــال ووصلِ شــــــــیدائی

سُپُـــــــردم دل به دلـــــــــداری محبّت سیــــم وزر برمن

 

مـــــــــنال ومالِ دنیـــــــــارا نــــــــــدارد ارزشی چــندان

اگرروزی فــــــــراق حـــــــــاصل یقین سوزِ جگــــر برمن

 

نیـــــــــازی نیست برمدحش سُتـــــــــوده خالقِ منّــــان

فــــــــرازِ عشقِ سبحــــــــانی پریــــــــور بال وپـر برمن

 

مجازی عشق گناهی نیست اوخودعاشقست معشوق

نهــــــــاده بردلم (مسعود) بگـــــــــو سازِ قَــدَربرمن

 

((قیس دیوانه اولور))

دئــــــــدیم آلله نئدن عــاشیقلره میــــــــــدان یارانیر

دوشئن عشق آتشیـــــــنه غم یئییر غمــلئن دارانیر

 

آیریلـــــــیق داغلی ییر هیجران داغینا یوخـــدو چارا

قیس دیــــــــــوانه اولور لیـــــــــــلا غمینـــــده آوارا

 

ســـــــــارانین خان چوبانی بیرباشا آغــــلار دولانیر

آپاریر سئــــــــل سارانی قهرینه گــــــوزلر سولانیر

 

وصله چاتمیـــر نئچه سی گورموشئم یاردان آرالی

گئـــــــــییر پیراهنِ عشقی آما ائینــــــــــی قارالی

 

چـــــــاره سیز درددی یئتیر امـــــدادا تانریم نه خبر

توکه گـــــوز یاشینی عاشق یاندیرا ســـــوزِ قَــــدَر

 

(مسعود) الهامــــدی آلیبسان حیاتین دفتریندن

سنده ده ائللــــر اوچون فیض آپارسین محضریندن

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 و ساعت 6:17 |

توجّه:هرهفته باپست جدید درخدمت دوستان هستم هفتهءآینده

۱-رازِسفر(فارسی)..۲-قیص دیوانه اولور)

======================================

==================================

پافراترگذاشتم بنابه درخواست شمادوستان تاازعشقِ مجازی

بنویسم چه نردبانیست برعشقِ حقیقی.....امیدوارم گستاخی

حقیررا به بزرگواریِ خودتان ببخشید.

یاران به تمنّایِ دل این شعـرسُرودم¤¤آهنــــــگِ سفر برمنِ افتاده غُنــودم

درظلِّ خـــــــداوندِکریم بادلِ شیـــدا¤¤بررهگـــــــذرِعاشقِ دیـوانـــه دُرودم

حکمت درین ایّامِ سفر حـاصلِ عمرم¤¤زنگــــــــارزدل آهِ نهــــان بــود زُدُودم

مسعودگذرِ عشق مکن شکوه زدنیا¤¤گــــــورازِحیات سوزِنهـان بودو نبودم

سوزم ولی سوختن هنرِعشق چه غوغا¤¤پروازِدلست سـویِ خــدااوست ودُودم

برسجده نشستم شب وروزبهـرِوصالش¤¤پایان بگرفت عُمــــربــها رازِسُجُــودم

حالست مـــرا این نگرشدرغمِ جانان¤¤شیــــدائیِ دل فلسفهءشـورِ عُبُودم

 

                        ((بیــاپروانــه وارســویم))

کجــــــائی غافل از این دل گشــوده بال وپر ســـــویت

نــــــــشانی دِه بیــــــــایم روزگاری چــــند برکــــــویت

 

فـــــــلک انداخت قهــــــــرِخویش به جانم نا توانم کرد

زتن سوخــــــــتم نتونـــستم بگیرم دست وبازویــــــت

 

تــــــــوئی آن نازنـیــــــــن دلبــــــــر نگارا حکّ در قلبم

برایــــــــــم آخرین فرصت بچـــــــــینم تاری از مـــویت

 

گــــــــذارم قلبِ تفتـــــــــیده ره است طـولانی تا آنجا

که شـــــــــاید تا زمانِ مرگ نــــــــبینم هالهءرویــــــت

 

گریـــــــــزی نیست ازتقــــــــــدیر نوشته برجبـــینِ ما

فــــــــنا دادم جـــــــــوانی را فنـــا دادی تو آرزویـــــت

 

شفـــــــــاءدِه بردلِ زارم درین هنـــــــــگامهءپیــــــری

بـــــــــیا پروانه وارســـــــــویم فدای چشمِ آهــــــویت

 

محبِّ اهلِ دل هستم بگــــــــو(مسعود)پریشان حــال

اسیــــــــرِ آن نگاهِ گرم پریســــــــائی مَلَک خـــــــویت

 

 

((فلک بوینون ...))

فلـــــــک بوینــــــــون سینــــــــایــــدی

زمــــــــــــین گیـــــــــــــرم اُون آیــــدی

 

بویـــــــــنوموسیـــــــــندیرمیــــــــسان

گئـــــــــجه م گونـــــــــدوزوم هایـــدی

 

هـــــــای دئمئکـــــــــــدن یورولـــــدوم

بیلـــــــــدیم کی دونــــــــــــیا زایـــدی

 

گــــــــولئن یوخــــــــــــدوجاهـــــــاندا

هرکیــــــــمی گــــــــــوردو م وایـــدی

 

خـــــــــــوش اُو جــــــــــاوان حالینــــا

ائــــــــولئنمی ییـــــــــــب سوبایــدی

 

بیرنئـــــــــچه ایلــــــــــدن ســــــــورا

بیلـــــــــــــــــئر دونیـــــــا هارایــــدی

 

عشــــــــــوه سی وار نـــــــــازی وار

ســــــــــــــراب دامـــــــــبا دارایـــدی

 

یوخــــــــــــدو وفــــــــــــا جاهــــاندا

سئـــــــــسدی کـــــــویدو هالایـــدی

 

(مسعود)سن ئــــــــــــوزه دورمـــــا

بیــــــــــل کی ســــــونوندا بایــــدی

 

چـــــــــــــوخ ایــــــــــــنانما نازینــــا

چـــــــــــــــرخِ فـــــــــلک والایــــدی

 

کیخـــــــــــــسا چــرخی یئرینـــــدن

ییـــــــــــخارخیلقـــــــئتی سایـــدی

 

شـــــــــاه وگــــــــــــدانی بیلمــــئز

شاهـــــــــــــــدا گــــــدایه تایــــدی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هفتم مهر 1392 و ساعت 9:21 |

توجّه: سلام دوستان هرهفته روزهای دوشنبه پست جدید دارم....

باافتخاردعوتید.

پست این هفته:عاشقانه(بیا پروانه وار سویم)

 

((مجنـــــونا تای))

کونلــــــــومـدا وار دریــــــن یارا          قــــــــوربان اُولـــــوم گِـئدن یارا

یــاریــــاردئدیم گئلمـــــه دی یار          یانــــــــدیم جیسمیدن آشـــکارا

چالــــــدیم سازی سیندی تئلی          پنــــــــاه گئـتدیم ائلــــــــده تارا

من اُوخشـــادیم تاراُوخـــشادی          تــــــاپـیلمــــــادی درده چـــــارا

آهیــــــــم داغ داشی یانـــدیریر          وئرمــــــه دی هیـــجران بیـر آرا

مجنـــــــونا تای چـول گئــــزیرم          چـولـــــــده اولمـــــــوشام آوارا

لیـــــــــلا غمی پوکــــــوب منی          (مسعودا)ده گـــــــئدیم هــــارا

هــــــــاردا تاپیم یــول ایــــزینی          ایزلـــــــه دیـم گئلمــــیشم زارا

آغــــــلادیم هرگــون گئــجه نی          گونـــــــدوزلر دولاشــدیم خــارا

      گــــول گورمه دیم دَرَم گــــــولو          هرایکیمـــــــــیز باختــــــی قارا    

یئرگــــــــویو آغــلاتدی غمــــیم          خستــــــــه دایانـــــــدیم دووارا

ییخیـــــلمی یام بیر نئچه گـــون          بلکه گئــــــله ســون هـــــاوارا

 

 ((بخــــــــند))

گــــــــــریه نایــــد برتوای زُلفِ پریشانم بخــــــــند

نالـــــــــهءدورانِ غم فـــــرزانه سلطانم بخــــــــند

 

بلبـــــــــلِ آزادنفس بـــــودی بــــــــــهاران درچمن

شاپــــــــرک پرسوخته بال آلاله نعمانم بخــــــــند

 

عمـــــــــردرحالِ گــــــذر آیدخـــــــــــزان روزِ فراق

نـاربرمن روزگار نجــــــــمِ فـــــــــروزانم بخــــــــند

 

شهــــــــــرهءجانـــــــــم بُدی باآن نــــــگاهِ آتشین

بلبل ِشیــــــــرین زبان کبکِ خـــــرامانم بخنــــــــد

 

درّدر لاکِ صــــــــدف دانــــــــم تورا مستِ قَــــدَح

مستـــــــــم ازمستیِّ تودُردانه مـرجانم بخنـــــــد

 

جـــــــــان فـــداکردم برایت در بهـــــــــارِ عاشقان

جــــــــان فداکردی برایم جانِ جــــانانم بخنــــــــد

 

مـــــــــرگ آیــــد روزگاری برسُـــــــــــراغِ مـــادوتا

هردومهمــــــانیم ای دلسوخته مهمانم بخنــــــــد

 

روزی ار زودترزتــو رفتــــــــم بخاک آ قبــــــــرِ من

فاتحـــــــــه تقــــــدیم کن آرامش جانم بخنــــــــد

 

سنگ برسنــــــــگم بزن سنگِ مـــــــزارم بعدِ من

ای پریسا خـــــــوملک ای دیــده بارانم بخنــــــــد

 

حال ازاحـــــــوالِ من پُرس گویــــــدت سنگِ مزار

خاک گشته خاکــــــــسار برروحِ گریانم بخنــــــــد

 

چـــــــاره جزتسلیم نیست برخاک،پـــــــروازِ بشر

(مسعود)تغییرِ حـــیات،گومــــهرِ تابانم بخنــــــــد

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 و ساعت 6:7 |

سلام دوستلار...عومور باغی ساومالیدی...یاز گئلــــــئر ،یای و پاییز

 قیش  یه تیرر سون باهـــــــــــار...بونون داریخدیر ماسی یوخدور...

تسلیم اولمالی ییخ حقّه وحقیــقته ،سون باهار توپراقا...من یازیرام

عبرت آلسین مندن سورا گئلئنلر.....عومورون دیقه سینین قدیرینی

بیلسینله...دونیانین آجیسی شیرینیله قاتیشیقدی.....بیلمه لی ییخ

        اولومدن سه یاشامین آجیسی چوخ  شیریندی.... 

((پای دئمیشم))

اون بئــــش ایل بیلمه دیم غم غصِّه نی نای نای دئمیشم

آنا قوینــــــــــــوندا یاتیـــــــردیم پولو سای سای دئمیشم

 

نه زامــــــــــاندی گوره سن یاندیراغـــــــــــین غمله حیات

یاندی عومــــــــــروم ناتاشا باختیــــــما یوخ تای دئمیشم

 

ییـــــــــرمی یه قویدوم ایاق قانــــدیم حـــــــیاتین غمینی

کاسیبـــــــــلیخ بوغدو منی عومرومـــو زای زای دئمیشم

 

اوتـــــــــوزا چاتدی یاشیم بورجــا بوغـــــــــــولدو نفسیم

گــــــــــونوم ساودی غمیله قیـرخ ائیلی آخ وای دئمیشم

 

یاشـــــــادیم یاخچیدان پیسدن آییی ایللــــر ساوی شیب

اوزون ایل غــــــــم قوجــــــــــاقیندا بالا لای لای دئمیشم

 

اللی یه چاتــــــــــمامیش قندیاغ بوره دی پوللــــــو زامان

یئمــــــــه دیم یاغلی یاوان توت قـــوروسو چای دئمیشم

 

تامـــــــــارزی قالمیشام حقــــــــدن یاغان حق نعمئتــینه

(مسعودام)ائل هاواری اون بئش ایل های های دئمیشم

 

یاشیـــــــم آتمیش بئشی دولدو غمـــــــــیله غم وجودوم

جـــــــــاوانلیق بیرده قاییتـــــــــماز ائله بای بای دئمیشم

 

گئــــــــــده نم توپراقا سینــــــــــدیر مالی یام دار قفسی

آزاد اولمــــــــــــاقدی اولـــــــوم تانریدان بیر پای دئمیشم

 

((ترجمه به فارسی))

پانزده سال ندانستم غم وغصّه چیست نای نای گفتم

درآغوش مادرم میخوابیدم پول را بشمار گفتم

چه زمانیست زندگی را باغم به هدر بدهیم

عمرم رابیهوده تبه کردم همتای بخت من نیست گفتم

به بیست سالگی رسیدم فهمیدم غم حیات چیست

فقر حیاتم را نارنمود عمرم بیهوده تلف شدگفتم

رسیدم سی سالگی قرض نفسم را برید

چهل سال تمام آخ وای گفتم

خوب وبد زندگی کردم ماهها تا سالیان گذشت

سالهای طولانی درآغوش غم لای لای فرزندم گفتم

به پنجاه سالگی نرسیده بودم قند خون وچربی نفسم رابریدوقتی پول داشتم

نان خالی و روغن دار نخوردم فقط توت خشک وچای گفتم

حسرت ماندم به نعمتهای خدادادی

(مسعودام)پانزده سال دیگر های های گفتم

شصت وپنج سال را باغم وغصه تمام کردم

دوران جوانی دیگر باز نمیگرددبه حیات بای بای گفتم

رفتنی هستم بخاک باید قفس تنگ را بشکنم

مرگ آزادشدن ازقید حیات است یک هدیهء الهی گفتم

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 و ساعت 22:2 |

 

دلم آکنده ازعشقـست ندیدم پاکبازش را ¤¤¤بخودمیگویم این تفسیر ندیدم سوزو سازش را

فراق بهترزوصلست عاشقی بارِخطابرمن¤¤¤سپردم دل به دل دلبردریغ کردعشوه نازش را

چه دنیایِ فریبـنده سرابست زندگی از دم¤¤¤ندانستم بگو(مسعود)وصال و وصل رازش را

((شبِ مهتــــــــابی))

شبِ مهـــــــــتابی ای دلبـــــــــر گذر کـردم زکویِ تـــــو

زسنــــــــگ وخاک بود کــــــوچه مشامم آمد بویِ تـــــو

 

چنــــــــان آشفته حال گشـــــــــتم پریشــــان بادلِ تنها

همه تن چــــــــشم گشتم چشم ببـــینم ماه رویِ تـــــو

 

دریغـــــــــا هجر نازل شد فـــــــــراق براین دلِ شیـــــدا

نیافــــــــــتم محفِلِ اُنسی شناسم هـــای وهویِ تـــــو

 

توبــــــــودی ســــــــاقیِ کوثــــــــــر درآن تاریکیِ شبها

ندیدم گلــــــــــرُخِ مهسا شکستـــــــم من سبویِ تـــــو

 

فروریخـــــــــت باده ازجامِ وجــــــــــودم دربهـــارِ عشق

فـــــــــراق حاصل شدازاین جا نچـــــیدم تارِ مویِ تـــــو

 

گــــــــــذارم بردلِ زخمی زشـــــــــــوقِ عِطـــــر آگینش

غُـــــــــبارازدیده برگیــــــــــرم بیـــــــایم باز سوی تـــــو

 

فلک بامن نساخت(مسعود)بگوسوختم درین هجــــران

نیافتـــــــــم فرصتـــــــــــی آیم فنـــــــا شدآرزویِ تـــــو

 

به تهمت بســــــته ام خویشتن چراکــــردی چنین ظالم

شب وروزگـــــــرید عمری هست بی وقفه زخویِ تـــــو

 

دلارام نیست آســــــــوده درین دنیــــــــایِ ســــرگردان

همیــــــــشه درهمه احـــــــوال او درپرس وجویِ تـــــو

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هفدهم شهریور 1392 و ساعت 1:29 |

توجّه:دوشنبه تاریخ(۹۲/۶/۱۸)...سرودِ عاشقانه(شبِ مهتابی)

==============================

((داش ماکو-فارسی))

کُهــــــــــن شهــــــرِ ایران گـــــــرفته ست نام

ماکــــــــو،داش ماکــــــــو شهرِ شــــیرین کلام

 

چـــــــــــنان ذوب در ذات حقّــــــــــست خــــدا

نکــــــــــونام ونیـــــــــــکو سرشت ومــــــــرام

 

یــــــــــــلان پـــــــــــرورش داده دردامنـــــــش

به زیـــــــــــر افکنـــــــــــــند پیل تن شیــرِ خام

 

هـــــــــــــــراسی ندارند زخَـــــــــــصم وعـــدو

ســــــــــــــپارند عُمـــــــــــــر زنــــده دل بادوام

 

هـــــــــــــرآن شاهــــــــــــــــدِ روزگارِ جفـــــــا

به ســـــــر کرده شـــــــهدِ شهــــــــادت سلام

 

ســــــــــرافــــــــــــراز در وادیِ شیفتــــــــگان

شرابِ طهــــــــــــــور میخــــــــــــورند مُستدام

 

قَــــــــــــــــدَر(مسعودا)اذنِ پــــــــــــــــرواز داد

گرفتـــــــــــــند ازدستِ مـــــــــــــنّان جــــــــام

 

روان زنــــــــــده اند درکــــــــــــنارِ نبـــــی(ص)

خـــــــــــورند حـــقّ روزی سَحَــــــــر تا به شام

 

 دلارام وبــــــــــــا روحِ پــــــــــــربارِخـــــــــویش

 نیـــــوشـــــــــند زتنـــــــــسیم آب شـــــــادکام

                       تنسیم:چشمه ای دربهشت

 

 

ماکو:ازشهرهای شمالِ غرب کشور، کوهستانی باآب وهوای

                      ییلاقی..........مرزایران وترکیه دارای گمرک بیــن المللی

                      (گمرک بازرگان)ومنطقهءآزاد تجاری.

 

((یاشا ماکو-ترکی))

ماکـــــــــــــولویام آذربایــــــــــــجان دیاریـــــــم

جــــــــــاوان قــــــوجا سَبَـد داغی ویقاریــــــــم

 

داغــــــــــلاری اوجــــــا آدی داغـــــدان اوجـــــا

قـــــــدرتِ حقـــــــدن ویقـــــــــــاراقتداریــــــــم

 

پلـــــــدشت ماکو،شـــوط چالــــــــدران،بازرگان

ماکــــــــودو دئیـــــــــیلئن گـــوللو باهاریــــــــم

 

گــــــــولوستان آدلاننیب جنّتــــــــدن نیـــــشان

یاشا مـــــــــاکو اوره ک دولـــــــو شعاریــــــــم

 

زنگبــــــــــارین آخـــــــــارســــــویو جــــان ائله

گـــــــــــوزللر مــــــــــکانی نغمـــه قراریــــــــم

 

قهــــــــــرمانلار بئسلی ییب داغ دوشـــــــونده

مـــــــــــرزبان ایــــــــــــرانا بـــــــاغِ اناریــــــــم

 

باش وئــره رَم قـــــــــان وطــــــــنه آل اَلـــــوان

سولمـــــــــاز رنگیم ایـراندی شاه داماریــــــــم

 

ماکـــــــــو شهــــــری افتــــــــــخار ایرانیــــــما

هریئــــــــرده وار ماکــــــــــولو شـهریاریــــــــم

 

تـــرک فارس عجـــــم ،کُرد بیلمئـــــــرم بوائلده

ایرانلیـــــــــدی شانــــــیم شوکئتیم واریــــــــم

 

شهـــــــــــرتی آفاقی گــــــــــئزیر دونیــــــانی

گـــــــــئز مه لی یم ائـــــل اُوبـــا روزگاریــــــــم

 

چوخ گئزمیـــــــشم(مسعودا)دِه داغ داشـــــی

ایـــــــزیم قالیب داشــــــــــلاریندا نیگاریــــــــم

 

ائــل غمی یم ائللـــــــــره سلطـــــــــــان ائلیم

گئجــــــــوت کئنـــدیم داش ماکو افتخاریــــــــم

 

داشـــــــــلاری مَرمَردَن قـــــــیزیل توپراقـــــی

باغــــــــلاری رضـــــــــوان باغی گلعذاریــــــــم

 

من ائلیــــــــمین نغمـه سی یم ســـــــازی یام

آنــــا دئیــــــــئن دیلـــــــــدی ائل اعتباریــــــــم

 

پــــــــــر وازیم آسمــــــــــان خــــــدا عشقــینه

عاشیـــــــــقی یم آنــــا وطـــــــــن کِباریــــــــم

 

ایسته دیقـــــــــیم تانریدان هیــــــــــجرت گونو

بوتوپراقـــــــــدا قــــازیلسین داش مزاریــــــــم

 

گئجوت:روستائی ازتوابع شهرستان ماکـو واقع دردامنهءکوه با

آب وهوایِ ییلاقی زادگاهِ حقیر

 

 

 

 

 

       

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دهم شهریور 1392 و ساعت 5:9 |

آمارگیر

| وبلاگ